2) دانش ما از دیگر سیارات

برای حذف اثرات خطاهای مختلف ازجمله فعالیتهای خود ستاره، بهطور مستقل و با کمک تلسکوپهای دیگر در این مدت تغییرات نوری آن نیز زیر نظر گرفته بود. این تغییر اثری را بر طیف رصد شده از ستاره خواهد گذاشت و به شکل تغییرات دوپلری منظم در طیف ستاره، خود را نشان خواهد داد. ایلوویوم: این بازی که بر روی بلاکچین اتریم ساخته شده است، یک بازی ماجراجویی از نوع نقش آفرینی بازیکن است. تحلیل دقیق طیف این ستاره و طیف آن و انتقالبهسرخ و آبی متناوبی که در آن رخ میداد و کم کردن تأثیرات دیگر درنهایت نشان داد که در همسایگی دیواربهدیوار ما در کیهان، ستاره پروکسیما قنطورس میزبان سیارهای سنگی است.

در مرکز مشتری، هسته ای سنگی و بسیار داغ وجود دارد که حرارتش به 3500 درجه سانتی گراد (63000 درجه فارنهایت) می رسد. اگرچه این ستاره در فاصله بسیار نزدیک با ستاره مادر خود قرارگرفته است. جرم این سیاره در حدود 1.3 برابر جرم زمین ما است و هر 11.2 ساعت یکبار ستاره مادر خود را دور میزند. وجود فشار بیش از حد تصور در سیارات غولپیکر یخی نپتون و اورانوس، حجم عظیمی از متان را تبدیل به الماس های فراوانی در سطح آنها کرده است.

در ادامه هم عنوان کرده که الان بیشتر روی فناوری های بلاک چینی و ساخت و توسعه ی Alien Worlds کار میکنه. در این دوران، پانگهآ بزرگترین قارهی زمین بود. یکی از تفاوتهای جدی موجود روی این سیاره به دریافت بالای تابشهای ماوراءبنفش و پرتوهای ایکس بازمیگردد که شرایط آن را بهطور کامل با زمین متفاوت میکند. خبر کشف سیاره فراخورشیدی تازه شاید دیگر بهتنهایی چندان موج هیجانی را ایجاد کند که امروز اعلام خبر کشف سیاره فراخورشیدی تازهای به وجود آورد. انسان تازه در آغاز عصر کشف دنیاهای دیگر در جهان قرار دارد و روزهای پرشور و شوقی در پیش است.

خبر نهتنها فرضیه مرتبط به سال 2003 را تائید میکرد که نزدیکترین ستاره به خورشید ما میزبان سیارهای فراخورشیدی است که با تحلیل دقیقتر نشان داد این سیاره سنگی احتمالا در منطقه کمربند حیات قرار دارد و ممکن است میزبان آب مایع بر روی خود باشد. اگرچه امکان وجود آب مایع الزاماً به این معنی نیست که در این سیاره آب مایع وجود دارد و از آن گذشته حتی وجود آب مایع الزاماً به معنی وجود حیات نیست اما تصور اینکه نزدیکترین سیاره فراخورشیدی به زمین نهتنها سیارهای سنگی است که امکان میزبانی آب مایع را دارد بهخودیخود شگفتانگیز و خیرهکننده است.

آن را در موقعیتی قابل مقایسه با خواهر دوقلوی زمین، سیاره زهره قرار می دهد. پروکسیما حتی نام خود را به دلیل فاصله نزدیکش به زمین گرفته است (ریشه پروکسیما از زبان لاتین و به معنی نزدیکترین میآید) این ستاره در فاصله 4.25 سال نوری با ما قرار دارد و در سال 1915 بود که کشف شد. اما فراموش نکنید که پروکسیما ستارهای از رده کوتولههای قرمز است. این کوتولههای قرمز حداقل در همسایگی خورشید اکثریت جمعیت ستارهای را تشکیل میدهند اما به دلیل نورانیت کمتری که دارند و همچنین با توجه به فواصل میان ستارهای با چشم مسلح نمیتوان آنها را به دام انداخت.

سیاره را می توان واژه ای کهن دانست که با تاریخ، اختربینی، علم، افسانه شناسی و دین گره خورده است. تحلیلهای صورت گرفته نشان داده است که حداقل در گرمترین بخشهای این سیاره آب میتواند بهصورت مایع وجود داشته باشد. این نام که الهام گرفته از تصویر معرف ویجر از زمین و سیارههای داخلی منظومه شمسی در سفر میانسیارهای خود بود، در کنار جستجوی مدارک داده گیری درباره همسایگی این سیاره، این تحقیق را به مسئلهای ترویجی بدل کرد و. از دیدگاه منطقی، بسیاری نپتون را انتخاب میکنند، زیرا دورترین سیاره از خورشید است. این رده از ستارههای رشته اصلی که معمولاً جرم و ابعاد کوچکتری دارند – و به همین دلیل هم کوتوله نامیده میشوند – جرمی در حدود 0.075 تا 0.5 برابر جرم خورشید ما دارند و دمای سطحی آنها کمتر از 4 هزار درجه است.

بازیکن در این بازی PVE قادر است تا بصورت Co-op تا 8 نفر از دوستان خود را به بازی دعوت کند و یا بصورت تک نفره به اکتشاف در بازی بپردازد. حمله به راستی آن را قدرتمند تر و حمله به دروغ آن را ضعیف تر خواهد کرد و این است راز «اشا». در۲۰سال اخیر توسعه انسانی درایران ازسال۱۹۸۰تا۲۰۱۱ همواره سیر صعودی داشته و ایران را دربین کشورهای منطقه در رتبه دوم قرارداده ولی ازسال ۲۰۱۱ به بعد این توسعه به دلیل تحریم های بین المللی توسط کشورهای قدرتمند ، مخصوصاً تحریم نفتی ثابت مانده است.

دانشمندان تصور میکنند که به طور متوسط قطر هسته مریخ بین 3000 تا 4000 کیلومتر (1800 تا 2400 مایل)، عرض گوشته آن حدود 5400 تا 7200 کیلومتر (900 تا 1200 مایل) و پوسته آن حدود 50 کیلومتر (30 مایل) ضخامت دارد. پس از اینکه زیرگروهی پیشنهادها را ارزیابی و تصویب کرد این نامها یا موضوع پیشنهادی برای الهامگیری را به کارگروه نامگذاری منظومههای سیارهای ارسال میکند تا پیشنهادها رسماً تصویب شوند. به همین دلیل هم گروهی از محققان تصمیم گرفتند کمپینی برای بررسی احتمال وجود یک سیاره فراخورشیدی در اطراف این ستاره به راه بیندازند. هر یک از ستارههایی که بر فراز سر خویش میبینیم -و بسیاری از آنهایی ه آنقدر از ما دور هستند که نمیتوان آنها را بدون مدد گرفتن از ابزارهای رصدی به دام انداخت، شاید میزبان دنیاهایی استثنایی در اطراف خود باشند.

افزون بر سیارات، در منظومه شمسی اقمار، ستاره های دنباله دار، سیارک ها، خرد … دورترین سّیاره در بین سیّاره های خوانده شده منظومه شمسی در کتاب علوم چهارم چه نام دارد؟ از سیاره نهم که در بین محققان به غول یخی معروف است انتظار میرود در قسمت فرانپتونی منظومه شمسی یافت بشود و حداقل 150 برابر نسبت به مدار زمین از خورشید دورتر باشد. با پایان این تابستان طولانی، خورشید سرانجام در زیر افق محو می شود. بازی کریپتو اکسی اینفینیتی یکی از گرانترین کلکسیونهای توکنهای NFT را در سال 2021 به ارزش بیش از 42 میلیون دلار به فروش رسانده است.

این محققان در فاصله نیمه ژانویه تا آوریل 2016 با کمک طیف نگار HARPS و تلسکوپ 3.6 متری لاسیلا در شیلی متعلق به مجموعه رصدخانه جنوبی اروپا این ستاره را زیر نظر گرفتند. سعی کرد تا بهطور زنده و فعال علاقهمندان را با چگونگی انجام یک تحقیق علمی در حین انجام آن آشنا کند. نزدیکی فاصله این ستاره با ما شاید یکی از دلایلی باشد که ایده وجود سیارهای فراخورشیدی در اطراف آن را فوقالعاده جذاب میکند بههرحال اگر روزی سفرهای میان ستارهای ممکن شود نزدیکترین همسایهها شاید بهترین مقصد باشند و حتی پیش از آن با رشد فناوریهای رصدی روی زمین شانس بررسی دقیق سیارههایی در این فاصله بالاتر از سیارههای بسیار دوردست است.

اکسیژن بسیار کمی روی آن وجود دارد، تقریباً هیچ. این سنگها مملو از سیلیکون و اکسیژن هستند. این سیستم از دو آینه تشکیل می شود. اتمسفر از تخته سنگ ها و اقیانوس ها تشکیل نشده است بلکه کل اتمسفر از گاز است. این بازی در کشور آمریکا و در شهرهایی مانند نیویورک روایت می شود و بازی از جایی شروع می شود که یک بیماری کل شهر را فراگرفته است و بازیکنان باید تلاش کنند که آرامش را به شهر برگردانند و برای حفظ جان خود تلاش کنند.

دیدگاهتان را بنویسید