چگونگی بوجود آمدن طلا ، ریشه نام طلا و جایگاه علمی این فلز

این مرحله، شامل ۲۲ دفعه چرخش کاسینی در مدارهایی بیسابقه به دور زحل میشد که برای نخستین بار آن را از حدفاصل داخلیترین حلقه و جو فوقانی سیاره عبور میدادند پایان باشکوه مأموریت کاسینی نیز با این کشف مهم همراه بود که فضای خالی مابین زحل و حلقههایش، به تماممعنا خالی است. در ۱۹۹۹، ناسا مأموریت ۲۸۶میلیون دلاری فرستادن فضاپیمای مسنجر را به مداری بر گرد عطارِد در ۲۰۰۸ (پرتاب در ۲۰۰۴) تصویب کرد تا از سطح سیاره عکس برداری، ترکیب جوّی آن را، در صورت وجود، تجزیه و تحلیل، و از میدان مغناطیسی آن نیز نقشه برداری کند.

بعلاوه، میدان مغناطیسی قوی خورشید تاثیر بسزایی در کاهش سرعت چرخش آن دارد. بیایید از کوچکترین غول آساهای شناخته شده در جهان قابل مشاهده شروع کنیم و در نهایت به ایرساختار کیهانی برسیم که گذر از آن با سرعت نور چهار میلیارد سال طول خواهد کشید! این بدان معنی است که یک روز در قطب شمال این سیاره نیمی از سال اورانوس – 84 سال زمینی – طول می کشد. مشاهداتی که در طول موجهای مختلف به خصوص طول موج فروسرخ انجام گرفته نیز نشان میدهند ستارگان جوان پس از آغاز همجوشی هستهای در مرکز خود با سرعتی حدود ۲۰۰ کیلومتر بر ثانیه این قرصهای چرخان را از خود رانده، به اطراف پراکنده میکنند.

حلقهٔ اصلی مسطح است و ضخامت آن در حدود ۳۰ کیلومتر (۲۰ مایل) و گستردگی و وسعت آن تا حدود ۶٬۴۰۰ کیلومتر (۴٬۰۰۰ مایل) است. قمر تریتون (Triton) که به عنوان بزرگترین قمر این سیاره شناخته میشود، تنها ماه موجود در سامانه خورشیدی است که مدار پسرونده دارد؛ یعنی جهت گردش آن برخلاف تمامی اقمار موجود در منظومه شمسی است. عذر سومی هم دارم، این آدمبزرگ ساکن فرانسه است و در آنجا سرما و گرسنگی میخورد و نیاز بسیار به دلجویی دارد. این عکس در واقع ترکیبی از تصاویر تهیه شده به کمک فضایمای وویجر 2 و تلسکوپ فضایی هابل است.

اگر بخواهیم تعداد سیارات را در منظومه شمسی مهندسی شده خود به حداکثر برسانیم، باید تا حد امکان از این سیارات تروجان مانند استفاده کنیم. بنابراین، برای به حداکثر رساندن تعداد سیارات در یک منظومه، باید سیارات را تا حد امکان کوچک کنید. اندازه سیارات، کلید به حداکثر رساندن تعداد مدارهایی است که میتوانند در یک سیستم مهندسی شده قرار بگیرند. به همین دلیل، تعداد مدارهایی که میتوانند در داخل منظومه شمسی قرار بگیرند، عمدتاً به اندازه سیارات بستگی دارد.

درست مانند تعداد مدارهایی که میتوانید به دور خورشید قرار دهید، تعداد سیاراتی که میتوانید در یک مدار قرار دهید نیز باید به اندازه کافی فاصله داشته باشند تا ثابت بماند. ریموند میگوید با این حال، اگر ما یک تمدن فوق پیشرفته با فناوری و منابعی بودیم که بسیار فراتر از موجودیهای فعلی ما بود، ممکن بود بتوانیم از بسیاری از این محدودیتها عبور کنیم و بتوانیم منظومه شمسی را با حداکثر تعداد سیارات طراحی کنیم.

واژه ی منظومه (سامانه) نشان دهنده ی نظم بی نظیری است که این اجرام در گردش به دور خورشید رعایت می کنند. مفهوم ظهور را به گونه ای دیگر می توان نمادین کرد. عروج مسیح نیز ۴۰ روز پس از عید پاک اتفاق افتاد که بنا بر اعتقاد مسیحیان، عیسای مسیح در آن روز به آسمانها عروج کرد. از جمله این عوامل میتوان به اندازه ستاره، اندازه سیارات، نوع سیارات (سنگی یا گازی بودن سیارات)، تعداد قمرهایی که به دور هر سیاره میچرخند، محل سیارکها و دنباله دارهای بزرگ اشاره کرد.

فضانوردان آمریکایی و روسی با سفر به مریخ و انجام آزمایشات و تحقیقات بسیاری به این موضوع دست یافتند که موجود زندهای بر روی سیاره مریخ زندگی نمیکند. اما قمر تیتان یکی از نامزدهای بالقوه برای زندگی بیگانه به شمار میرود. سیاره زمین ٬ سیاره ای که ما روی آن زندگی می کنیم پنجمین سیاره از لحاظ قطر و جرم در منظومه شمسی می باشد و از لحاظ فاصله تا خورشید با فاصله ای معادل ۱۴۹۶۵۰۰۰۰ کیلومتر ٬ سومین سیاره منظومه شمسی می باشد. به استثنای عطارد که صفحه مداری آن با صفحه مداری زمین یا دایرهالبروج زاویهای معادل ˚7 میسازد، تمایل صفحات مداری سایر سیارات منظومه شمسی نسبت به صفحه مداری زمین، کمتر از ˚4/3 است.

انحراف محور سیارات منظومه شمسی به این صفحه کمتر از ˚30 است. چگالی این سیاره از زمین بسیار کمتر است. البته این احتمال وجود دارد که بسیاری از این منظومهها سیارات درونی کوچکی داشته باشند که ما نمیتوانیم آنها را شناسایی کنیم، بنابراین بعید است که منظومه شمسی در واقع پرجمعیتترین منظومه سیارهای در کیهان ما باشد، اما میتواند مدرکی باشد که داشتن هشت سیاره، میزان طبیعی رشد یک منظومه در داشتن سیاره است. هر سال در نپتون برابر با 165 سال در زمین بوده و علت آبی رنگ بودن اتمسفر این سیاره به وجود متان در آن نسبت داده شده است.

این امر باعث شد محققان به این نتیجه برسند که باید مکانیزمی برای تأمین مجدد گاز وجود داشته باشد که به تولید بیولوژیکی یا فرآیند شیمیایی ناشناخته اشاره دارد که دانشمندان هنوز نمیتوانند توضیح دهند. این بدان معناست که اگر به منظومه شمسی از پهلو نگاه کنیم ظاهری شبیه به یک صفحه تخت دارد. حد بالای جرم برای سیاره بودن، برای اجسامی با فراوانی ایزوتوپی شبیه خورشید، تقریباً ۱۳ برابر جرم مشتری است. تابشهای پی در پی از سطح هرمز و همچنین ذرات پر انرژی کمربند رادیواکتیو مشتری میآیند. این ستاره در تمام مراحل تکامل خود توسط ابری از غبار احاطه شده که چرخش ذرات موجود در آن سبب میشود قرصی چرخان از غبار در اطراف ستاره در حال تولد، تشکیل شود.

هنگامیکه پیش ستاره (تا جایی که برای پدیداری ستاره نیاز است، فروزان شود) بزرگ میشود، دیسک به جامانده از درون به برون بدست تفیدگی دیسک، باد خورشیدی، کشش روبرت سونی و دیگر اثرها جابه جا میشود. شاید برایتان این پرسش پیش آمده باشد که نظریه ی سحابی خورشیدی چیست؟ از دید آنتوان دوسنت اگزوپری ، انسانی می تواند خودش را بشناسد و خودش را پیدا کند که پیش از همه چیز ابتدا به آگاهی برسد و این آگاهی آنگاه او را به سمت خودشناسی ، عشق و دیگر مفاهیم بالای خلقت می رساند. این میزان جرم تبدیل به انرژی شده که ما آن را به صورت نور و گرما احساس میکنیم.

در سال 2006، این مناظره، انجمن ستاره شناسی بین المللی (مرجع نامگذاری اجرام آسمانی) را بر آن داشت که بطور رسمی پلوتون را در گروه سیارات کوتوله معرفی کنند. حلقه های زحل در اوایل قرن ۱۶ توسط ستاره شناس ایتالیایی، گالیله، کشف شدند. سرانجام فشار لایههای مختلف گازی ستاره سبب بالا رفتن دمای مرکز آن و آغاز همجوشی هستهای شده، دمای سطحی ستاره به سرعت بالا میرود. بر اساس قانون پایداری اندازه حرکت زاویهای، کاهش جرم یک جسم به معنای کند شدن سرعت حرکت زاویهای آن است.

گفته میشود، اگر دو سیاره در جهت مخالف به دور خورشید بچرخند، نیروهای گرانشی بین آنها اندکی ضعیف میشود و حداقل فاصله ایمن بین مدار آنها کاهش مییابد. محصول پایانی یک برافزایش قرصی ثانویه، شمار اندکی از اجسام بزرگ (سیارات) در مدارهای نامتقاطع یا مدارهای طنینداری ایست که از بروز برخورد بین آنها جلوگیری میکنند. علاوه بر این، دانشمندان به کمک محاسبه نیمه عمر مواد رادیواکتیو موجود در زمین، ماه، مریخ و شهابسنگها دریافتند اجرام منظومه شمسی بین 3/4 تا 8/4 میلیارد سال عمر دارند که همزمانی تولد آنها را نشان میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید