مدار اورانوس به شکل بیضی است

خُب، با آن اثر، زمین محافظت شده است برای میلیاردها سال چون ما میدان مغناطیسی داشته ایم. اما در طرف دیگر،مریخ محافظت نشده است چون میدان مغتاطیسی ندارد، و بعد میلیاردها سال، شاید اتمسفر کافی از دست رفته باشد تا سبب تحول از یک سیاره قابل حیات به سیاره ای که امروز میبینید، باشد. جرم این سیاره را می توان حدود ۱۷ برابر زمین و هسته آن را از جنس سنگ دانست. در سه سال اخیر رنگهای بسیار عجیبی از سنگ به بازار راه یافتهاند که ممکن است شما بیشتر به رنگ آبی آن برخورده باشید اما رنگهای قرمز روشن و سبز تیره نیز در آن ها موجود میباشد، که اینها معمولا به عنوان گرانیت معرفی نمیشوند در حقیقت احتمالا لاروکیت یا لابدوریت (آبی) یا مرمر (سبز) هستند.

اين حلقه ها از تعداد زِيادی قطعات کوچک يخ و سنگ تشکيل شده است . و البته، فاصله یک سیاره از خورشیددمای آنرا تعیین میکند. پاپین تر از این لایه مغشوش یعنی از ارتفاع حدود 75 کیلومتری لایه دوم یعنی لایه ابرآلود تروپوسفر قرار دارد.سه لایه مجزا که از لحاظ اندازه ذرات وغلظت متفاوت هستند در لایه ترپوسفر در فاصله 50 تا 70 کیلومتری وجود دارد.قطرات اسیدسولفوریک اجزاءاصلی ابرهای سیاره هستند.این قطرات از واکنش مولکولهای آب ودی اکسید گوگرد در نواحی بالایی جو وتحت تاثیر تابش ماوراءبنفش نور خورشید بوجود آمده اند.در نواحی پایین ای ابرها احتمال بارش نیز مطرح شده است.(همان چیزی که به بارانهای اسیدی سطح ناهید معروف شده است.)دمای بطور ثابت از بالای ابرها با درجه 300 درجه کلوین شروع شده وبه دمای 750 درجه در سطح سیاره افزایش پیدا می کند.این دمای بالاترین دمای سطحی در میان اجرام منظومه شمسی می باشد وحتی از دمای ذوب سرب نیز بیشتر است.دلیل این دمای زیاد همان چیزی است که ما آنرا بانام پدیده گلخانه ای می شناسیم.سیاره ناهید از زمین به خورشید نزدیکتر است بنابراین مقدار انرژی دریافتی آن نیز بیشتر است.تابشی که به سطح می رسد باوجود لایه ابری از جنس دی اکسید کربن توانایی برگشت به فضا نداشته ودر میان لایه ابری وسطح سیاره جذب شده است.البته تاحدودی وجود بخار آب ودی اکسید گوگرد نیز در بروز چنین پدیده ای هم موثر می باشد.گفتنی است دمای سیاره از این مقدار کنونی بیشتر نخواهد شد چراکه جو سیاره وسطح آن در حالت موازنه شیمیایی هستند.

به این منوال این جرم با فاصله ی متوسط چهل واحد نجومی در مداری بسیار کشیده نسبت به خورشید درحال حرکت است، مداری که با مدار نپتون نیز تداخل دارد. این چیزی که شما در تمام زندگیتان قبول کرده اید. اطراف مدار خود را از وجود اجرام پراکنده ی دیگر پاکسازی کند.(پلوتو در این مورد قانون شکنی کرده است! این عکس به شما میگویدکه اتمسفر مریخ تغییر کرده است، و بسیار تغییر کرده است، و از حالتی که به آن قابل حیات میگوییمتغییر کرده است، چون ۳ الزام حیات خیلی وقت پیشوجود داشته اند.

در تصویر بالا، سمت چپ، اورانوس به رنگ اصطلاحا واقعی خود قابل رویت است که از فیلترهایی برای پردازش تصویر، بهگونهای استفاده شده که در نظر ما قابل درک باشد. این، اما، دقیقا همان مشکل تلاش برای تقلیل سیاست است به بحث «عدالت». شاید خود کاسه ها هستند که به نتیجه داستان کمک میکنند، که درست است. این انرژی درطول خطوط میدان مغناطیسی زمینهدایت شده، تا در نواحی قطب ها فرود آید، و باعث شفق قطبی بسیار زیبایی شود.

چون انسان قبل از این نیز تحت مأموریت آپولو چند باری به ماه رفته و چند روزی را در آنجا مانده است. طلا با هیچ کدام از گازهایی که در اتمسفر وجود دارند مانند هیدروژن و نیتروژن نیز واکنش نمی دهد و به همین دلیل است که ما هیچ گاه شاهد زنگ زدن طلا نیستیم. یک ایده این است که به فضا رفته است. ذرات اتمسفر انرژی کافی برای رهایی از گرانش سیاره را پیدا کردند، به فضا در رفته اند و هیچوقت برنمیگردند.

هرچند با توجه به برنامههای بلندپروازانه ایلان ماسک، چه کسی میداند، شاید زودتر از آن چیزی که فکرش را میکنیم بتوانیم به فضا سفر کنیم. اما معتقد هستیم که خریدار همواره باید دقت کند، این نکته نیز حائز اهمیت است که به طور طبیعی مشکلات این نوع از سنگها بیشتر از سنگهای طبیعی است. بادها بیشتر در مناطقی ایجاد می شوند که اینرسی حرارتی به طور ناگهانی تغییر می کند، برای مثال از دریا به خشکی.

در تحقیق دیگری، مقادیر زیادی از اسید پالمیتولئیک و سایر اسیدهای چرب فعال زیستی در مورفوتیپ دوکی شکل P. tricornutum شناسایی گردید که حتی در غلظت ناچیز (میکرومول) فعالیت ضدباکتریایی بر روی باکتری های گرم­مثبت داشــــته و بلافاصــله پس از مجاورت با باکــتری ها، اثر کشنده خود نشـــــان می دهد (77). عصاره ی سلولی گونه های مختلف ریزجلبک های یوکاریوتی، اثرات مهارکننده ای بر روی هر دونوع باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و نیز بر روی Mycobacterium tuberculosis نشان داده است (78-82). ریزجلبــکP. مطابق جدول پنج، از آنجایی که سطح معنیدار بودن آزمون زیر 05/0 میباشد، بیانگر آن است که بعد مصرفکنندگان در تولید پوشاک معنیداری بوده (عامل موثر میباشد) و در نهایت فرضیه سوم تحقیق تایید گردید.

بعضی هایشان دارند هنوز در مدارند، شامل سفینه مِيوِن.که در حال حاضر دور مریخ میگردد، که من درگیرش هستم و باعث شدهتا اینجا رسیده است، از دانشگاه کلرادو. سیاره زمین ما که در آن زندگی می کنیم بخشی از منظومه شمسی است. جغرافیای سیاره ناهید: آتشفشانهای سطح ناهید از آتشفشانهای تمام دیگر سیارات منظومه خورشیدی بیشتر است. همانطور که میدانیم، اجرام منظومه شمسی یعنی خورشید، ماه و سیارهها (و البته دنبالهدارها و سیارکها هم همچنین) از دید ِ ما ساکنین کره زمین، به آرامی در حال حرکت و جابهجایی بین ستارههای آسمان شب میباشند.

بسیاری از سیارات جو دارند، اما تنها جو زمین قابل تنفس است. همچنین، در صحنهای که ریک و مورتی برای فرار از هرجومرجِ آخرالزمانیِ سیتادل مجبور میشوند تا به زیر زمین پناه ببرند، ریک در واکنش به مورتیهای گوژپشتِ جهشیافتهای که در معادنِ سمیِ سیتادل بیگاری میکنند میگوید: «بَه! سیاره های دیگر پس از زمین به ترتیب عبارتند از: مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتون، نهمین و دورترین سیاره از خورشید است.

ولی زهره هم اتمسفری داشتکه در طی زمان در رفته است، و مریخ و زمین هم همینطور. در فلان روز، در فلان زمان قیمتهای ما برعکس میشود. علاوه بر ظاهر پلوتون، دانستههای ما در مورد ویژگیهای سطحی، ترکیبات و همچنین اتمسفر شکننده آنهم افزایشیافته است. ابرطوفانها عموماً به شکل چند طوفان همزمان و درهم تنیده حدوداً هر شش سال ظاهر میشوند. داریم تلاش میکنیم که اندازه بگیریمچند ذره خارج میشوند و اینکه آیا میدان مغناطیسی به هرشکلی اثری دارد؟ اگر تا به حال دیده باشین،عالی هستند. دو راه هست، اگر بخواهیم خلاصه کنیم. من دوست دارم یک یا دو دقیقه صحبت کنم درباره میدانهای مغناطیسی.

زمانی که پلوتون یا پلوتو در سال ۱۹۳۰ توسط کلاید تامبا کشف شد، ستارهشناسان باور داشتند، موفق به کشف نهمین و دورترین سیاره منظومه شمسی شدهاند. اورانوس (Uranus) هفتمین سیاره منظومه شمسی است و بین زحل و نپتون قرار دارد. به گفته دایلان کول، طراح این فیلم، صخره های سنگی شناور تخیلی سیاره پاندورا واقع در منظومه ستاره آلفا قنطورس با الهام از کوه های هوآنگ یا هوانگ شان، گویلین و زنجیاجی طراحی شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید