پنجمین پادشاه ساسانی است

به نظر او ، شبکه مزارع بادی دو کشور به گونه ای است که قابل قیاس با شبکه بادی انگلستان نیست. دورترین سیاره منظومه شمسی (بدون در نظر گرفتن پلوتون) سیاره نپتون با اندازه و ساختاری شبیه همسایه خود اورانوس است. در جاهای دیگر، جریان گدازههای مایع، شیارهایی مارپیچ به طول صدها کیلومتر ساخته است. در سال ۲۰۰۳ مریخ به نزدیکترین فاصله ی خود از زمین در ۶۰۰۰۰ سال اخیر رسید که این فاصله برابر ۵۵٫۷ میلیون کیلومتر بوده است. طی این مراسم ۴ میلیون واحد از این توکن با قیمت 0.50 دلار و سقف 500 دلار برای هر کیف پول، به فروش گذاشته شد.

دانستن تفاوت های اصلی بین ستارگان و سیارات ضروری است زیرا آنها هر دو اجرام آسمانی هستند و در فضای خارجی قرار دارند. انديشكده ايرانزمين جهان هستي را داراي روح واحد يگانه مي داند كه در قالب زمان با دو اصل همزاد و نيروي اهورايي و اهريمني كه در هم تنيده شده اند، به وحدت می رسد. اندیشکده ایرانزمین معتقد به «انقلاب ایرانی» برای تغییر جهت تمدنی و تاریخی کنونی ایران از جهت تحمیلی پس از قادسیه و نهاوند، یعنی از توحش عربی به ابر تمدن هندوایرانی و اروپایی است و این انقلاب ایرانی را ضامن اجرای رنسانس ایرانی می داند.

بنابراین بی شک کهن ترین حوزه های تمدنی جهان در ایران بزرگ قرار دارند. پديد اوردگان فرهنگ و تمدن ايراني در حوزه هاي باستان شناسي ايرانويچ BMAC در شمال شرقي فلات ايران و همچنين در حوزه هاي باستان شناسي هيتي ها در شمال غربي فلات ايران ، داراي هاپلو گروپ پدري يا Y-DNA گروه Rو سه زيرشاخه اش يعني R1a و R1b ، R2 هستند. اشاره ها و ژست های انگشت شست در فرهنگ عمومی دنیا به معنای دوستی است. در بند 17 آبانیشت، مفهوم کهن «ایرانویج» به معنای پهنه ایرانیان و سرزمین ریشه ایرانی آمده است: «آفریدگار اهـورامـزدا او را بستود در ایـرانویـج و در کرانه رود وَنْـگوهی دائیـتیا» و چنین اشاره هایی به نام «ایران» و ترکیبات لغوی آن در سراسر اوستای به جای مانده به چشم می خورد.

شماره اول سری با کسب متای ۹۰ موفقیت چشم گیری کسب کرده بود، اما شماره دوم بنا به پیشرفتهای چشمگیر و جذابیت بسیارش، برای قرار گرفتن در لیست انتخاب شد، لازم به ذکر است که قرار گرفتن شماره دوم در لیست به معنای کم شدن ارزش شماره ابتدایی نیست. از نظر زبانشناسی « اراته» از دو بخش «ارا» به اضافه «ته» تشکیل شده است که بخش نخست آن «ارا» اشاره به نام ایران و آریا دارد و بخش دوم آن «ته» علامت جمع و مکان در زبان های ایرانی شرقی یا آلانی است که تا امروز در جمهوری اوستیا و آلانیا در قفقاز بدان سخن گفته می شود و معادل «ن» در زبانهای ایرانی غربی است.

اندیشکدهی ایرانزمین برای انسان، جانوران و گیاهان و زیست بوم و کیهان، اصالت وجودی قائل است اما اصالت ماهیت را تنها برای «انسان ایرانی و انسان هندوایرانی و اروپایی» در نظر میگیرد. افزون بر آنکه در بیشتر بخشهای اوستا که خود کهنترین نوشته باستانی است که قدمت سروده های آن از نظر زبانشناسی دست کم تا حدود پنج هزار سال پیش می رسد، در الواح سومری نیز مشتقات این نام به چشم می خورد. در بند های سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم از مهر یشت اوستا که از کهن ترین بخشهای آن است آشکارا نشانه های تمدن ایرانی و ابرتمدن هندوایرانی و اروپایی به چشم می خورد.

در بیشتر بخشهای کهن ازاوستای به جای مانده که به ترتیب قدمت عبارتند از فروردین یشت، مهریشت، زامیاد یشت، آبان یشت، تشتر یشت، ارت یشت، بهرام یشت، رام یشت و هوم یشت نام ایران و ترکیبهای دارای این نام آشکارا آمده است. نزدیک به ۷۱ درصد از سطح زمین با آب شور اقیانوسها پوشیده شدهاست و باقی مانده ی آن را قارهها و جزیرهها تشکیل میدهند که خود آنها نیز تعداد زیادی دریاچه و دیگر سرچشمههای آبی را در خود جای دادهاند.

بند 43 فروردینیشت کهنترین یادکرد از نام «ایران» در اوستای به جای مانده است: «آنان در میان زمین و آسمان سَـتَویس ( ستاره سهیل) را به گردش در میآورند تا باران بباراند، بانگ یاریخواهان را میشنود تا باران بریزاند و گیاهان برویاند؛ برای نگاهداری چارپایان و مردمان، برای نگاهداری «سرزمینهای ایرانی»، برای نگاهداری جانوران پنجگانه، برای یاری رساندن به مردان پیرو راستی» . همچنین عبارت «سرزمینهای ایرانی» در بند چهارم مهریشت نیز که پس از فروردین یشت کهن ترین بخش اوستاست آمده است: «می ستایم مهر دارنده دشت های پهناور را؛ او که به همه «سرزمینهای ایرانی»، خانمانی پر از آشتی، پر از آرامی و پر از شادی می بخشد».

در نگاه اول، اورانوس و نپتون شبیه توپهای کسل کننده و آرامی هستند که از مولکولهایی نه چندان جذاب تشکیل شدهاند. اختصاص کواکب به آسمان پایین و وجود جنةالمأوی و سدرةالمنتهی و کوثر و طوبی و بیتالمعمور و انبیای الهی در این آسمانها منافی نظریه منظومه شمسی درخصوص آسمانهای هفتگانه است. و بدین گونه معتقد به صاحب و مالک تاریخی برای کشور ایران و تمدن ایرانی است. مردمان و ملت هاي ايراني در تعيين هويت خود و تعامل با تمدنهاي ديگر بايد نگاه خود را گسترش داده أفق ديد خود را باز كرده و هويت خود را درون تمدن ايراني تعريف كنند.

پديد اورندگان فرهنگ و تمدن ايراني در حوزه هاي باستانشناسي درون ايران و قفقاز افزون بر دارندگان Y-DNA هاپلوگروپ هاي گوناگون R شامل هاپلوگروپ هاي ژنتيكي J2 و G نيز مي شوند. هاپلوگروپ هاي ژنتيكي مادري يا mtDNA مردمان پديد اورنده فرهنگ و تمدن إيراني در حوزه باستانشناسي BMAC، و حوزه تمدني هيتي هاي باستان، هاپلو گروپهاي H و U وT و I و HV بوده اند. اذربايجانيان به دليل نداشتن هاپلوگروپ ژنتيكي پدري Q و C و داشتن هاپلوگروپهاي ايراني مردماني ايراني شناخته مي شوند و ريشه مغولي ندارند. بيشتر سيدها به دليل نداشتن هاپلوگروپ ژنتيكي پدري J1 و داشتن هاپلوگروپهاي ايراني مردماني ايراني شناخته مي شوند و هيچگونه ارتباطي با عربستان ندارند.

نژاد و پيشينه نژادي انسانها تنها با مشخصات ظاهري مانند ، رنگ پوست و رنگ چشم و رنگ مو مشخص نمي شود، بلكه بر أساس علم ژنتيك و هاپلو گروه هاي ژنتيكي سه گانه شامل؛ هاپلو گروپ پدري يا yDNA ، هاپلوگروپ مادري يا mtDNA و از همه مهمتر استخر ژنتيكي يا Autosomal DNA مشخص مي شود. مهمترين هاپلو گروپ ژنتيكي يا Autosomal DNA مردمان إيراني كه معرف استخر ژنتيكي يا Gene pool آنان است، حتا اگر هاپلوگروپ پدري يا مادري انها ايراني نباشد، همانند است و همه انها ايراني هستند.

انديشكده ايرانزمين براي گياهان و پوشش گياهي حق قائل است و باور به ان دارد كه انها مسؤليت خود را نسبت به جهان هستي به گونه غريزي و ژنتيكي انجام مي دهند. انديشكده ايرانزمين باورمند به حق برابر كودكان در جامعه و مسئوليت جامعه دربرابر كودكان است. حقوق برابر در همه زمينه ها دارند. همه إنسانها حق برابر دارند اما استعداد برابر ندارند. همه إنسانها از هر نژاد، ملت و گروه اتنيكي و قومي، جنس، باور، دين و مذهب، حقوق برابر دارند. پس از ساسانیان همه آنها را بار دیگر در چهارچوب یک شاهنشاهی گرد هم آورد.

از اینرو برای اصلاح رفتار فرد در جامعه و در نهایت برای اصلاح رفتار جامعه باید کدهای فرهنگی و کدهای زیستی مردمان یک جامعه را اصلاح کرد. امروزه اين هاپلو گروپ بيشتر در مناطق شرقي و مركزي ايران زمين بويژه در خراسان بزرگ يافت مي شوند. تا كيفيت خوراك مردم را كنترل كنند و انرا از مواد مضر و از هورمونهاي گوناگون بويژه هورمون استروژن پاك كنند. بنابراین تمدن هفت هزارساله ایرانی نزدیک به ۱۴ سده است که از مسیر خود منحرف شده و دلیل تضادها و ناکارآمدی های پیش آمده این جمع اضداد است که باید با یک حرکت انقلابی با نام «انقلاب ایرانی» اصلاح شود تا ضامنی باشد برای اجرای «رنسانس ایرانی» و بازگشت به مسیر درست ابر تمدن هندوایرانی و اروپایی از بیراهه و توحش عربی-اسلامی.

این ویژگی بیانگر آن است که ایدئولوژیهای منتقد سرمایهداری به هیچ قانون و چارچوبی پایبند نبوده و تنها راه حرکت و پیروزی خود را در گرو بیقانونی میدانند. نکته دیگری که باید در مورد این کلاس بدانید، تکیه فراوان آن به دیگر کاراکترهاست و اگر بخواهید بازی را تکنفره انجام دهید تقریبا هیچ دفاعی ندارید و بلافاصله و به طور مداوم کشته خواهید شد. مفاهیمی انسانی وجود دارد که جز از طریق تجربه باطنی مستقیم به­دست نمی­آیند و راه دیگری برای درک آنها وجود ندارد. اين مهاجرت عامل انتقال فرهنگ و فلسفه ميترايي -زرواني به مصر باستان بوده است تا جایی که حتا پاژنام پادشاهان مصر باستان «فرعون» است که تلفظ دیگری است از «فَرَ اونا» اوستایی به مفهوم «دارندگان فر» است.

اين مهاجرت عامل انتقال فرهنگ و فلسفه ميترايي -زرواني به اين تمدنهاي باستاني بوده است. انديشكده ايرانزمين بر اين باور است كه استوانه كورش و بيانيه جهاني حقوق بشر در راستا و امتداد ارزشهاي فرهنگ اصيل إيراني هستند. و چون مریخ در آسمان سرخ رنگ و نورانی است آن را به آتشزنه تشبیه كردهاند كه سرخرنگ است. این دو دلیل باعث میشوند شهابهای بارش جوزایی پرنورتر و کندتر باشند و درنتیجه سادهتر دیده شوند.اگر به مقالههای راهنمای رصد آسمان شب علاقه دارید، دیدگاه خود را برای بهترشدن آن با زومیت بهاشتراک بگذارید. او در کتب مختلف خود مانند “ضدمسیح مسلمان” (the islamic antichrist)، یک خط مشخص را دنبال کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید