خواص و فواید سنگ حدید یا هماتیت (Hematite) + سنگ ماه تولد

در تعریف سیاره تجدید نظر شد. با این حال، در نخستین برآوردی که پس از کشف اریس از اندازهٔ آن شد، قطر آن ۳٬۰۰۰ کیلومتر (۴۰۰± کیلومتر) برآورد شد. مدتی بعد، برآوردی توسط تلسکوپ فضایی هابل شد و قطر اریس ۲٬۴۰۰ کیلومتر (۱۰۰± کیلومتر) برآورد شد. مقدار جرم اریس توسط مایکل براون و امیلی اسکالر اندازهگیری شد و یک هفتهٔ بعد در مجلهٔ ساینس منتشر شد. نتیجه تحقیقی که روز چهارشنبه منتشر شده براساس مشاهدات تلسکوپ فضایی هابل به دست آمده است. یک سال بروی زحل بسیار طولانی است.

این مقدار چگالی نشان میدهد که اریس احتمالاً یک جسم سنگی بزرگ است که توسط پوششی نسبتاً نازک از جنس یخ پوشیده شدهاست. انديشكده ايرانزمين «ساينس» را مطالعه ابجكتيو اشيا مي داند و قائل به تكرارپذيري تجربه هاي علمي است اما «دانش و علم» را با «نولج» برابر مي داند كه مجموعه اي از دانسته ها و اگاهيهايي هستند كه بگونه ابجكتيو درستي يا نادرستي انها بررسي نشده است و لزوما تكرار پذير نيستند و لزوما با حقيقت تطبيق ندارند. با مطالعه شهاب سنگ ها meteor که گمان میرود از مرحله آغازین نظام شمسی باقی مانده، دانشمندان دریافتند که نظام شمسی ما حدود 4.6 میلیارد سال قبل بوجود آمده است.

مردمان شرق بر این باورند که استفاده از سنگ حدید باعث پیروزی در پرونده های حقوقی می شود. دانشمندان بر این باورند که درون اریس مانند درون پلوتو مخلوطی از سنگ و یخ است. ما تا به حال هیچ ایدهای دربارهٔ این که زینا یک ماه دارد، نداشتیم؛ اما این را میدانستیم که اگر زینا یک ماه داشته باشد، تقریباً تنها نامی که میتوانیم برای آن برگزینیم، گابریل است. کوچکترین سیاره ها را در فاصله های کمتر از خورشید پیدا می کنیم در صورتی که بزرگتر ها در فاصله هایی نسبتا بیشتر قرار گرفته اند اما این روند یک روند منظم ندارد.

دانشمندان بر این باورند که اگر اریس به خورشید نزدیکتر شود، جو نازک یخی اریس ذوب خواهد شد و سطح سنگی پلوتو مانند آن آشکار خواهد شد. در جشن عروسی پلئوس و تتیس، همهٔ خدایان به جز اریس دعوت شدند و اریس خشمگین شد و از روی کینه و نفرت، باعث نزاع و کشمکش میان خدایان شد که سرانجام منجر به جنگ تروآ شد. حال اگر یکی از این اجزاء از مسیر حرکت خود خارج شود و راه فساد را در پیش گیرد، میان آن و سایر اجزای جهان درگیری ایجاد میشود و یا به عبارتی نظم یا تعادل دچار مشکل خواهد شد (مشکینی، فقیهی رضایی،1389: 373). بهعبارتدیگر، عالم هستی در عین تضاد و تزاحمی که بین اجزایش هست به نحو خاصی به هم مرتبط و پیوسته است، با نظامی که در آن جاری است بهسوی غایات و نتایجی صالح پیش میرود.

ایزدبانوی اریس، حسادت و رشک را برای ایجاد جنگ و خشم در میان مردان تحریک میکند. در حقیقت، ممکن است برخی از سیارات کاملاً مملو از منابعی باشند که ما آنها را نادر می دانیم. زهره یا ناهید به ترتیب نزدیکی به خورشید، دومین سیاره زمینسان منظومه خورشیدی است که در مداری میان مدارهای زمین و عطارد قرار گرفتهاست. 4. او آیینهای كهن را از میان برد و چیزهای ساختگی بجای آن گذاشت.

تنها تفاوت میان سیارات و سیارات کوتوله، مناطق پیرامون آنهاست. مسافتی که اریس برای یک بار گردش پیرامون خورشید میپیماید، ۱۰۱۰×۶٫۰۸۴ کیلومتر است. علت سطح روشن و رنگ سفید یکنواخت اریس، دوری بیش از حد آن از خورشید و در نتیجه سرمای بسیار آن است و در این فاصله از خورشید (در نزدیکترین فاصله، ۲۸۰ سال)، حتی جو سیاره هم یخ میزند. دراصل اگر هماتیت به عنوان عامل ساینده به کار رود، از خود اثری به رنگ قرمز روشن به جا می گذارد که در اصطلاح جواهر سازان به نام “سرخاب” شناخته می شود (عصر جواهرات، محمد عربشاهی، ص۷۳-۷۴). این ممکن است تا حدودی به دلیل درخشش آن از کره زمین باشد و ممکن است مربوط به بابلیان در سال 1581 باشد که از زهره به عنوان “ملکه روشن آسمان” یاد میکردند.

پیشتر چنین اتفاقاتی رخ داده است بنابراین میدانیم که باید انتظار چه چیزی را بکشیم. بنابراین، در بیان اینکه ”مادّۀ تاریک وجود دارد“، ما مفهوم” مادّۀ تاریک “ را به استخدام میگیریم تا چیزی دربارۀ مصداق آن (یعنی مادّۀ تاریک) بیان کنیم. انگار سریال ازطریقِ این سکانس میخواهد بهمان بگوید که صاحبانِ قدرت معمولا آن را به پشتوانهی چیزی زشتتر صاحب شدهاند. برای مردان انداختن یک انگشتر بزرگ جواهر با چندین نگین معمولا به عنوان حلقه ی ازدواج قلمداد نمی شود. اما در دههٔ نخست سدهٔ ۲۱، اکتشافات بزرگی انجام گرفته و ستارهشناسان را به بررسی دوباره تعریف یک سیاره واداشتهاست.

از پاییز سال ۲۰۰۱، مؤسسهٔ فناوری کالیفرنیا بررسیهای مداومی دربارهٔ بخش بیرونی منظومهٔ خورشیدی با استفاده از تلسکوپ ساموئل اوشین در رصدخانهٔ پالومار در کالیفرنیای جنوبی انجام دادهاست و تاکنون بیش از ۸۰ شیء نورانی در کمربند کویپر پیدا کردهاست. این استفاده با آگاهی از معنای نمادین هر رنگ و واکنش کلی ایجاد شده در روان در برابرحضور یک ترکیب یا هارمونی از رنگها همراه است. طبق گزارشها، گرانترین محصولی که نتفلیکس تا به امروز ساخته است، همین فیلم Red Notice با بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری بوده است. تریاسهی میانی دورهی ۲۴۷ تا ۲۳۷ میلیون سال پیش را دربرمیگیرد.

مدتی پس از کشف زینا، مایکل براون ماه زینا را نیز کشف کرد و نام گابریل را که از شخصیتهای وابسته به زینا بود، بر آن نهاد. اما این تفاوت اندک در اندازه کافی بود تا هرشل شک کند که این شی یک ستارهاست، داده های او تایید میکند که سیاره ای جدید کشف شده است که به فاصله 19 واحد نجومی بر گرد خورشید میگردد.در ابتدا او تصور کرد که یک دنباله دار است اما مشاهداتش بر یک مدار بیضی شکل با خروج از مرکز کمی حول خورشید دلالت داشت-مدار سیاره ای .اورانوس درست در حد بینایی چشم غیر مسلح از زمین قرار دارد و قطر زاویه ای آن در نقطه مقابله فقط 3.6 ثانیه قوس است.

بحث و اختلاف بر سر این که اریس بزرگترین سیارهٔ کوتوله است یا پلوتو، همچنان ادامه دارد. شاید این تردید به وجود آید که «هرباسپ یا هرباسپان یا هرپاسبان» ارتباطی به این بیت خاقانی ندارد؛ امّا باید بگوییم که «پاسبان» در این بیت به معنی ستارگان آسمان آمده و این معنی استعاری «پاسبان» تا حدودی منطبق است، بر معنی «سیاره» برای «هرباسپان» و احتمال این هم هست که «سیّاره» مصحّف «ستاره» باشد که از شروح دیوانی خاقانی بغلط استخراج گردیده و در ادامه شرح شادی آبادی را بر این بیت خاقانی خواهیم آورد. و لایهای از متان روی سطح را پوشاندهاست.

برای مشاهده تصویر بزرگ و با چزئیات روی عکس تقه بزنید. حرکت اریس به اندازهای آرام بود که رایانههای این مؤسسه برای نخستین بار متوجه آن نشدند. در طول این مدت، عطارد تنها یک و نیم بار موفق می شود یک دور محور خود را کامل کند. پس از اریس، ماه اریس که با عنوان «اس۲۰۰۵٫» شناخته میشد، نام رسمی دیسنومیا را به خود گرفت. این درحالی است که پیش از این تصور میشده بارشهای شهاب سنگی که در دل آنها طلا و سایر فلزات گرانبها نیز وجود داشته پس از شکلگیری هسته زمین به این سیاره رسیده و در سطح آن پراکنده شدهاند.

جرم این سیاره حدودا ۸ برابر زمین اما اندازه آن مشابه زمین است. ونوس شایعترین جرم آسمانی، پس از خورشید و ماه است که در آسمان روز دیده میشود. دمای سیارات در منظومه شمسی به ساختار و فاصله آنها از خورشید بستگی دارد. مریخ سیاره ای است که پستیها و بلندی های زیادی دارد. سطح پلوتو نسبتاً قرمز رنگ و سطح اریس تقریبهٔ سفید رنگ است. پیش از آن در سال ۲۰۰۹، قطر پلوتو حداقل ۲٬۳۳۸ کیلومتر محاسبه شدهبود. اریس در اوج خود قرار دارد و ۹۷ واحد نجومی از خورشید فاصله دارد و تا ماه مارس ۲۲۵۷ میلادی در حضیض خورشید قرار خواهد گرفت.

دانشمندان با مطالعات آزمایشگاهی و مشاهدات تلسکوپی دریافتهاند که سطح اریس شباهت بسیاری به سطح پلوتو دارد. مشاهدات جدید رصدخانهٔ کک و تلسکوپ هابل نشان میدهد که دیسنومیا (ماه اریس) مداری دایرهای شکل به شعاع ۳۷٬۳۵۰ کیلومتر دارد و دورهٔ مداری آن ۱۵/۷۷۴ روز است. ۵٫ آیا خداوند وجود دارد؟ اریس تقریباً ۱۰ میلیارد مایل از خورشید فاصله دارد و فاصلهٔ آن تا خورشید سه برابر فاصلهٔ پلوتو از خورشید است و مدت گردش آن به دور خورشید دو برابر مدت گردش پلوتو به دور خورشید است. مدار اریس عجیبتر از مدار پلوتو است؛ پلوتو ۳۰ تا ۵۰ برابر فاصلهٔ زمین از خورشید را در بیش از ۲۵۰ سال میپیماید؛ در حالی که اریس ۳۸ تا ۹۷ برابر فاصلهٔ زمین از خورشید را در بیش از ۵۶۰ سال میپیماید.

این ضربه سنگین حرکت آغاز شده را متوقف نکرده است؛ طوری که دانیل فابر، رئیس اجرایی شرکت Deep Space Industry (به معنی صنعت فضای ژرف) که رقیب این روزهای Planetary Recourses محسوب می شود بلافاصله پس از آن حادثه با جدیت خاصی اعلام کرد سال آینده منتظر ارسال تجهیزات مشابه این شرکت به فضا باشید تا ایده استخراج فلزات و عناصر گرانبها از سیارک ها محقق شود. روزهای مریخ را «سُلز» (Sols) مینامند که کوتاه شده روز شمسی یا solar day است.

دیدگاهتان را بنویسید