نگاهی به تاریخچه کشف و رصد سیاره های منظومه شمسی – دیجی رو

دلیل نامگذاری سیاره عطارد چیست؟ اما رهبری تمامی این استودیوها را Massive Entertainment یا به عبارتی دیگر Ubisoft Massive برعهده دارد، اما دلیل این تغییر نام چیست؟ تمام مسافرین در حالت انجماد قرار داشته و طی این 120 سال تغییر نمی کنند. در سال 2014 ستاره شناسان اولین مشاهده مربوط به طوفانهای تابستانی در این سیاره را دیدند. در این هنگام ستاره ای جدید، بنام خورشید پا به عرصه ی وجود گذاشت، زمانی که ستاره ی ما، آتشش را بر افروخت از خود توده های زیادی از طوفانهای خورشیدی صاتع کرد.

در هنگام شب اگر به دقت به آسمان نگاه کنید، میتوانید علاوه بر ماه این سیاره را هم مشاهده کنید. اگر زمان تولدتان سترن ثابت بوده است، شما هدفمند، منضبط و مصممتر برای موفقیت هستید. دانشمندان معتقدند شرایط تایتان مشابه شرایط اولیه در زمین است، اما تنها تفاوت آن در فاصله نزدیکتر زمین به خورشید و گرمای بیشتر آن است. مطابق این نظریه، ترکیب قرص گازی با ترکیب خورشید فعلی و ستارگان و مواد موجود بین ستارگان تفاوت کمی دارد. اورانوس، به دلیل متان موجود در اتمسفرش، رنگ آبی عجیبی پیدا کرده است و غالباً آن را غول یخی نیز میخوانند، زیرا از جریانات مواد “یخی” در بالای یک هسته سنگی کوچک ساخته شده است.

خورشید خود بیشتر مواد را جذب کرده بود. آدمهایی که فکر میکنند بیشتر از دیگران حق زندگی دارند. محیط اورانوس آن طور که میشناسیم برای زندگی مساعد نیست. در این مطلب در مورد سیاره اورانوس و ویژگیهای آن صحبت کردیم. از جمله مواردی که فضاپیمای وویجر ۲ در ماموریت خود توانست به آن دست پیدا کند اثبات وجود باد، میدانهای مغناطیسی، شفق صبحگاهی و همچنین تندر و آذرخش در این سیاره زیبا میباشد.

نزدیک به یک قرن گذشت تا ستاره شناس هلندی-آمریکایی «جرارد کویپر» (Gerard Kuiper) که به خاطر کشف کمربند کویپر مشهور است توانست قمر میراندا را در سال 1948 مشاهده کند. این توده به علت ناپایداری به قطعاتی تقسیم شده است به هنگام نزدیک شدن این توده هابه خورشید در اثر نیروی جاذبه خورشید قسمتهایی از بعضی سیارات جدا شده و اقمار آنها را تشکیل داده است. خورشید امروزی در مرکز تودهایی از گاز و ذرات جامد ریز، موسوم به سحابی(Nebula ) قرار داشته و سحابی در اثر نیروی جاذبه حول خورشید درگردش بوده است بعداً در اثر سرد شدن در این توده اولیه، مراکز مختلفی بوجود آمده، که دور هریک از این مراکز، قسمتی از سحابی اصلی به گردش درآمده و سیار ات و اقمار آنها را تشکیل داده است.

بعد با توجه به نیروی جاذبه بسیار بالای زحل وارد لایه دوم خواهید شد که پوشیده از ابرهای سیاهی از سولفید امونیوم با دمای -۱۳۰ درجه است. تناسب بین دمای هوا در شهرهای بزرگ دارای شیوع کووید-19 شایسته توجه ویژه به این امر است. این فرضیه به افتخار پیر سیمون لاپلاس (١٧۴٩-١٨٢٧) ریاضی دان و منجم بزرگ فرانسوی که نخستین بار آن را در سال ١٧٩۶ ارائه کرد،فرضیه سحابی لاپلاس نامیده می شود.مطابق این نظریه زمانی خورشید توده قرص مانند گسترده ای از گاز سوزان بودکه به کندی دوران می کرد و وسعت آن از مدار پلوتون، بیرونی ترین سیاره هم فراتر می رفت.

ناهید، بدون ماه است و در مدار تقریباً دایرهواری بهدور خورشید میگردد. عرض این قمرها به 12 تا 16 کیلومتر (8 تا 10 مایل) میرسد و رنگ آنها سیاهتر از آسفالت بوده و تقریباً 4٫8 میلیارد کیلومتر (3 میلیارد مایل) دورتر است. نام این قمرها ژولیت، پوک، کوردلیا، اوفلیا، بیانکا، دزدمونا، پورتیا، روزالیند، کرسیدا و بلیندا بود و هر یک از این قمرها تقریباً نیمی از یخ آب و نیمی از سنگ بودند. ادامه گرم شدن هوا در طی چند قرن مقادیر زیادی از یخهایی که صفحه آنتا کتیکا را پوشانده اند ذوب می کند.در نتیجه سطح آبها در کل زمین بالاتر می آید.بسیاری از مناطق ساحلی ممکن است دچار سیل زدگی فرسایش از بین رفتن زمین های خشک و ورود آب دریاها به آبهای شیرین شوند.بالا آمدن آب دریا ها ممکن است منجر به غرق شدن شهر ها جزایر کوچک و دیگر مناطق زیستی شوند.

در ادامه در مورد ساختار، نحوه تشکیل این سیاره، قمرها و حلقههای این سیاره صحبت کردیم و در نهایت در مورد عملیاتهای اکتشافی بر روی این سیاره مطالبی بیان شد. آلفون فیزیکدان سوئدی نیز نظریه خویش را بین سالهای ۱۹۴۲ تا ۱۹۵۴ عرضه و تکمیل کرد وی معتقد بود که در موقع تشکیل سیارات، خورشید در میان یک توده داغ و یونیزه واقع، و میدان مغناطیسی قوی داشته و گازهای موجود در اطراف آن، هادی الکتریسیته بوده است. این مجموعه در تاریخ ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷ عرضه شد و در بیبیسی وان، بیبیسی وان اچدی و بیبیسی ارث پخش شد.

سپس فیلم چهارم به برنامهها اضافه و بنا بر آن شد که فیلمها در سه سال پیاپی (۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸) عرضه شوند. نظریات اشمیت اولین بار در سال ۱۹۴۳ انتشار یافت و پس از مرگ وی در سال ۱۹۵۶ نظریاتش با تغییرات جزئی توسط همکارانش کوزلوسکایا حلمی لون- ولبدینسکی مجدداً عرضه شد. پس از مدتی در نقاط مختلفی از قرص، اجرام جامدی از انباشتگی ذرات جامد بوجود آمدهاند در اثر برخورد اجرام به یکدیگر و خردشدن آنها، به هر حال پس از بوجود آمدن تعداد زیادی از این اجرام، مرحله دوم یعنی مرحله تشکیل سیارات از اجرام سیارهسان شروع شده است بعضی از اجرام سیاره سان با جرم بیشتر و خردشدگی کمتر، در حقیقت جنین سیارههای امروز بودهاند.

اگر چه در حال حاضر سفینهای در مسیر اورانوس قرار ندارد، اما منجمان مرتباً با استفاده از تلسکوپهای هابل و کک در حال بررسی این سیاره هستند. ویاجر 2 ناسا اولین و در عین حال تنها فضاپیمایی بود که از اورانوس بازدید کرد. در آزمایش هایی که به دنبال تبدیل متان به الماس بودند، نشانههای ضعیفی دریافت شد زیرا به دما و فشار مورد انتظار در اورانوس و نپتون نرسیدند. اگرچه زهره نزدیکترین سیاره به خورشید نیست اما جو متراکم آن گرما را به دام انداخته و باعث میشود تا به گرمترین سیاره منظومه شمسی تبدیل شود؛ در نتیجه دمای زهره به 870 درجه فارنهایت (465 درجه سیلسیوس) میرسد.

شکل گرفته شده از گرد و غبار و ستاره و جمع آوری شده توسط نیروی گرانش و اگر صد میلیون سال به جلو برویم خواهیم دید که آن گرد و غبار تبدیل به گویی بزرگی شده است، این نحوه ی پیدایش زمین و همینطور خود ماست. نظریه در اثر عبور ستارهای از نزدیک خورشید، در اثر نیروی جاذبه زایدهای از خورشید به سمت ستاره خارج شده و دمای زیاد گازهای تحت فشار آن سبب ایجاد انفجارات متعدد شده و قسمتهای سنگینتر این قطعات جدا شده هسته اولیه سیارات را تشکیل داده است.

در این نظریه فرض میشود، که خورشید در زمان تشکیل سیارات حجم خیلی زیادتری داشته و عبور ستاره دیگری از نزدیک آن سبب شده است که توده باریک و درازی از خورشید جدا شود. او معتقد بود که سیارههای اولیه موقعی تشکیل شدهاند که خورشید هنوز شروع به تشعشع نکرده بود. بنا به نظریه اشمیت، سطحی که امروز مدار اغلب سیارات در آن واقع است استوای خورشید اولیه بود. او با محاسبه نشان میدهد که در لحظهایی که قطر استوایی توده به حد مدار فعلی عطارد میرسد د قسمت مرکزی توده تدریجاً منقبض میشود و بالاخره خورشید را تشکیل میدهد.

دنبالهدارهای غیر دورهای که از ابر اورت میآیند، گرانش محدود به خورشید ندارند و مدار آنها به شکل سهمی است و تنها یک بار خورشید را میبینند و هرگز دوباره بازنمیگردند. مریخ 687 روز طول می کشد تا به دور خورشید بچرخد که نشان دهنده یک سال مریخی است. زمان یک بار به دور خود حدود ۲۴۳ روز است. هر نفر یک دسته کارت که شامل 9 کارت است به علاوه ی فضانوردان خود را برمیدارد. هر زمان که تو را می بینم نفسم بند می آید.

دیدگاهتان را بنویسید