راهنمای رصد آسمان شب، اسفند ۱۴۰۰ – زومیت

بلکه سیکلون هایی را در خود پنهان میکنند که الگو های خارقالعاده ای را بر سطح آن ایجاد میکنند. داستان این فیلم به قدری عالی و خارقالعاده بوده است که توانست فروش بسیار زیادی در همان سالها داشته باشد و نظر فیلمسازان غرب را هم به خودش جلب کند. وزن در سیاره مشتری: به دلیل بزرگی سیاره برجیس و بالطبع جاذبه زیادی که دارد، وزن در این سیاره بیشتر از زمین است به طوری که اگر وزنهای روی زمین 32 کیلوگرم باشد در این سیاره 84 کیلو گرم میشود.

11-کدام کشورها تعداد زیادی از مردمشان در فقر مطلق زندگی می کنند؟ 2. اقمار مشتری بر اساس نام نزدیکان و افرادی که در زندگی زئوس نقشی داشته اند نامگذاری شده اند . در چهار مقاله جدید که بصورت جداگانه توسط Nature منتشر شد، دانشمندان توانستند اطلاعات جالبی از زندگی درون ابرهای مشتری فراهم کنند. الههای که دیدش از درون ابرهایی ضخیم عبور کرد و طبیعت واقعی خدا را دریافت. شهاب سنگی در سال 2008 با زمین برخورد کرد. این مجموعه شامل ٩ جلد کتاب است به نام های ١-سیاره های کوتوله، پلوتون، کرون، سیریزو اریس ٢- نزدیک ترین به سیاره خورشید، سیاره ی تیر ٣- خانه ی ما، سیاره ی زمین ۴- سیاره ی سرخ، سیاره ی بهرام ۵- بزرگترین سیاره، سیاره ی برجیس ۶- غول حلقه دار، سیاره ی کیوان ٧- به پهلو خوابیده، سیاره ی اورانوس ٨- دورترین از خورشید، سیاره نپتون ٩- درخشان ترین در آسمان، سیاره ی ناهید.

درخواست ناشر محترم از مخاطب کتاب برای ارایه نظرات در باره ی این کتاب ها از طریق پیام نگار و صندوق پستی از نکات مثبت این مجموعه کتاب هاست. در این مجموعه کتاب ها اطلاعاتی در باره ی ۹ سیاره منظورمه شمسی به مخاطب داده می شود. برای همین در سال 2006، اتحادیه جهانی نجوم، مفهوم «سیارات کوتوله» (Dwarf Planet) را ارایه داد که به این ترتیب، پلوتو، و زنا که حالا دیگر «اریس» خوانده میشد، جزء سیارات کوتوله محسوب شدند و قرار بر آن شد که پلوتو و سایر اجرام نسبتا بزرگ کمربند کوییپر از این پس وارد فهرست سیارهها نشوند و فهرست سیارههای منظومه شمسی تثبیت شد و به هشت سیاره تقلیل پیدا کرد.

گاهی اوقات اورانوس را یک “سیاره تنبل” می نامند ، زیرا هنگام چرخش در کنار خود قرار دارد – شیب محور آن 98 درجه است. هنوز مشخص نیست که در اعماق مشتری هسته مرکزی جامد وجود دارد یا هسته آن ممکن است شبیه سوپی غلیظ، فوقالعاده گرم و متراکم باشد. دمای این سیاره در بازهای است که میتواند آب مایع روی سطح آن وجود داشته باشد، در نتیجه این سیاره در کمربند حیات ستارهاش قرار دارد. همانطور که گفته شد علت پیدایش این میدان مغناطیسی همان لایه هیدروژن – هلیوم فلزی مایعی است که در اطراف هسته سیاره قرار دارد .

همچنین بر سطح و در اتمسفر آن تندباد هایی ایجاد میشوند و در زیر همه ی این ها بدنه ای چگال و در همین حال، صلب قرار دارد. دومین سیارهی منظومه ی شمسی و از درخشنده ترین اجرام آسمانی “زهره” نام دارد. در مجموع کیوان 7 حلقه دارد که به نام حلقههای A تا G نامگذاری شدهاند. مشتری حلقه ی نازکی دارد. به کمک دوربین دوچشمی برخی از قمرهای مشتری نیز قابل دیدن هستند. قبل از اینکه این سنگ مریخی به لندن برسد مدتی را در تحریریه نیویورک تایمز گذراند تا زیر نگاه دوربین عکاسان جاودانه شود.

در پژوهش منتشر شده در نسخهٔ ۱۲ اردیبهشت مجلهٔ نیچر (Nature)، دانشمندان گسترش اندک بیرونیترین حلقه به خارج از مدار تبه، یکی از اقمار مشتری، را گزارش دادند و دیگر دانشمندان انحرافهایی را در مدل پذیرفته شده شکل گیری حلقهها مشاهده کردند؛ بنا بر این مدل، از برهمکنش سایه و نور خورشید بر روی ذرات غبار، حلقهها تشکیل میشوند. دانشمندان از سطح و داخل سیاره مشتری(یا ژوپیتر) اطلاعات کمی دارند. زمانیکه مردم فاصله میان دو سیاره را محاسبه میکنند، معمولاً فاصله دو سیاره از خورشید را از هم کم میکنند.اما مسئله این است که مردم تنها فاصله میان دو سیاره را زمانی محاسبه میکنند که در نزدیکترین فاصله از یکدیگر قرار دارند.

در اطراف هسته لایه ای از هیدروژن فلزی مایع قرار گرفته است: تحت فشار 4 میلیون اتمسفر هیدروژن یونیزه ( پروتون ها و الکترون ها ) به صورت مایع – جامد در می آیند ؛ البته مقادیری هلیوم و یخ هم در آن یافت می شوند ( همین لایه عامل پیدایش میدان مغناطیسی سیاره است ) این گوشته بیشتر از هیدروژن و هلیوم فلزی ساخته شده است و دارای ضخامتی در حدود 36/48536 کیلومتر است .

تصاویر نقاشی و هماهنگ با متن و گاهی فراتر از متن هستند و اطلاعات بیشتری را در دسترس مخاطب قرار می دهد. در مفهوم علمی امروزی، سیاره به معنای جسم آسمانی است که به دور خورشید می چرخد و جرم کافی برای گرانش خود دارد. او نام پدر بزرگش را که آزاديخواه در آکسفورد بود پيشنهاد دارد . محور طولی ونوس عمود بر صفحه گردش مداری سیاره نیست بلکه نسبت به آن زاویه ای حدود ۱۷۸ درجه دارد.

سیستم حلقه ای سیاره 3 بخش داردکه همگی تیره با نسبت بازتابی در حدود 5 % هستند و متشکل از دانه ها و ذرات غبار و تجمع های مواد صخره ای کوچک که شامل یخ نیستند و خاصیت الکتریکی دارند( باردار هستند ) می باشند . اشاره به برخی اسطوره ها و باورهای مردم باستان در باره ی سیاره ها باعث جذابیت بیشتر کتاب می شود. همچنین به دلیل غلظت بالای هواکره، نور شدید آذرخشهای عظیم به سطح زهره نمیرسد. همچنین از این تعریف نتیجه میشود که اگر از جلوگیری کند آنگاه نیز از جلوگیری میکند. این حادثه گرچه ضربه ای بزرگ به توسعه ایستگاه فضایی بین المللی محسوب می شد، اما برای یک سری شرکت های خصوصی که تنها چند سال از حیاتشان می گذرد نیز ضربه مهلک تری به شمار می آمد.

هر یک از اقمار مشتری خود دنیای کوچک حیرت انگیزی است ، به گونه ای که می توان مشتری و اقمارش را منظومه ای کوچک در دل منظومه شمسی دانست. منظومه شمسی ما بخشی از کهکشان با بیش از 100 میلیارد ستاره است. همچنین به ما کمک میکند تا منشا پیدایش منظومه شمسی خود را بهتر بدانیم. ژوپیتر یا همان مشتری یک سیاره در منظومۀ شمسی است. یکی از دیگر از نقاط قوتِ این اپیزود این است که چگونه از تنزل پیدا کردن به یک اپیزود فلشبکمحور که تنها به پُر کردنِ صفحاتِ خالی تاریخِ رابطهی ریک و آدمپرندهای اختصاص دارد، قسر در میرود.

پ.سرعت بادهای سطحی،کم و در نقاط فرود وسیله ها بین 3 تا ده کیلومتر در ساعت بود. مطالعات قبلی بر روی این سیاره راجع به نقاط روشن، تاریک و قرمز رنگ این سیاره بود. اما جالب ترین موضوع راجع به این سیاره از مطالعات Tristan Guillot و همکارانش بدست آمد. حلقهها به ترتیب کشف نامگذاری شدهاند بنابراین حلقههای اصلی از دورترین نقطه تا نزدیکترین نقطه به صورت A، B و C نامگذاری میشوند. است که در قرن 17 م.توسط کاسینی و رابرت هوک کشف شده است . توفانی را تصور کنید که از زمین بزرگتر است.

مشتری نیز همانند زمین دارای شفق های قطبی است . در سال ۲۰۰۶ ناسا گفت که فضاپیمای کاسینی یک طوفان بزرگ در قطب جنوب سیاره کیوان دیده است که دارای ساختاری شبیه یک چشم است. میدان جاذبه سیاره مشتری شمال و جنوب ندارد و متغییر است. کاوش ها حاکی است که اطراف مشتری کمربندی از ذرات پر انرژی محبوس شده است که در اثر میدان مغناطیسی آن و بر هم کنش هایش با آیو به وجود آمده اند ؛ جریانی به شدت 3 میلیون آمپر با ولتاژ بالا میان آیو و مشتری برقرار شده است . در ژوپیتر حیات وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید