سیاره نهم پلوتون – منظومه خورشید

عطارد و مریخ جاذبه نسبی یکسانی دارند، اگرچه مریخ تقریباً دو برابر بزرگتر از عطارد است. بر طبق فرمول فوق، F نیروی جاذبه میان دو شئ، G ثابت گرانش، M جرم زمین (کیلوگرم)، m جرم شما (کیلوگرم) و r فاصله میان مراکز دو جرم ( شعاع سیاره ) می باشد. در سال 2005 یک گروه از ستاره شناسان که به برسی تصاویر هابل مب پرداختند دو قمر ناشناس پلوتون را کشف کردند. با نزدیک شدن سفینه های پیشرو و باز شدن دریچه هایی برای عبور از پوشش نورانی بر شگفتی سعید افزوده شد، لحظاتی بعد همه سفینه ها با عبور از پوشش نورانی وارد استوانه ای قیف مانند شدند و به طرف محل فرود روی سیاره حرکت کردند ، در حالی که هرچه به طرف انتهای قیف مـی رفتند سفینه ها کوچک تر می شدند تا جایی که همه سرنشینان سفینه ها به اندازه طبیعی خود رسیدند و در قسمت فلزی انتهای قیف روی یک دیگر متوقف شدند .

تا زمان بسیار طولانی مجادله بسیار ناخوشایندی بر سر این بود که چه کسی لیاقت عنوان کاشف نپتون را دارد. زمان این بمبارانها شاید بلافاصله پس از پیدایش و تکوین منظومهٔ شمسی بودهاست. وی در زمان رای گیری در محل حضور نداشته و رای دادن به صورت الکترونیکی نیز امکان پذیر نبوده است، امری که باعث بروز انتقاداتی در میان ستاره شناسان شده است. یکی از دشتهای بزرگ عطارد به نام هامونه تیر نیز نام فارسی این سیاره را بر خود دارد. بر اساس روزنامه رسمی اکتشافات سیارهای، شالوده اسم زمین از زبان هندواروپایی «er» میآید که در زبان آلمانی «ertho»، در زبان آلمانی مدرن «erde»، در زبان هلندی «aarde»، در زبان دانمارکی و سوئدی «jord» و در زبان انگلیسی به «erath» تبدیل میشود.

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، یونانیان و رومیان باستان اکثر سیارت منظومه شمسی را با الهام از نام خدایان و الههها نامگذاری کردهاند و این نامها وارد زبان انگلیسی نیز شده است. حلقهٔ دوم نیز ابر مانند است و ضخامت آن در حدود ۲۰٬۰۰۰ کیلومتر (۱۲٬۰۰۰ مایل) است. آنها همچنین نشان دادند که این هسته حدود ۶۰ درصد از قطر این سیاره امتداد دارد که باعث میشود اندازۀ آن خیلی بزرگتر از چیزی باشد که قبلاً برآورد شده بود. آب موجود در آن سیارهها به شکل اقیانوسها، دریاها، رودخانهها و دریاچهها یافت میشوند و ما میتوانیم از این آب در کشاورزی، آشامیدن و همچنین در آبیاری استفاده کنیم.

این مشاهده فضانوردان را سردرگم کرده است زیرا پیش از این باورها بر این بود که شیبِ موجود، جریانات مغناطیسی تولیدکنندهی موسوم به دینامو را در هستهی سیاره حفظ میکند. روی زمین بر اثر حرارت انرژی خورشید طوفانها و بادها به وجود میآید؛ انرژی که نپتون از خورشید میگیرد، هزار بار کمتر از زمین است. سیارات زهره و عطارد در آسمان صبح و درست قبل از طلوع خورشید بهتر دیده میشوند و زهره بعد از خورشید و ماه سومین جرم آسمانی درخشان خواهد بود. این سیاره که حدودا ۱۴ قرن قبل از میلاد کشف شد، میانگین تغییر دمای بسیار متفاوتی دارد و با توجه به جهت قرارگیری و تعامل با خورشید واکنش نشان میدهد.

هشت سیاره وجود دارد که در اطراف خورشید گردش می کنند. در واقع ستارههایی که در آسمان شب پیدا میشوند، متعلق به کهکشان راه شیری و منظومههای دیگر این کهکشان عظیماند. در نوامبر سال ۲۰۱۳ اخترشناسان به براساس اطلاعات فضاپیمای کپلر گزارش دادند که میتوان سیاراتی شبیه به زمین در ستارههای کوتوله کهکشان راه شیری پیدا کرد که یازده میلیارد سال نوری از خورشید ما دورتر هستند. اورانوس آن قدر از خورشید دور بود که به نظر نمیرسید بتواند هوایی طوفانی داشته باشد؛ نپتون که ۱/۶ میلیارد کیلومتر نسبت به اورانوس دورتر از خورشید بود، اگر آرامتر از اورانوس نبود، حداقل میبایست به همان آرامی باشد.

حدود یک میلیارد سال پیش، گدازههای آتشفشانی بهسرعت بستر گودالهای شهابسنگی پراکنده در سطح عطارد را پر کردند. زحل هم مانند مشتری سطح مشخصی ندارد اگرچه ممکن است یک هستهی جامد داشته باشد. این لکه از بسیاری جهات شبیه لکه سرخ مشتری است با این فرق که در شکل و اندازه آن بیشتر تغییر به وجود میآید. در ادامه با این سیاره آشنا می شوید. علیرضا درحال بازدید از یک رصدخانه است.او درحال صحبت کردن با خانم تابش است که درآنجا کار میکند.

یک سیاره فراخورشیدی است که به دور یک کوتوله سرخ میچرخد. اما نظریهای که اخیرا ارایه شده میگوید بیشتر انحراف محور اورانوس میتواند به علت قمر بزرگ این سیاره باشد که وقتی منظومه شمسی ما هنوز جوان بوده، این قمر به آرامی توسط سیارات بزرگ دیگر کشیده میشده است و گرانشی که سعی در دور کردن این قمر از اورانوس داشته باعث شده تا اورانوس به یک طرف متمایل شود.

زمین برای شازده کوچولو یک هبوط است. مانند مشتری ، از گاز ساخته شده است و بسیار بزرگتر از زمین است. از دیگر اقمار مشتری میتوان به دراستیا، انانک، کارم، الارا، هیمالیا، لدا، لیستیا، متیس، پاسیفا، سینوپ و تب اشاره کرد. مشتری 66 قمر دارد؛ یکی از آنها ، گانیمد ، بزرگتر از عطارد است. برای یافتن سیاره عطارد ابتدا باید به دنبال سیاره زهره باشید چرا که این سیاره یکی از درخشانترین سیارات خواهد بود.

قانون اول حرکت سیارهای کپلر میگوید: هر سیاره در مداری به شکل بیضی حرکت میکند، که خورشید در یکی از کانونهای آن قرار دارد. بیشتر حجم سقوطکرده در مرکز جمع شد و خورشید را شکل داد، بقیهٔ آن در دیسک پیشسیارهای پخش شد، و سیارهها، قمرها، سیارکها و سایر اجرام کوچک منظومهٔ خورشیدی را بهوجود آورد. گسترش مرزهای منظومهٔ خورشیدی تا جاییاست که دیگر تحت تأثیر خورشید (نفوذ نور خورشید، گرانش خورشیدی، میدان مغناطیسی خورشید و بادهای خورشیدی) نیست. این جذب اضافی گرما، که به پدیده گلخانهای معروف است، میانگین گرمای ناهید را بیش از هر سیاره دیگری (حتی سیاره تیر) در سامانه خورشیدی بالا بردهاست بهطوریکه این حرارت برای ذوب کردن فلز سرب کافیست.

این محاسبه توسط اریک پتیگورا دانشجوی دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و بر اساس تجزیه و تحلیل اطلاعات بیش از ۳هزار سیاره فراخورشیدی نامزد شده توسط فضاپیمای کپلر انجام شده است. همچنین دانشمندان عقیده دارند بر روی سطح اورانوس اقیانوس عظیمی وجود دارد. نظریهای وجود دارد مبنی بر این که سالها پیش یک جسم بسیار بزرگ به این سیاره برخورد کرده و این برخورد چنان قوی بوده که جهت چرخش اورانوس را به کلی تغییر داده است. زمین مانند توپ است و خورشید در هنگام روز یک طرف آن را روشن می کند و در هنگام شب نیز طرف تاریک آن است.

هنگام نزدیک شدن به خورشید جوی رقیق در اطراف آن تشکیل می شود که با دور شدن سیاره از خورشید، یخ می بندد. گفته ميشود که در گذشته سياره نسبتا بزرگي در مدار بين زهره و مشتري وجود داشت که بنا به دلايلي (مانند برخورد با يک شهاب سنگ غول پيکر) متلاشي شد و قطعات بزرگ و کوچکي از آن در همان مدار سياره اصلي به دور خورشيد ميچرخند. از نظر مارگو، پلوتو در حال حاضر همان جایی است که به آن تعلق دارد. این سیستم حلقه ای در سال 1977 زمانی که سیاره اورانوس موجب اختفای یک ستاره شد و دانشمندان با هدف مطالعه جو سیاره در حال رصد آن بودند کشف شدند.

منظومه شمسی در حال تکامل است و واقعیتهای جدیدتر توسط محققان سالبهسال کشف و مطالعه میشوند . دانشمندان از این که وویجر۲ چنین آبوهوایی از نپتون کشف کرده بود بسیار متعجب بودند. قدرت این نیرو بستگی به مقدار جرم اشیاء و فاصله آنها از یکدیگر دارد. این سیاره ۳۰۰ سال نوری با زمین فاصله دارد. در واقع این مطالب جزوه زبان انگلیسی دهم برای درس دوم است. جواب و پاسخ کاشف انگلیسی سیاره اورانوس در حل جدول بازی جدولانه از سایت جوابگو دریافت کنید. این را میشد از نخستین تصاویر نمای نزدیک کاسینی از نیمکره شمالی زحل دریافت.

با فرارسیدن اعتدال بهاری در نیمکره شمالی زحل، زاویه تابش نور آفتاب با صفحه حلقهها مماس میشد و برای نخستین بار به کاسینی امکان تهیه نماهایی سهبعدی را از حلقههای باریک و تخت زحل میداد. زاویه انحراف اورانوس معادل 98 درجه است در صورتی که زاویه انحراف در بیشتر سیارات از 30 درحجه تجاوز نمی کند. زمین وبیشتر سیارات دیگر در خلاف جهت عقربه ساعت از غرب به شرق می چرخند ولی زهره در جهت حرکت عقربه ی ساعت از شرق به غرب می چرخد. مطالعات انتقال دوپلری راداری نشان میدهند که سیارهای با یک دوره تناوب نجومی 243.01 شبانهروز با ((حرکت برگشتی سیارات|حرکت برگشتی)) میچرخد و شیب صفحه مدار نسبت به استوایش فقط 3 درجه است.

البته باید بدانید که ماه دومین جرم نورانی در منظومه شمسی است و میزان نوردهی ماه با توجه به حرکت وضعی آن متفاوت است. او معتقد است که این ایده که سیارهها باید مسیر مدارهای خود را از اجرام ریز و درشت پاک کنند بسیار منزجر کننده است. به همین دلیل برای اینکه این اجسام به اندازه کافی داغ شوند تا این واکنشها اتفاق بیفتد، ستارهها باید بسیار بزرگ باشند. سنگهای ترک خورده و خردشده سطح عطارد به دلیل همین تغییر ۶۰۰ درجهای دما در شب و روزهای طولانی آن است.

سیاره زهره به دلیل شباهتهای بیشمار فیزیکیاش به زمین از جمله اندازه، جرم و چگالی و … این موضوع برای اجرام دیگر از جمله قمرها هم صدق میکرد. در منظومه شمسی پنج سیاره کوتوله وجود دارد که از جمله آنها میتوان به سرس، ماکیمکه، هاومئا و اریس اشاره کرد. این اثر به وضوح تمام با داخل شدن به اتومبیلی که در گرمای تابستان با پنجره های بسته در گوشه ای متوقف است میتوان احساس کرد.

دیدگاهتان را بنویسید