خبر به ارباب بالاکوه رسید

فقدان قدرت جذب مهاجران عودت کننده در روستاها و پیش بینیهایی دایر بر افزایش 14 ملیونی جمعیت شهرها تا سال 2015 که 50% این افزایش در شهرها صورت خواهد گرفت، با همه نقش ستراتژیک اقتصادی و اجتماعی ای که می توان برای شهرها تصور نمود، تا هنوز نتوانسته است نگرانیهای به جا را برطرف سازد. میرزا احمدخان مشیرالسلطنه که در بیفهمی و نادانی معروف و چند سال در تبریز پیشکار شخصی مظفرالدین شاه بود و فتنه شیخ عبیدالله کرد را که داستان آن محتاج به تکرار نیست و آذربایجان را دچار آن بدبختی و قشونکشی و غارت کرد و به همت مرحوم سپهسالار حاج میرزا حسین خان قزوینی آرام گرفت، از سوءسیاست و نادانی مشیرالسلطنه میدانستند و به همین جهت درخدمت ناصرالدین شاه سخت مقصر و چند سال خانهنشین شد، به اصرار مظفرالدین شاه وزیر خزانه شد.»مشیرالسلطنه در وزارت خزانه جلوی سوءاستفاده و تقلب در عیار مسکوکات را گرفت و مقدار زیادی از بروات معوقه را که از زمان ناصرالدین شاه در دست مردم بود پرداخت نمود.

ناگفته پیداست که جامعه ملی با تنوع و تغییرات در ارزشها و هنجارها، تقسیم پیچیده ترکار، تفاوتهای منطقه ای، ناهمگونیهای قومی و کثرت موسسات و سازمانهای اختصاصی ای توام می باشد که مانع تصادم ارزشها و هنجارهای مختلف با همدیگرمی گردند. چرا که خط میخی فارسی باستان در سرشت خود امکان تلفظ دقیق را برای ما فراهم نمیسازد و تنها در زمان خود به سبب آشنایی مردم با واژهها، به درستی قابل خواندن بودهاند. در زندگی واقعی نیز این میراث تاریخی تا امروز اثرات زیانبار خود را به جا گذاشته و موجب بیزاری مردم از سیاست و سیاستمداران گردیده است.

وجود لرزشها در پوسته زمین و یا حرکات لایههای نمکی باعث میشود تا در سطح زمین برجستگیهایی ایجاد گردد. در آتشفشان نوع پله، اغلب مواد مذابی که خیلی غلیظ و خمیری شکل هستند با فشار زیاد از دهانه خارج می شوند و به شکل سوزنی در دهانه کوه منجمد می شوند که به این مواد منجمد شده در دهانه کوه، سوزن پله می گویند. امیدوارم این مقاله که بر مبنای استفاده از منابع متعدد در این خصوص و همچنین تجربه ای اندک ، از کوهنوردی تهیه شده است توانسته باشد به ارایه اطلاعاتی نسبی از موقعیت فلات پهناور ایران و کوههای موجود درآن بخصوص درپهنه رشته کوههای بزرگ البرز و زاگرس که هنوز ناشناخته های فراوانی دارند، نایل گردد .

این آتشفشان و بخشهایی از جزایر هاوایی، از طریق مواد مذاب که در طول یک میلیون سال تا حال فوران کردهاند ایجاد شدهاند. اِعمال قدرت سیاسی، وضع هنجارها (نورمها) و یا به عبارت دیگر نوع رفتارها، اجراات اقتصادی، ایجاد شخصیت اجتماعی و فرهنگی یا چگونگی تعلیم و تربیت افراد، دردست عده ی اندک می باشد. برابری مستلزم توزيع عادلانه آن منابعی است که برای آزادی انسانها ضروری می باشند، اين منابع عبارتند از قدرت اقتصادی، تعليم و تربيت و دسترسی به فرهنگ. این موجب می شود که اعضای جماعت ارزشها و رفتارهای همسانی داشته باشند. آنچه بیش از همه جالب است اینکه موکلان نخبگان قدرت در عرصه ی پندارها، ارزشها و رفتارهای شان قبل از آنکه با هم تفاوت داشته باشند؛ شباهت دارند.

لایه بندی اجتماعی در این جماعات کمرنگ می باشند به استثنای چند مورد استثنایی اکثراً از تقسیم اجتماعی کار و تفکیک وظایف اثر چندانی وجود نمی داشته باشد و این امر همسانی رفتارهای اجتماعی را در ایشان دامن می زند. در این صورت، همه بلندترین کوههای جهان در هیمالیا خواهند بود. در آنجا کوهی بود که از سنگ آن دیگ و سایر لوازم درست میکردند؛ منطقهای که به کوهسنگی مشهور است. امیر مومنان علی علیه السلام می فرماید: کسی که انگشتر عقیق در دست کند و دو رکعت نماز با آن بخواند، ثواب آن دو رکعت، برابر با هزار رکعت نمازی است که بدون انگشتر عقیق بخواند.

برعکس در افغانستان در نتیجه جنگهای دهه نود، اندک بقایای صنعت نوپای افغانستان نیز به تاراج رفت و اکنون آنچه ما بنام کارگران می خوانیم در حقیقت افرادی اند که با مشاغل غیر رسمی، کارهای متفرق روزمزدی و یا کار در کشورهای همجوار، معاش خانواده های شان را تامین می کنند. شهرهای معاصر اکثراً مراکز صنعتی بوده و شمار کثیر کارگران را در خود جا می دهند. ساختار غیرمتمایز جامعه بر فرهنگ سیاسی و روانشناسی نخبگان نیز تاثیرات عمیقی از خود به جا گذاشته است.

سرانجام نبرد احد باتقدیم هفتاد یا هفتاد و چهار و به قولى هشتاد و یک شهید پایان یافت و ما در این جا به نقل از سیره ابن هشام به هفتاد و چهار تن از شهداى احد اشاره مى کنیم. را معمولا هنگامی استفاده میکنیم که فردی در مقابل ما کار غیر منصفانه و ناجوان مردانه ای انجام دهد ،گاهی زمانی میرسد که فردی که در حقش این رفتار ناروا انجام شده، میتواند در مقام جبران و یا تلافی آن رفتار با طرف مقابل بر بیاید. تفاوتهای اقتصادی و اجتماعی شرايط مختلفی را فرا روی شهروندان جهت استفاده از اين آزاديها و فرصتهای واقعی جهت کنترول امور زندگی شان قرار می دهند.

اگر روش استفاده از نرم افزار گوگل مپ را نمیدانید بر روی این لینک کلیک(لمس) کرده تا شما را در روش استفاده از این نرم افزار یاری رساند. اینها که در حقیقت همان خانواده های توسعه یافته می باشند، که با گسترش شان شکل عشیره و قبیله را به خود می گیرند و شاید هم از نگاه جمعیت و قلمرو وسعت قابل توجهی یابند، لاکن هویت آنها به صورت ذهنی و یا واقعی بر همین واحدهای اجتماعی آنها متکی می باشد. کتههای اصلی کتیبه بیستون از این قرار است: معرفی داریوش از زبان خود او، دودمان هخامنشی، چگونگی اعاده پادشاهی به هخامنشیان، شیوه حکومت داریوش، مرگ کمبوجیه، طغیان گئوماتا و کشته شدن او در پاییز ۵۲۲ ق م، شورش و طغیان در بسیاری از سرزمینها و سرکوبی آنها و اعاده نواحی بسیاری که از فرمانبرداری سر باز زده بودند، پیروزیهایی که در نوزده نبرد نصیب داریوش شدهاست و از جمله پیروزی مهم و دشوار بر سکاها، چگونگی استقرار آرامش و امنیت در امپراتوری پهناور، رد ادعاهای یاغیان ضدحکومت، هشدار نسبت به دروغگویی، دفاع از راستی و راستگویی، دعای نیک در حق کشور و مردم، سپاسگزاری داریوش از یاریهای اهورامزدا در غلبه بر معارضان و بازگشتن صلح، اندرز به شاهان آینده و کسانی که کتیبه بیستون را میخوانند، نام کسانی که در غلبه بر گئوماتا از داریوش پشتیبانی کردند و اشاره به انتشار متن کتیبه در سراسر قلمرو هخامنشی به خط میخی و سه زبان پارسی باستان، بابلی و ایلامی.

ریشه های دموکراسی ای که ما بدان باور داریم، در اسلام، در فلسفه انسانگرا، در روشنگری، در مبارزات چندین قرنه انسانهای کارگر، فقرای روستاها، به حاشیه رانده شدگان اجتماعی، ستمدیدگان و جنبشهای تساوی طلبانه زنان، در تجارب صد ساله روشنفکران ترقیخواه و استبداد ستیز افغانستان، در جمع بندی و استنتاج انتقادی از جنبشهای معاصرو متاخری که به نام آزادی و عدالت در سطح جهان و افغانستان دست به مبارزه و پیکار زده اند، و در برخورد سازنده نسبت به آینده نهفته می باشد. پدرش از دشمنان پیامبر و از عناصر بدخواه اسلام و از پایه گذاران مسجد ضرار بود، لیکن حنظله مسلمانى شایسته و با فضیلت بود، شبى که فرداى آن جنگ احد اتفاق افتاد مراسم عروسى حنظله برگزار شد، پس از رسیدن دستور جهاد، از پیامبر ﷺ یک شب را اجازه گرفته، روز بعد به میدان نبرد آمد و با رشادت کامل شمشیرى به طرف ابوسفیان رها کرد لیکن به او اصابت ننمود و سپس بر اثر نیزه دشمن از پاى درآمد و در سن حدود 24 سالگى به شهادت رسید.

عناصر اولیه چنین روندی دست کم از یک صد سال بدینسو ولو با کارکردهای ضعیف و معیوب آغازگردیده است. شهرهای افغانستان که مراکز فروش اموال وارداتی مصرفی اند، در فقدان موسسات تولیدی و فقدان مشاغل متعدد، در عقب ماندگی فرهنگی دست کمی از روستاها ندارند. این موضوع نشان میدهد که آتشفشانهای سهند چند مرحله فعالیت داشتهاند و در بازههای زمانی مختلف، آرامش نسبی داشتهاند. چند سال دیگر باید کوه را بکند؟

غار میرمالاس تنها نگاره های چند هزار ساله لرستان نیست اگر سری به هومیان بزنید باز نگاهتان به نقش و نگارهای چند هزار ساله خواهد افتاد. پروژه آبرسانی به دو روستای عشایری منطقه هومیان شهرستان کوهدشت افتتاح شد. آزادی به دو چيز وابسته است. آزادی ميزان کارآيی اعمال آگاهانه انسان است. نویسنده کتاب احد هم، که خود از اهالی همانجاست، به این مسجد اشاره کرده است. احزاب سیاسی بین دولت و جامعه به حیث یک واسطه عمل می کنند، خواستها و تقاضا های جامعه را تدوین کرده و برای قانون گذاری و یا اجراات حکومتی به کارمی گیرند.

حزب آزادگان، دموکراسی را صرفاً در شکل تجربی (امپریستی) آن که اکثراً در کشورهای جهان سوم تا سطح انتخابات تنزل داده شده و معمولاً جز شکست نتیجه ای نداشته است ندانسته، در نگرش نسبت به سیاست و دولت از خود ارزشهای پایه ای و هنجارهای انصراف ناپذیردارد. در این مجموعه ی صورتبندیهای اقتصادی و اجتماعی “نا متمایز” که به “دلق مرقع درویشان” شبیه است؛ صورتبندیهای اقتصادی متداخل در هم و همزمانی ناهمزمانیها به وفور وجود دارند. گورد دخمههای دیگری نیز در استان کرمانشاه وجود دارند که از آن جمله گوردخمههای روانسر، سرخ ده، دربند، اسحاقوند و برناج را میتوان نام برد.

نکته اساسی در اين مأمول تسلط و کنترل عقلانی بر شرايط مادی بشر ميباشد. از نظر ما، آزادی قابليتی برای نيل به کليت خير، خرسندی و آرزوهای مادی و معنوی بشر است. حقوق و امتيازات مدنی، حق رای دادن همگانی و برابر، آزادی انديشه و دين، آزادی بيان و اجتماعات، شرايط ضروری و اساسی آزادی می باشند، اما به تنهايی کافی نيستند. آزادی هم مسئله حقوق و امتيازات فردی است و هم مسئله ساختارهای اجتماعی ای که به فرد فرصتهای واقعی جهت رشد و تکاملش و جهت مشارکت در کار جامعه با شرايط برابر با همه اعضای ديگر جامعه را فراهم می سازد.

این روستا در دهستان گلیجان قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۱۳ نفر بودهاست. این روستا از لحاظ طبیعت به شدت متنوع است از سویی فاصله ای کوتاه تادریا دارد و از طرفی مختوم و منتهی است به جنگل و کوهستان .به یک معنا هم بعضا هوایی شرجی در تابستان دارد و از سویی آب و هوایی سرد و بعضا خشک در زمستان دارد .این روستا در دهستان کترا قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۵۸۶ نفر بودهاست. لشتو،روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است.

از جانب ديگر برابری بدان معنا نيست که هر کس بايد مانند ديگران به عين ترتيب عمل بکند و به عين طريقه زندگی بنمايد. برابری بدان معنا است که هر کس حق مساوی ای برای اداره امور زندگی خود و تاثيرگذاری بر اجتماعی دارد که در آن زندگی می کند. نبود تجربه سیاسی دموکراتیک در گذشته ها و خاطرات تلخ از تجربه دولتهای اقتدارگرا در سه دهه اخیر، نه تنها بر این بیگانگی مردم از سیاست افزوده است، بلکه علاوه بر آن سیاست را عمل فریبکارانه و فتنه انگیز معرفی نموده است. سیاست چیزی نیست که فقط امور شدنی را اداره کرده و به وضع موجود (ستاتسکو) ادامه بدهد.

دیدگاهتان را بنویسید