معنی ریدینگ درس دوم زبان دهم – ❤️ هاب گرام

این سیارهها از گازهایی چون هیدروژن، هلیوم و آمونیاک تشکیل شدهاند. در سال 1956 اختر شناسان تابش گسیل شده از زهره را ردیابی کردند . پیشرفتهای فنی در تلسکوپها منجر به مشاهده بهتر و تشخیص بهتر اشیای بسیار کوچک و بسیار دوردست شد. همچنین در این مستند با همهی تنوع و پیچیدگیهای زمین مانند دریا، اتمسفر و حیات آشنا خواهیم شد. این سیاره نیز مانند اورانوس جو منجمدی دارد و لذا گاهی به آندو، غولهای یخی نیز میگویند. هفتمین سیاره از نظر نزدیکی به خورشید و چهارمین سیاره از نظر اندازه و سومین سیاره از نظر جرم در منظومه شمسی است.

یکی دیگر از اجسام عجیب بر روی سیاره مریخ به کشف استخوان ران انسان در این سیاره تعلق دارد! اسم ستاره این سیاره کپلر ۴۴۲ است. اين سياره بسيار بزرگ كه گازی است بزرگ ترين سياره منظومه شمسی ما است. اگرچه تا امروز عملاً این معیار تنها در مورد سیارات منظومه شمسی بکار رفتهاست و شماری از منظومههای فراخورشیدی جوان پیدا شدهاند که شواهد حاکی است که پاکسازی مداری در قرصهای پیرا ستارهای(Circumstellar Disks) صورت میگیرد. سیارهای که همسایگیاش را پاکسازی کردهباشد آنقدر جرم انباشته که همه سیارات خرد در مدارش را جمعآوری یا جارو کند. سن دشتهای گدازهایاش را میتوان به عصر «بمباران سهمگین متأخر»، یا حدود ۴ میلیارد سال پیش نسبت داد؛ که در جریانش اعضای منظومه شمسی، آماج برخورد شهابسنگهای غولآسا واقع میشدند.

این برخورد برانگیزاننده انفجارهای سهمناکی شد که پارهای از آنها قطری بزرگتر از قطر زمین داشتند. اورانوس هم به احتمال زیادی در اوایل زندگی اش با یک شبهسیاره در اندازهی زمین برخورد کرده است و همین برخورد منجر به انحراف شدید محور آن شده است. آن ها با باکتری ها فرق دارند چون آن ها نمی توانند با اتکا به خودشان زندگی کنند. و زندگی بر روی سطح آن در طول یک میلیارد سال پدیدار گشتهاست. در آخرین مورد ظهور این طوفان، کاسینی فرآیند تشکیل و تطور آن را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. این ستاره در حال حاضر به عنوان ستاره قطبی برای پیدا کردن قطب شمال در نیمکره شمالی زمین، مورد استفاده قرار میگیرد.

سعید خوشحال از این که دوباره در بین انسان ها حضور یافته پس از مدتی استراحت همراه با تعدادی از دوستان جدیدش سوار بر یکی از سفینه های کوچک پرنده که از دستاوردهای جدید نیم کره دوم زمین محسوب می شد و با استفاده از انرژی های نوین حرکت می کرد ، به گردش در سطح شهر پرداخت و با زیبایی های ساخت بشر کـه بــگونه ای شگفت آور بـا طبیعت در هم آمیخته بود و پیشرفت های علمی فراوانی که انسانها کسب کرده بودند ، آشنا شد . منظره زحل، ارباب حلقههای منظومه شمسی، از چشمی تلسکوپهای کوچک هم تماشایی است.

بهمن قد بلندتر از کیوان است. در سال ۲۰۰۶ ناسا گفت که فضاپیمای کاسینی یک طوفان بزرگ در قطب جنوب سیاره کیوان دیده است که دارای ساختاری شبیه یک چشم است. از آنجا که مقابله سیاره زحل در زمانی بروز می کند که این سیاره در نزدیک ترین فاصله نسبت به زمین قرار دارد، فرصتی طلایی برای رصد زحل از طریق تلسکوپ چشمی ایجاد می شود. آیا می توانیم آن ها را بدون تلسکوپ ببینیم؟ جرم آن تقریباً نصف جرم سیاره تیر است.

هر پنج قمر حرکت شان رجعی است که با چرخش سیاره حول محورش سازگار است. اورانوس هر ۸۴ سال و ۷ روز یک بار به دور خورشید میگردد. تیر تندروترین سیاره منظومه خورشیدی است که با سرعتی حدود ۴۸ کیلومتر بر ثانیه، هر ۸۸ روز یک بار خورشید را دور میزند. به مدت ۷۶ سال، پلوتو نهمین سیاره در منظومه شمسی بود. پیشتر میپنداشتند که این سیاره نهمین سیاره در منظومه شمسی و با دمای منفی 225 درجه، سردترین آنهاست. چهار سیاره بیرونی یعنی مشتری، زحل، اورانوس و نپتون سیارههای «مشتریگونه» نامیده میشوند زیرا اندازه آنها نسبت به زمین بسیار بزرگتر است.

سیارات درونی کوچکترند و جرم آنها نیز کمتر است. چون چگالی میانگینش از آب کمتر است! نپتون با دوربین شکاری یا یک تلسکوپ کوچک تقریباً ۹ ساعت پس از غروب آفتاب به سختی قابل مشاهده خواهد بود، اورانوس نیز در آسمان بسیار تاریک شب با چشم غیرمسلح قابل مشاهده خواهد بود. اشکال گوناگونی در مشتری دیده میشود که حتی با یک تلسکوپ کوچک نیز قابل رویت است. این سیاره دارای حلقه هایی فوق العاده درخشان است که حتی با تلسکوپ های کوچک هم قابل مشاهده است.

درخشندگی مریخ به حدی است که در بهترین شرایط با نگاه بهطرف شرق در حین غروب آفتاب قابل دیدن است. وقتی به این تصویر نگاه میکنید، به میلیاردها سال پیش از گذشته مینگرید. پس از بحثهای جنجالبرانگیزی که بر سر این موضوع در گرفت، دانشمندان توافق کردند که پلوتون را «سیاره کوچک» بخوانند و دوباره تعداد سیارهها را هشت عدد ذکر کردند. این در حالی بود که در دهه 90 میلادی فضانوردان سیاره بودنِ پلوتون را زیر سوال بردند. تصاویر باورنکردنی بر روی سیاره پلوتون به ثبت رسیده است.

گه گاه لکه های سفیدی بر سطح سیاره پدیدار می شود. دید ما به این رمان علاوه بر دید تحلیلی یک دید تطبیقی نیز می باشد. مثلا لکه بزرگ سرخ رنگی میتوان در آن دید. بعضی ناظران به این فکر رسیده اند که می باید مولکولهای آلی پیش زیستی روی سطح تایتان “باریده” باشد و شاید هم نشانه هایی از حیات در آنجا آشکار باشد .اما همین مولکولهای پیچیده ابرهای نارنجی رنگی به عمق 250Km به وجود می آورند که همواره با لایه ای از مه و غبار با عمق بیشتر ، سطح تایتان را پنهان می کنند و مانع تایید آثار احتمالی حیات در آن می شوند.

این ستاره در پیکر آسمانی (صورت فلکی) سگ بزرگ قرار دارد به همین دلیل در زبان انگلیسی به آن Dog Star هم میگویند. یک سیاره مغناطیسی حفرهای در باد خورشیدی در اطراف خود ایجاد میکند که مگنتوسفر نامیده میشود و باد خورشیدی نمیتواند به آن نفوذ کند. جو سیاره سرخ بسیار رقیق است ، به طوری که فشار جوی سطح آن ، معادل یک صدم فشار جو زمین در سطح دریاست .

منظومهٔ شمسی، منظومهٔ خورشیدی یا سامانهٔ خورشیدی منظومهای دربرگیرندهٔ یک ستاره به نام خورشید و شماری اجرام آسمانی دیگر است که در مدارهایی مستقیم یا غیرمستقیم پیرامون آن میگردند. آیا زمان برای همه آنچه می خواهیم انجام دهیم وجود دارد یا محدودیت هایی وجود دارد؟ پنج قمربزرگ آن عبارتنداز: میراندا ، آریل ، اومبریل ، تیتانیا وابرون ، که همگی در صفحه استوای سیاره اصلی ودرنتیجه تقریباً قائم بر مدار سیاره ، به دور آن می گردند . حداقل یک سیاره فراخورشیدی اچدی ۱۸۹۷۳۳ بی وجود دارد که ادعا میشود سامانه آبوهوایی شبیه به لکه سرخ قرمز با وسعت دوبرابر آن را داراست.

دیدگاهتان را بنویسید