شب یلدا از کجا شروع شد؟

اگر مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، خشمگین و آزرده بوده و خوشنود نشده باشد، گرزهای خوب که بر سرِ مردمان بالا آید، به نشان نمیرسد. اگر مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، خشمگین و آزرده بوده و خوشنود نشده باشد، سنـگهای فَلاخَنکه از بازوان نیرومند پرتافته شود، بهنشان نمیرسد. بدون تردید آن پدیده جذاب و دوست داشتنی که همه ما در میل و گرایش به آن مشترک هستیم ، کوه وکوهنوردی است که قدمت و سابقه آن در کشور ایران به بیش از یک قرن می رسد . آنان که گاو چراگاه را گرفتار میسازند و او را در راهِ خانههای پیمانشکنان به گاری میبندند.

او که پیـمانهـای بسـته شـده را بـه کـار می بنـدد؛ او که سـپاه مـیآراید و دارنده هزار چابکی است؛ شهریاری است دانا و توانا. او آماده است برای کسی که با اندیشه نیک، مهـر را یاری کند؛ آن دارنده ده هزار دیدهبان، آن همیشه نافریفتنی دانا و توانا. عبارت «همیشه بر جا ایستاده» تأکیدی دیگر است بر همیشه ایستادگی مهـر یا همان همیشه ایستادگی ستاره قطبی. در بند ۷ (که بارها تکرار میشود) عبارتهای «در فرازنای آسمان ایستاده» و«به خواب نرونده» اشاره آشکاری به ستاره قطبی است که همیشه در یکجا ایستاده و هیچگاه غروب نمیکند. این بند نیز اشاره به این است که مهر یا ستاره قطبی از همه جای جهان دیده میشود.

عماد الدین طبری افضل علما عصر خود و یکی از بزرگان علم فلسفه جهان با نام کامل عماد الدیدن ابو جعفر محمد بن ابی القاسم علی بن محمد بن علی بن رستم بن یزدبان طبری آملی کجی یا معروف به عماد الدین طبرسی ، از علما و محدثین قرن ششم هجری است. قله اورست با ۸ هزار و ۸۴۸ متر بلندترین کوه جهان(بالاتر از سطح دریا) شناخته میشود. ۳۸ خانمانهای هراسانگیز ویران میشود و از مردمان خالی میماند.

۲۶ او که دیوان را فرو کوبد؛ او که بر مردمانِ دشمن نظام هستی خشم گیرد؛ او که از مردمان پیمـانشکـن، داد خواهد؛ او کـه پریان را به تنگنا در میاندازد؛ کسی که اگر با او به دروغ نباشند، توانایی فراوان به کشور میبخشد؛ کسی که اگر با او به دروغ نباشند، پیروزی سرشار به کشور میبخشد. ۴۰ اگر مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، خشمگین و آزرده بوده و خوشنود نشده باشد، کاردهای خوشساخت که به سرِ مردمان پرتافته شوند، به نشان نمیرسند. ۱۶ آن ایزد مینوی بخشنده فَـرّ، به سوی همه کشورها میرود؛ آن ایزد مینوی بخشنده شهریاری، به سوی همه کشورها میرود.

آن سـرورِ تـیزنـگر، آن پـاداش بخشِ تـوانـا، آن انجــمن آرای گـذارنـده نـیــایـش، آن پهـلـوانِ رزمآزمـا، آن بـازو تـوانـا، آن نیـکبـختِ بلـند پـایـگاهـی کـه پیـکرش از گفتار مینوی است. ۱۳ اوست نخستین ایزد مینوی که پیش از خورشیدِ نیستیناپذیر و تیزاسب از فراز کوه البـرز بر آید. آقای شیخ اسمعیل چهار افرائی فرزند مرحوم میرزا یوسف بن سیف الله امیر دیوانی فرزند حاجی عبدالله خان فرزند ساطان احمد شهاب الدین بن شیخ شهاب الدین ( معروف به سلطان حاجی که مقبره وی در یکی از قراء بلوک دلارستاق که به نام وی حاجی دلار نامژده می شود. در شمال اين کوه، جاده اي بزرگ ساخته اند که به طريق غيرالمسلمين معروف شده و ميان آن جاده و کوه احد، کوهک هاي کوچکي; مانند جبل ثور قرار دارد که در روايتي از پيامبر صلي الله عليه وآله ، آنجا حدّ شمالي حرم مدينه معين شده است.

۴۶ آن مهـرِ دارنده دشتهای پهناور خود را برای پاسبانی آماده کرده است؛ او از پشتِ سر میپاید، از پیش میپاید؛ او به مانند دیدهبانی فریفته نشدنی هر سو را مینگرد. نادرخان تمام دارایی بانک را بین ایشان تقسیم کرد، اقوام تشنهای تاراج و غارت، دار و ندار شهر را مانند گرگان بیابانی تاراج نموده با خود به آنسوی مرز انتقال داده و عدهای دیگر هم پستهای مهمی دولتی را تصاحب کرده ملکیتهای مردم را نیز بزور تفنگ از آن خویش ساختند.

اگر مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، خشمگین و آزرده بوده و خوشنود نشده باشد، نیزههای بلنددسته خوب و تیز، به نشان نمیرسند، هر چند که از بازوانی نیرومند پرتافته شود. ۳۹ اگر مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، خشمگین و آزرده بوده و خوشنود نشده باشد، تیرهای آراسته با پرّ شاهین، به نشان نمیرسند، هر چند که از زهِ کمانی بسیار خوب کشیده شده و به شتاب پرواز کند. تنگی راه و سختی آن موجب شده تا فقط غارنوردان بتوانند به داخل آن نفوذ پیدا کنند.

۱۱ کسی که رزمآوران بر بالای پشتِ اسب به او نماز میبرند و برای توانایی اسب و تندرستی خود، از او یاری میخواهند؛ تا بتوانند دشمنان را از دوردست بشناسند و هماوردان را بازدارنده باشند و بر دشمن بدخواه چیره آیند. با توجه به این آثار، از چندین هزار سال قبل، تمدنی در این منطقه حضور داشته و تپه نادری جزء قدیمیترین بخشهای بیستون بهحساب میآید. درۀ هزاره به تازگی از سوی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و به فرمان رئیس جمهور سابق کشور، به السوالی در ولایت پنجشیر تبدیل شده است. استخراج این معادن می تواند اقتصاد محلی وملی را دیگرگون کند وزمینه اشتغال را برای مردم فراهم کند.

چنین نگاهی از آن رو شکل گرفته است که معادن این سنگ و دسترسی به آن، محدود و طبقه حاکم بر جامعه می توانسته از مزیت دسترسی محدود به آن برای ایجاد تمایز و تفاوت میان خود و توده مردم استفاده کند. ۴۳ پس آنگاه، مهـرِ دارنده دشتهای پهناور، آنان را به خاک در افکند، پنجاهها، صدها، صدها هزارها، هزارها ده هزارها، ده هزارها صد هزارها؛ از آن رو که خشمگین و آزرده است آن مهرِ دارنده دشتهای پهناور. جواب: در دامنه های شمالی رشته کوه البرز که رو به دریا قرار دارد، برف و باران فراوان می بارد. بخوام همه رو بگم اینجا جا نمیشه.

منظور از «ده هزار دیدهبان»، همه ستارگان آسمان است که در مقام دیدهبانان مهـر انجام وظیفه میکنند. اما پس از ۴۸۰۰ سال پیش و هنگامی که ستاره «ذیـخ» از قطب آسمانی فاصله میگیرد، این فاصله منجر به گردش این ستاره به دور نقطه قطب آسمانی و ترسیم دایره یا حلقه کوچکی در آسمان میشود که سرچشمه پیدایش باوری به نام «حلقه مهر» یا «حلقه پیمان» است. ۶۲ او که هیچگاه به مردی پیمانشکن، نه توانایی و نه نیرومندی میدهد؛ او که هیچگاه به مردی پیمانشکن، نه آبرو و نه پاداش میدهد. او که هیچکس نتوانـد با او به دروغ باشد، نه سرور خانـواده، نه سرور روستا، نه سرور دهستان، نه سرور استان.

کوهستان اتنا در سیسیلی در سال ۲۰۱۱ میلادی به عنوان فعال ترین کوه آتشفشان اروپا شناخته و معرفی شد. روستای برسه از توابع بخش کوهستان شهرستان تنکابن، با مختصات ۵۰ درجه و ۷۳ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۶۴ دقیقه عرض شمالی، در ۳۵ کیلومتر جنوب غربی تنکابن و در ۲۶۰ کیلومتری ساری قرار دارد. ۳۵ تکرار بند ۷. این موضوع تکرار شد و امیر مؤمنان علیه السلام در هر حمله گروهی را می کشت یا مجروح می ساخت.

نتفلیکس آنقدر فیلمِ اورجینالِ بد بیرون داده است که حالا فیلمِ نتفلیکسی به مترادفِ فیلم افتضاح تبدیل شده است، ولی هر ۵۲ سال یکبار، یک فیلمِ اورجینالِ درجهیک هم درِ نتفلیکس بیرون میآید و مرز سهگانه یکی از آنهاست. به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی امروز پنج شنبه در حاشیه شورای برنامه ریزی لرستان در شهرستان کوهدشت در سخنانی اظهار داشت: در این جلسه مصوبات خیلی خوبی در حوزههای مختلف راه روستایی، آب شهری و روستایی، بهداشت و درمان، گردشگری و راه و شهرسازی داشتیم.

دلیل گزینش برنامه ریزی در آن است که در اقتصاد بازار آزاد اهداف انسانمدارانه توسعه یا بکلی نادیده گرفته می شوند، یا در حاشیه رانده می شوند و یا اینکه پس از ضایعات مادی هنگفت و در طی یک زمان طولانی و چندین نسل محرومیت کشیدن، شاید این اهداف پیاده شوند. حاجآقا مروجی پس از انجام خدمت نظام وظیفه دوباره به حوزهی علمیه باز میگردد و در محضر حجتالاسلام والمسلمین مستجابالدعوه دروس معقول و منقول را میگذراند.وی پس از مدتی به شهرستان ملایر میرود و ۸ ماه در آنجا ساکن میشود سپس به همدان میرود و مدتی از محضر آیتالله حاج شیخ علی محمدی همدانی به تحصیل علوم دینی مشغول میشود.

مرحوم شیخ ابوالقاسم رجایی از بیت علم و فضل بود. واژهٔ افغانستان نخستین بار در زمان شاه شجاع و پس از نیمهٔ قرن ۱۹ توسط انگلیسها در برخی معاهدهها استفاده شد. کلیدهای اتاقمان را که تحویل گرفتیم و به رستوران برای سرو ناهار رفتیم و پس از آن به حمام تورکی و سونا در طبقه ی زیرین هتل رفتیم و خستگی و کوفتگی را از بدن ها خارج نمودیم. ی.مینایف عالم شرق شناس روسیه در اوایل سالهای هشتاد سده نزدهم بااستفاده وتحلیل از منابع موجود اثری زیر عنوان « معلومات درباره کشور های منطقه علیای آمودریا» نوشت که درسال ۱۸۷۹ درسنت پیترزبورگ به نشر رسیده ودرآن معلومات مبسوط درباره بدخشان وجوددارد.نخستین اثر تاریخی در ارتباط با تاریخ بدخشان رساله یی بود که توسط و.و.بارتولد در سال ۱۹۱۰ در « دایرت المعارف اسلام» زیر کلیمه بدخشان نگاشته شده ودرآنجا تاریخ بدخشان صرف تاسال ۱۸۷۳ (تسخیر بدخشان توسط قبایل افغان) شرح یافته ،اما دوره پس ازسال ۱۶۴۹ ( تسخیر بدخشان توسط اقوام اوزبیک) کمتر تشریح شده است.البته این یک امر مسلم است ،زیرا هنگامیکه بارتولد این اثر را تهیه مینمود ،به منابع نه چندان زیادی دسترسی داشت.

دیدگاهتان را بنویسید