تفاوت سیاره و ستاره علوم چهارم دبستان

پس از حمله شمس الدوله به ری ، ابن سینا به قزوین مهاجرت کرد اما در این دوران سختی های زیادی کشید، مجددا بالجبار به درگاه شمس الدوله احضار شد و تا پایان عمر شمس الدوله در دربار اون ماند. در این دوران ابن سینا درگیری های زیادی با دربار آل بویه داشت و حتی ۴ ماه نیز زندانی شد تا نهایتا در حمله علاء الدوله به همدان ابن سینا از زندان آزاد شد و به اصفهان رفت. با وجود اندازه کوچکش، بلندترین قلهٔ منظومهٔ شمسی یعنی الیمپوس و بزرگترین دره منظومه شمسی در این سیاره پیدا شدهاست.

مین سومین سیارهی منظومهٔ شمسی است که در فاصلهی حدود ۱۵۰ میلیون کیلومتری از ستارهی خورشید قرار گرفته است. علاوه بر این اجرام، منظومهٔ شمسی دربرگیرندهٔ اجرام دیگری از جمله ماهها، سیارکها، شهابوارها، شهابها، شهابسنگها و دنبالهدارهاست. ضررهای درازمدت اثر گلخانهای بر روی سیاره ما شامل گرم شدن زمین، باران اسیدی، از بین رفتن گونههای گیاهی و تخریب لایه اوزون است. این جذب اضافی گرما، که به پدیده گلخانهای معروف است، گرمای متوسط ناهید را بیشتر از هر سیاره دیگری در سامانه خورشیدی بالا برده است بهطوریکه این حرارت برای ذوب کردن فلز سرب کافیست.

بهتر است بدانید فردوسی کتاب شاهنامه را از روی روایتهای حماسی که از گذشته ها باقی مانده بود، سرود و تمام عمر خود را بر سر این راه گذاشت تا نام ایران و ایرانی همیشه زنده بماند و از آنجا که شاعری شیعی مذهب بود، مردم به او اجازه ندادند که در قبرستان عمومی دفن شود و او را در باغ شخصی خودش به خاک سپردند. برنامه های گردش در چین قبلاً 2 مسیر جدید “تور جادویی آواتار-پاندورا” و “سفر جادویی به کوههای سر به فلک کشیده آواتار” اضافه کرده است.

اورانوس (در اسطورههای یونان، خدای آسمان هفتمین سیاره از نظر نزدیکی به خورشید وچهارمین سیاره از نظر اندازهاست . اریس یک سیاره کوتوله طبقهبندی شد و همچنین یک جسم فرانپتونی(TNO) می باشد که به مدارهایی که دورتر از فاصلهی میانگین نپتون تا خورشید هستند گفته می شود. ۲ سیاره عطارد و زهره در مدارهایی به دور خورشید در حال چرخش هستند که نسبت به مدار زمین به خورشید نزدیکترند، اما صفحه مداری که این سیارات به دور خورشید در حال چرخشاند با صفحه مداری که زمین به دور خورشید در حال چرخش است، دارای اختلاف زاویه اندکی است. با این حال، زهره در سمت شب خود دارای دنباله مغناطیسی کشیده است.

این گذر از نیمه غربی ایران قابل رویت بوده و با توجه به این که زمان آن نزدیک غروب بوده امکان رویت این پدیده بدون هیچ ابراز اپتیکی وجود داشته است. زمانی که زمین و پلوتوی (در حضیض) هر دو در یک سوی خورشید قرار بگیرند، این فاصله میتواند تا حد اقل خود یعنی نزدیک به ۴٫۲۸ میلیارد (۴۲۸۰ میلیون) کیلومتر کاهش یابد. او تلسکوپ کوچکی را در طبقه بالای کلیسایی نزدیک محل سکونتش نصب کرد و با کمک آن توانست زمان تعیین شده گذر سیاره زهره از مقابل قرص خورشید را رصد کند اما آیا او اولین کسی بود که به چنین موفقیتی دست یافت؟

باتوجه به نادر بودن وقوع چنین پدیدهای، رصد و ثبت آن یکی از فعالیتهای مهم و جالب توجه در تاریخ ستارهشناسی به شمار میرود. در این پویانمایی حرکت اریس را مشاهده می کنید.این سه عکس پیاپی در درازای سه ساعت گرفته شده که از کنار گذاشتن آنها حرکت جسمی در بالا سمت چپ تصویر به دست آمده و اریس یافته شد. در این مطلب در مورد سیاره عطارد و ویژگیهای آن صحبت کردیم.

نام مادرم ستاره بود من در ماه صفر سال ۳۷۰ از مادر زاده شدم. دانشمندان در سال ۲۰۰۵ از شیوه تازهای به نام نورشناسی سازگار برای نپاهش بهره گرفتند و گروه تلسکوپ کک در هاوایی توانست ماه این کوتوله سیاره را بیباد که نام دیسنومیا را برای آن برگزیدند. دیسنومیا نقطهی مایل به سرخ بالای اریس است. این تصویر نسبتا جدید از سیاره مشتری نه تنها لکه سرخ بزرگ شناخته شده آن، بلکه توفانی به رنگ سفید روشن و کشیده شده در عرض های جغرافیایی میانه شمالی را به تصویر می کشد که با سرعت 350 مایل بر ساعت (563 کیلومتر بر ساعت) به دور مشتری گردش می کند.

این داستان پس از فیلم “پرومته” را نشان می دهد که یک ربات اندروید به نام والتر یک سفینه با 15 خدمه و کلون های منجمد را اداره می کند. اما این اتفاق نمیافتد و همان زاویه اندک بین صفحات مداری ۲ سیاره باعث میشود هربار زهره اندکی بالاتر یا پایینتر از مقابل قرص خورشید عبور میکند و تنها در مواقعی خاص پیش میآید که دقیقا مقارنه این سیاره هنگامی اتفاق بیفتد که در همان زمان سیاره هم در محل تقاطع مدار خود قرار داشته باشند. او سال ۱۶۳۹ میلادی و اندکی پیش از آن که گذر زهره رخ دهد، با مرور محاسبات کپلر متوجه شد او در پیشبینی وقوع زمان گذر بعدی دچار اشتباه شده، و برخلاف پیشبینی کپلر، گرفت تنها چند هفته بعد رخ خواهد داد.

بررسی تطبیقی بسیاری از این گزارشها با دیگر واقعیتها نشان از اشتباه گزارش دهندگان دارد اما گزارشی که ابنسینا درباره این پدیده دارد بسیار متفاوت و قابل توجه است و اگر قابل اثبات نباشد، قابل رد کردن هم نیست. کشف این سیاره در بین سال های ۱۷۹۰ تا ۱۸۴۰ بر اثر اختلالاتی که در مدار اورانوس مشاهده شد، انجام گردید. بررسی های واپسین نشان دادهاند که در اطراف کیوان، بر روی هم چهار حلقه وجود دارد.درونی ترین آنها بسیار کم نور و تقریباً با بالای ابرها در تماس است.

وجود دیاکسید کربن در جو این سیاره دمای آنرا به مقدار بسیار قابل توجهی افزایش داده است. از جمله مواردی که فضاپیمای ووییجر دو در ماموریت خود توانست به آن دست پیدا کند اثبات وجود باد، میدانهای مغناطیسی، شفق صبحگاهی و همچنین تندر و آذرخش در این سیاره زیبا میباشد. در نزدیکی سیاره میدان مغناطیسی، انبوهی از ذرات باردار را به دام میاندازد و انرژی آنها را افزایش میدهد و در نتیجه تابش شدیدی ایجاد میکند که میتواند درونیترین قمرها را بمباران کند و به فضاپیماها آسیب برساند. سرعت باد، در نزدیکی سطح کاهش پیدا میکنند و به چند کیلومتر بر ساعت میرسد.در زمین، فصلها براساس محور زمین تغییر میکنند؛ وقتی یکی از نیمکرهها به خورشید نزدیکتر باشد دما در آن نیمکره افزایش مییابد؛ اما در زهره، بیشتر گرمای خورشید نمیتواند از جو ضخیم آن عبور کند.

بر اساس تحقیقات محققان، تلسکوپ فضایی کپلر محاسبه کرده است که حدود ۹ میلیارد سیاره فراخورشیدی مانند زمین و مستعد حیات وجود دارد که نزدیکترین آنها ۱۲ سال نوری از ما فاصله دارد. از دید اندازهٔ ذرات و غلظت، سه لایهٔ جداگانهٔ ترپوسفر (در بلندی ۱۰۰ تا ۷۵ کیلومتر و ۹۳ درجهٔ سلسیوس تا ۲۷ درجهٔ سلسیوس)، اکسپوسفر (در بلندی ۷۰ تا ۵۰ کیلومتری و ۲۷ درجهٔ سلسیوس تا ۹۳ درجهٔ سلسیوس)، ترموسفر (۵۰ کیلومتر تا سطح و ۹۳ درجه سلسیوس تا ۴۷۰ درجهٔ سلسیوس) وجود دارد.

سرعت این حرکت زمین در مدار خود به دور خورشید یکسان نیست ودر نزدیکی خورشید بیشتر میشود.از اثرات این حرکت ایجاد یک سال شمسی شکل گرفتن فصول مختلف و تغییر ظاهری چهرهٔ آسمان شب در طول سال است مدت این چرخش ۳۶۵٫۲۵ روز است و سرعت زمین در این مدار ۳۰کیلومتر بر ثانیهاست. باتوجه به اینکه قرص سیاره زهره قطر ظاهری اندکی دارد و در آستانه توان تشخیص چشم غیرمسلح قرار دارد و همچنین شدت نور بالای خورشید در مقایسه با لکه کوچک سیاهرنگی که سیاره زهره میسازد باعث شده امکان رویت آن پیش از زمان ابداع تلسکوپها مورد بحث و چالش جدی پژوهشگران تاریخ علم باشد.

دیدگاهتان را بنویسید