کوه اورست : Definition Of کوه اورست And Synonyms Of کوه اورست (Persian)

روایت است که گویا در سن پنج سالگی بیمار میشود و در عالم رویا یک شخصیت روحانی در نبود وجود جسمانی به سید سهراب ولی قرین شده و برایش اظهار میکند که طبیب جسمانی و روحانی شما در سرزمین کوهستانی بدخشان که دارای کوهای شامخ، دریا های خروشان، آبشار های زلال، دشت و دمن پهن، طبیعت گوارا و شفا بخش، مردمان صاف دل، فرهنگ دوست، با صداقت و ایمان،با قول و قرار، معتقد و باورمند و انسان سالار، قرار دارد. انسان به مثابه موجود طبیعی تنها می تواند در طبیعت زندگی بکند. قابل یاد آوری است که یکی از ویژگی های زندگی خانوادگی بابا و اجداد سید زمان الدین ” عدیم ” این بوده است که همواره در مناطق مختلف جهت خدمت دینی و عقیدتی به انسان ها و دنیای اسلام به لباس درویشی، قلندری و ملنگ منشانه سفر نموده و حقیقت دین و عقیده را تبلیغ و ترویج نموده و در تفکیک دین دوستان از دین ستیزان نقش رسالتمندانۀ شان را ادا نموده اند.

ج: من به خاطر دین و رهایی انسان از چنگال استعمار – به هر شکلی که باشد- جنگیدم و می جنگم. دوباره همان سکوت سنگین دلتنگیست که برهمهء هستی من سایه می افگند. در سفر درازی که به گفتهء استادلطیف ناظیمی با گامهای لرزانی آغاز کرده بودم، تازه رسیده ام به «دهکدهء بی بامداد»، هرچند درتاریکی راه زده ام؛ اما از همان آغاز می دانستم که ضربان نبض خورشید چه قانونی دارد و ماه ، شبانه ها در کدام چشمهء عشق آبتنی می کند! من هم خرمن از همان سویی باد کردم که باد می آید.دیدم که باد های بی وزنی فرهنگ از سوی مغرب می آیند و به تعبیرمنوچهری بزرگوار باد بی وزنی از جانب مغرب وزان است، من هم در پروای آن نشدم که بیچاره سنگین وزنان فرهنگ به تعجب سر انگشت گزان اند، آمدم و به دهکده که رسیدم کوله بار بی وزنی خود را گشودم، اما اگر خدا بخواهد و این دهکده را نفس بامدادی در رگهایش بدود و تا مردم بیایند و کالای بی وزن مرا ببینند، من آن گاه رفته ام به جای دیگری .

آنگونه که مشاهده گردید، سلسلۀ مراتب شجرۀ آن شخصیت روحانی، فرهنگی و عقیدتی به بیست و دومین ذریه و دودمان سید سهراب ولی میرسد که زندگی مشحون از دشواری اما پرافتخار فرهنگی، عقیدتی و ادبی اش را در دهکدۀ روشان ولسوالی شغنان ولایت بدخشان، سپری نموده است.شاید هم لازم باشد تا قبل از نگارش زیست نامه و فعالیت های ادبی شاعر فرهیخته و معتقد به آئین و فرهنگ ملی و دینی، به کونۀ گذرا سطور چندی را در مورد سید سهراب ولی، شخصیت روحانی مشنری حقیقت و حقانیت، وافی دین مبین محمدی و پیرو طریقۀ باطنیه که تا کنون لذت معنوی فهم و دانش عقیدتی اش در فکر و ذکر باورمندانش، در مناطق سند، پنجاب، بلوچستان، علاقه جات شمالی پاکستان و سراسر پامیر بدخشان افغانستان و تاجکستان جایگاه ویژه دارد، بنویسیم.

او که می آید، من به سرزمینی می رسم که « دهکدهء بی بامداد» نام دارد.دهکدهء که مردمانش هنوز خط جبین تاریکی را لبخند بامداد انگاشته اند و آسمان شبانهء شان جزماه نخشب ، ماهتاب دیگری را در آغوش نگرفته است. غیر از این بی وزنی سودمندیهای دیگری نیز دارد.تنها می خواهم بگویم تا چهار سال دیگروقتی که چمچهء دوغ ترش سیاست دور کرد و به دست امیرالمومنین ملا محمد عمرآخوند!

پس، زمانی که از لحاظ جغرافیایی مسلم شود که سرزمینی به نام “پامیر” وجود دارد و یا ما صاحب آن هستیم، در آنصورت فرصت دست خواهد داد تا در بارۀ باشندگان بومی دیروز و امروزش محاسبۀ خود را انکشاف دهیم، در غیر آن جفا در حق اقوام ساکن این مرز و بوم و باشندگان آن خواهد بود. جمهوری ترکیه (TURKEY)، عثمانی، آسیای صغیر و یا آناتولی با ۷۸۰۵۷۶ کیلومتر مربع در غرب قاره آسیا، کنار دریای مدیترانه (جنوب)، دریای سیاه (شمال)، دریای اژه (غرب)، دریای مرمره (شمال غربی) واقع و با ایران در شرق، و آذربایجان، ارمنستان و گرجستان در شمال شرقی، سوریه و عراق در جنوب و یونان و بلغارستان در شمال غربی مرز مشترک دارد.

حدودا 20 کیلومتر از ماکو تا منطقه مرزی بازرگان فاصله بود هزينه هر سرويس مبلغ 3000 تومان پرداخت شد. 65 سال و بیشتر 0.737 مرد در مقابل هر زن کل جمعیت 0.99 مرد در مقابل هر زن. نام حضرت موسی صد و سی و شش بار در قرآن آمده است و به بخش های مختلفی از زندگی ایشان نظیر تولد، پیامبری، دعوت فرعون به یکتا پرستی و … سید زمان الدین ” عدیم ” ابن سید شاه حسن ، ابن سید قاسم، ابن سید خواجه غلام شاه، ابن سید شاه زید، ابن خواجه غلام شاه ، ابن خواجه حسن شاه، ابن شاه اسماعیل، ابن سید درویش محمد، ابن شاه نور الدین محمد،ابن خواجه محمد فاضل، ابن سید سلیمان،ابن سید خواجه مهتر، ابن خواجه محمد فاضل، ابن سید سلمان، ابن سید نور الدین محمد، ابن سید درویش محمد، ابن سید سلمان ابدال، ابن سید علی، ابن سید مهتر، ابن سید خواجه علی، ابن سید شاه زید، ابن سید سهراب ولی، ابن سید حسین شاه، ابن میر سید علی، ابن سید محمد، ابن سید ابراهیم، ابن سید قاسم شاه، ابن سید ابن سید حسن شاه، ابن سید عبد الله، ابن سید یحيی قلندر، ابن سید علی، ابن سید ابراهیم، ابن سید شاه سلطان علی موسی الرضأ ابن امام موسی کاظم، ابن امام جعفر صادق، ابن امام محمد باقر، ابن امام زین العاب الدین، ابن امام حسین، ابن فاطمۀ زهرا، بنت محمد مصطفی(صلعم).

فرمود؛ ای موسی پیش آی و مترس که تو در امانی و دست در گریبانت ببر تا سپید بی گزند بیرون بیاید. با وجود اختلافات مرزی و اشغال بخشی از خاک ایران توسط نیروهای ترکیه، دولت ایران همچنان به همکاری با ترکیه در زمینه سرکوب کردها ادامه داد. تا با من است،ازهستی لبریزمی شوم وشورنا شناخته یی همهء هستی مرا به پروازدرمی آورد، سنگینی خود را از دست می دهم و ذهنم باز می شود چنان افقی روشن و گلرنگی، افقی پاکیزه ازهرغباری ومن خودم را می نویسم وهستیم جاری می شود درجویبارزلال واژه ها وسطرها ی تازه. خوب خداوند هیچ چیزی را بی حکمت نیافریده است.

امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: هیچ دستی نزد خداوند در هنگام دعا محبوبتر از دستی نیست که در آن انگشتر عقیق باشد. شرکت ارتباطات کوه نور با اخذ مجوز اپراتوری دوم تلفن ثابت از وزارت فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مرکز سوئیچ خود را با ظرفیت 100000 شماره در اصفهان راه اندازی و تحت نظارت وزارتخانه مربوطه واگذاری خطوط تلفن ثابت را در اصفهان آغاز نموده است. یاقوت حموی (قرن هفتم) معادن لاجورد را در بدخشان آورده است. کتیبه ی شاپور اول در نقش رجب که به سه زبان مذکور نوشته شده است.

حالا همین دیدارهای اوست که ادامهء هستی مرا دراین کوره راه داغ و خوف انگیزرنگ می زند. با این حال گاهی پنجره را می گشایم ومی بینم که اودر پشت پنجره لبخند می زند و می آید ومی نشیند درکنارم و آرام آرام ، با روح من درمی آمیزد چنان درآمیختن بامدادی با دریایی دردامنهء کوهستانی! من نیز او را دنبال نمی کنم. یک لحظه دلم را شاد دیدم که کالای من در« دهکدهء بی بامداد» از جنس بی وزنیست ؛اما هنوز تبسمی روی لبم ننشسته بود که به یادم آمد شماری ازین کالا ها بافته شده در کارگاه عروض مشرقزمین است.

گاهی با دوبال او پرواز می کنم وکران تا کران هستی را زیر پر می گیرم و در می یابم که زنده گی با همه دلتنگی هایش و با همه دردهایش چقدر بیکرانه، زیبا و دوست داشتنی است. رسید و شاهین پادشاهی افغانستان از شانهء سیاه بارک اوباما پرواز کرد و دور زد و دور زد و نسشت روی شانهء گندمی پاکستان ، آن گاه با این وزنی که دارید چگونه از جای خواهید جنبید؟ تا او راه می زند من می رسم به سرزمین های ناشناختهء دور که گویی آن جا همه چیز از نو تولد یافته اند. بوی خورشید وعطرتن ماه در نفس های من جاریست و چنین است که در « دهکدهء بی بامداد» نمی توانم بیشتر اتراق کنم.

دیدگاهتان را بنویسید