سیاره زحل را بشناسیم – بی مشکل

در اين فرهنگستان بايد تمركز ويژه روي جايگزيني واژگان عربي و دستور زبان عربي باشد و جايگزيني انها با واژگاني با ريشه هاي اوستايي و سنسكريت و پهلوي و حتا لاتين، چه انكه زبان لاتين زباني هند وایرانی و اروپايي است و داراي ريشه هاي ژرف تاريخي و يگانه با زبان دری پارسی است. دری پارسی بوسیله فرهنگستان بزرگ زبان دری که ناظر بر فرهنگستانهای هر سه کشور تاجیکستان، أفغانستان و ایران خواهد بود، باید انجام شود. اگر وجود یکی از این مقولات می بود، در آن صورت یک شئ یا بخشی از یک شئ میتوانست بدون این که وجود داشته باشد، موجود باشد و این ادعایی بی معنی است.

اینکه یک جوک آنقدر احمقانه است که بخشی از جذابیتِ آن جوک از حماقتش سرچشمه میگیرد همیشه یکی از خصوصیاتِ معرف ریک و مورتی بوده است، اما پس از گذشتِ بیش از پنج فصل این نوع شوخیها دیگر جذابیتِ سابقشان را از دست دادهاند. رایس، نویسنده اصلی مقاله جدیدی که به زودی در مجله «The Planetary Science Journal» منتشر میشود، اظهار کرد: «امکان مشاهدۀ این سیاره دوردست بدون استفاده از این نوع روش وجود ندارد.

از اینرو باید شبکه های خبری رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی و ماهواره ای به زبانهای تمدن ایرانی و دیگر زبانهای پر کاربرد جهان تاسیس شوند تا دیدگاه های ایرانزمینی را درون کشورها و ملت ها و اقوام تمدن ایرانی از یک سو و از سوی دیگر درون مردمان وکشورهای دیگرابرتمدن هندوایرانی و اروپایی و دیگر مردمان جهان گسترش دهند و بدین گونه حافظ منافع ایرانزمین و اتحادیه کشورهای ایرانی باشند. آموزش به دیگر زبانهای ابرتمدن هندوایرانی و اروپایی در مدارس خصوصی و برای آموزش خصوصی و با شرط آموزش عمیق زبان دری، آزاد خواهد بود. این تجربه نمونه موفقیت آمیزی از وحدت و ترکیب ابرفرهنگ هند وایرانی اروپایی ( فرهنگ ایرانی و غربی) است.

جاذبه باعث انقباض ابر (سحابی)شده و کره متراکمی از گاز در مرکز ابر بوجود آورد. شکل گیری منظومه شمسی حدود 5 میلیارد سال پیش ، از ابری(سحابی) متشکل از گاز و غبار بین ستاره ای(حاصل از مرگ ستاره ای غول پیکر) ، آغاز گردید. به ناچار برای شناسایی بافت محیط زیستی و منابع طبیعی این سیاره دست به ابتکاری بسیار نادر و منحصر به فرد می زند و با استفاده از پیشرفت های عظیم فن آوری و بیولوژیکی اقدام به شبیه سازی ژنتیکی بومیان سیاره میکند.

از توکن SAND میتوانید در سایر بخشهای متاورس نیز استفاده کنید. اسلام را از عربيت بايد جدا كرد و در اين راه بايد قران تنها به زبان دری پارسی منتشر شود يا به ديگر زبانهاي ايراني و نه به زبان عربي. پس از اسلام زبان آري يا دري با گويش پارسي را به اختصارزبان پارسي نيز مي نامند. در همين راستا نماز و اداب و رسوم ايرانياني كه بر اسلام باقي مانده اند بايد به زبان دری باشد. بخش چهارم «من ایرانی» یا «طرحواره ذهنی و برداشت من ایرانی نسبت به خود»، هویت ایرانی شخصی است که ساختار ذهنی و برداشت و إحساس او نسبت به خود دست کم در سه شاخص از شاخص های چهارگانه زبان شناسی، تاریخی، فرهنگی و آنتروپولوژیک ، ایرانی است.

اورانوس (در اسطورههای یونان، خدای آسمان و معادل ایرانی آن آهوره هفتمین سیاره از نظر نزدیکی به خورشید وچهارمین سیاره از نظر اندازهاست. روز و سال زمین نیز به عنوان یک استاندارد در نظر گرفته شده است، اما این فقط برای راحتی درک فواصل زمانی در سیارات دیگر انجام می شود. ، ستارهشناس دانشگاه استکهلم سوئد و نویسنده اصلی این مطالعه در بیانیهای گفت: پیدا کردن سیارهای در اطراف بی قنطورس بسیار هیجان انگیز بود، چرا که این موضوع کاملا درک ما از ستارههای پرجرم به عنوان میزبان سیارات را تغییر داد. به دور ستاره ای درحال چرخش بود، جرمش به اندازه ای بود که بتواند به صورت کروی باشد و از طرفی جرمی چندان زیاد هم نداشت تا تبدیل به ستاره شود و داشتن اینچنین شرایطی برای حضور در لیست سیارات کافی بود.

مریخ نیز از این قاعده مستثنی نبود و لایه نازک گاز دو اکسید کربن آنرا نمی توان جو نامید! ، سبک کلاسیک است، اما از آنجایی که این گونه هنر بسیارگرانقیمت است می توان از گونه های ساده شده و کم هزینه هنر و سبک های دیگر نیز استفاده کرد. سیارات عطارد، زهره، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون)بعلاوه زمین دور خورشید می چرخند و منظومه شمسی را تشکیل داده اند؛ آیا نمی توان پذیرفت که در ستاره های دیگر شبیه(مثلهن) سماوات و من الارض ما فراوان یافت می شود؟ الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن…

2- الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلموا ان الله علی کل شیئ قدیر….(طلاق/12). آیا آیات زیر، سبع سماوات را، هفت سیاره غیر از زمین در منظومه شمسی معرفی می کنند(چه زمین مانند و چه مشتری مانند)؟ منظور از هفت آسمان(سبع سماوات/السماوات السبع ) ، هفت سیاره غیر از زمین در منظومه شمسی است. لازم به ذکر است که ریشه های عمیق تر چنین خطی به خط «رونیک» یا خط اقوام ایرانی سکایی می رسد که سرچشمه خطوط یونانی و لاتین و ژرمنی باستان بوده است و برخی از حروف آن تاکنون در این زبانها و بویژه در خط سیریلیک اقوام اسلاو باقی مانده است.

أساس علمی چنین خطی، شکل لب و دهان و دندان و زبان و حلق و خیشوم هنگام تلفظ آوا ها و حروف و سپس گرداندن این شکل هاست تا با گشته و نیم گشته کردن آنها الفبایی علمی ساخته شود. نام «درياي خزر» بايد به نام تيره ايراني باستاني كاسپي به« درياي كاسپي» یا «دریای کاسپیان» تغيير داده شود که نام نیای مشترک هم مازندرانیان و هم گیلانیان و هم تالشی هاست. نام درياي عرب بايد به درياي پارس تغيير داده شود. تمدن ايرانزميني بايد جهاني شوند و در ديگر كشورها گسترش داده شوند. تکوین سیارات غول پیکر خارجی(مشتری مانندها) می بایستی همزمان با سیارات داخلی (زمین مانندها) شروع شده باشد.این تکوین چه برای سماواتی ها(مشتری مانندها) و چه زمین مانندها در دو دوره رخ داده است(فی یومین ). تکامل مشتری مانندها، الگوئی از تشکیل منظومه خورشیدی را نمایان می کنند، بطوریکه منظومه های اقماری کوچکی را نیز پذیرا شده اند!

سیارات زیرین (سفلی) : عطارد و زهره به دلیل اینکه از زمین به خورشید نزدیکترند به سیارات زیرین موسومند(دو سیاره). تکنولوژی خبر و رسانه هایی که اخبار و رویدادهای جهانی را از دیدگاه اندیشکده ایرانزمین تحلیل و تعبیر می کنند نهایت اهمیت را دارد. این در حالی است که بیش از 64 کشور جهان نیز با مجموع ظرفیت نصب شده بیش از 15000 مگاوات حرارتی از این منبع انرژی در کاربردهای غیر نیروگاهی بهره برداری می نمایند. بدین ترتیب تا کنون در تقسیم بندی منجمین ، غیر از زمین، هفت سیاره و یا آسمان سماوی بر فراز یکدیگر در منظومه شمسی کشف گردیده که در هر کدام امری جاریست و بر گرد خورشید در گردشند.

تحميل عقيده و سبك خاصي از زندگي به مردم نه تنها ناقض حقوق بشر مدرن است بلكه فرهنگ اصيل إيراني چه در تاريخ ايران و چه در اسطوره هاي ايراني همواره در طول تاريخ با ان مخالفت داشته است. رفتار انساني و بزرگ منشانه كورش در پاسباني از حقوق همه مردمان شاهنشاهي ايران و بويژه استوانه او از سويي و از سوي ديگر شكست اسفنديار قهرمان زرتشتي از رستم مهر دین در اسطوره هاي ايراني كه برخلاف گفته هاي خود زرتشت بزرگ، قصد بزور زرتشتي كردن مهردينان إيراني در سيستان را داشته است از نمونه هاي هماهنگي تاريخ و اسطوره هاي إيراني در محكوميت تحميل عقايد و نقض بنيادين حقوق بشر است.

راديو و تلويزيون هاي ملي كشورهاي ايران زميني موظف به ساختن تعداد بسيار زيادي فيلمهاي مستند و سینمایی درباره فرهنگ و تمدن و هنر و علم و تكنولوژي و ادبيات و تاريخ ايران باستان مي باشند. انديشكده ايرانزمين حكومت را پديده أي زميني مي داند و بر اين باور است كه تمام اركان حكومت و قواي سه گانه ( مجريه ، مقننه و قضاييه ) بايد بر پايه فلسفه سياسي عصر روشنگري و تئوري قرارداد اجتماعي در كارهاي روشنفكران و انديشمنداني چون توماس هابز ، جان لاك، ژان ژاك روسو و شارل دو مونتسكيو تعريف شود. انديشكده ايرانزمين معتقد و پايبند به بيانيه جهاني حقوق بشر است و بر اين باور است كه اين بيانيه نسخه بروز شده ، نخستين بيانيه تاريخي حقوق بشر است كه از استوانه كورش بزرگ و فرمان او پس از تصرف بابل متاثر است.

براي حفظ نام خليج فارس ( شاخاب پارس) كمپيني جهاني بايد براه بيفتد و خط هواپيمايي به همين نام كه بهترين خط هواپيمايي جهان باشد تاسيس شود. اين اصل براي دفاع از منافع ايران و تمدن إيراني در كانونهاي قدرت جهاني و سازمانهاي تاريخي قدرت ضروري و اجتناب ناپذیراست. تیر (یا عُطارِد)، یکی از سیارههای منظومه خورشیدی ما است. ضمناً اندازه ی تایتان هم بزرگتر از سیاره ی تیر است.

دیدگاهتان را بنویسید