تعیین پارامتر های فیزیکی سیارات فراخورشیدی با تحلیل منحنی نوری

سیاره اورانوس هفتمین سیاره سامانه خورشیدی دارای پنج قمر با نام های ميراندا، آريل، اومبريل، تيتانيا و ابرون است که تمامی آنها در مداری موازی با صفحه استوایی سیاره در حال چرخش هستند و زاویه ای قایم بر مدار سیاره اورانوس را ایجاد می کنند و اندازه قمر های آن تقریبا از 240 کیلومتر تا هزار کیلومتر است و نزدیکترین قمر این سیاره در 120 هزار کیلومتری و دورترین آنها در 580 هزار کیلومتری از سیاره اورانوس جای گرفته است. در کهکشان راه شیری که محل سکونت ما است هشت سیاره وجود دارد که در اطراف هر کدام از آنها قمرهایی درمداری مشخص در حال چرخش هستند و تعداد قمرهای هر سیاره و اندازه آنها با سیارات دیگر متفاوت است.

ستاره شناسان و منجمان این حلقه ها را جز قمرهای سیاره زحل محسوب می کنند زیرا آنها نیز همانند قمرهای سایر سیارات منظومه در مدار مشخصی به دور سیاره خود در حال چرخش هستند. اگر این سیاره واقعاً وجود داشته باشد، باید آن را یک سیاره ابَرزمین بنامیم. مثلاً مقطع حلقه بیرونی مستطیلی خواهد بود به طول 16000 كیلومتر و عرض آن 8 تا 10 كیلومتر.حلقهها درست در صفحهی استوای سیاره قرار دارند و استوای سیاره زاویهی میلی برابر با 27 درجه با صفحهی دایرهالبروج میسازد. با توجه به این تعاریف، پلوتو، اریس و سرس (که پیش از آن سیارک بودهاست) در گروه سیارات کوتوله قرار گرفتند.

در پی بررسی هایی که در اطراف سیاره نپتون انجام شده تا کنون دو قمر کشف شده که نام اولین قمر آن تریتون است این قمر تنها قمر نزديك به سیاره نپتون است که برخلاف جهت عقربه های ساعت (حرکت رجعی یا معکوس) به دور آن در حال چرخش است. میتوان از راه ریاضی نشان داد كه قمری دوردست را كه جهت حركتش عادی است به سهولت بیشتری میتوان از چنگ سیارهای ربود تا قمری را كه جهت حركتش رجعی است.

تقابل کیوان هر ساله – تقریباً هر 378 روز – رخ می دهد و نتیجه می دهد که سیاره درخشان ترین حالت خود را نشان می دهد. برای نپتون دو سیاره كشف شده است: نخست تریتون كه به فاصلهی چند ماه پس از كشف سیاره، دیده شد ؛ دومی بیش از یك قرن بعد كشف گردید. سیاره زحل که به ارباب حلقه های منظومه شمسی معروف است تاکنون که توسط دانشمندان مورد بررسی قرار گرفته مشخص شده که این سیاره 20 قمر دارد که قمر ميماس در فاصله 188 هزار کیلومتر از این سیاره نزدیکترین قمر آن محسوب می شود و دورترین قمر زحل فوب نام دارد که در فاصله ای بیش از 16 میلیون کیلومتری از این سیاره قرار گرفته است.

آنها جملگی كوچكند، و قطرهایشان كمتر از 160 كیلومتر است و به فاصلهی متوسط 11 میلیون كیلومتر از مشتری قرار دارند. و جز یك استثنا همگی در جهت عادی به دور زحل میگردند. جرم آسمانی كه به دور جسم نسبتا بزرگی در مدار مشخصی در حال چرخش باشد را قمر می گویند در نتیجه این تعریف می توان گفت؛ تمامی سیارات منظومه شمسی قمر طبیعی خورشید محسوب می شوند و تمامی ماهواره هایی که ما انسان ها جهت انجام کارهای تحقیقاتی، رصدی، سنجشی، ارتباطات و تولید به مدار زمین و یا سایر سیارات پرتاب کرده ایم قمرهای مصنوعی محسوب می شوند.

این تعیین مسیر یک نوع جهت یابی را القا میکند که دارای ارزش هستی شناختی است و به لحاظ معنایی گونهای جهت یابی پیشین است. نرئید( در اساطیر پری دریائی ملازم نپتون ، ربالنوع دریا) قمر دوم نپتون به دور سیارهی اصلی در جهت مستقیم حركت میكند. عدهای از منتقدین بر این باور هستند که کتاب شازده کوچولو الهام گرفته شده از یکی از داستانهای هانس کریستین اندرسون به نام پری دریایی کوچولو است. این کتاب خوارزمی کهنترین کتابی است که درباره علم حساب در عالم اسلام نوشته شده است. این قسمت سیارات متعدد را بوجود آورد.

۴.۵ میلیارد سال قبل و در اوایل شکلگیری سرس، گرمای ناشی از فروپاشی رادیواکتیو عناصر سنگینتر، یخها را ذوب کرد؛ در نتیجه بیشتر سنگ به سمت مرکز سرس و هسته آن تهنشین شد. چرا که این بازیگر باتجربه هالیوودی، تا قبل از این بیشتر در فیلمهای درام و واقعگرایانه بازی کرده بود و به جز موارد بسیار نادر، کمتر پیش آمده بود تا در یک فیلم کاملا علمی تخیلی نقشآفرینی کند. ۸۰-۹۰٪ نپتون از یک مایع داغ متشکل از “یخ” تشکیل شده است و این باعث شده یکی از دو غول یخی در منظومه شمسی در کنار اورانوس باشد.

در حقیقت، هنگامی که فلامستید برای اولین بار آن را مشاهده کرد، آن را به عنوان 34 Tauri ثبت کرد و معتقد بود که یک ستاره در صورت فلکی ثور است. تصویر طلوع زمین (Earthrise) که از نزدیکی ماه تهیه شده و سطح این قمر به خوبی در آن نمایان است؛ این عکس به وسیله مدارگرد شناسایی ماه (LRO) ناسا ثبت شده است. دنبال كردن عبور این اقمار دشوار است. بسیار اتفاق میافتد كه یكی از قمرها در خسوف باشد(از پشت سیاره بگذرد) یا در عبور(از برابر سیاره بگذرد) تغییرات موضع این چهار را میتوان با چند ساعت رصد تلسكوپی ملاحظه كرد.

قمر فوبوس 5 هزار و 900 كيلومتر از سیاره مریخ فاصله دارد و در مدت زمان 7 ساعت و 39 دقيقه یک دور کامل سیاره مریخ را طی می کند به طوری که پس از طلوع این قمر در مغرب 4 ساعت و نیم دیگر در مشرق سیاره سرخ غروب می کند. قمرهای میانی. قمرهای JVI,JVII,JX,JXII به این گروه تعلق دارند. حلقهها به خاطر نازكیشان سخت شایان توجهند : مقطع آنها مستطیل بسیار باریكی است. نور و روشنی حلقهها بوجه قابل ملاحظهای با هم تفاوت دارند. در اطراف سیاره گازی زحل چهار حلقه جامد که با حروف A ،B ،C و Dمشخص شده اند وجود دارد که نور و روشنایی هرکدام از آنها با دیگری متفاوت است و حلقه میانی یا حلقه B نسبت به سه حلقه دیگر بسیار پر نورتر است.

سه منطقه عجیب که به آنها آوید (ovoids) می گویند. پوشش اصلی و طبیعی زمین ممکن است در چمنزارها یا پارک ها حفظ شود، اما معمولاً فقط قسمت کوچکی از منطقه شهر را اشغال می کند.سطح شهر اغلب شخصیتی بسیار پیچیده دارد که متشکل از موزاییکی از مواد مختلف سطحی است.علاوه بر این، هندسه سه بعدی شهرها تمایل به تابش تابش در نزدیکی سطح دارد و بنابراین کاهش افت تابش موج طولانی مشاهده می شود. اما سایههایی كه بر سطح مشتری میاندازند بسیار شاخص است و در شرایط رویت خوب آنها را حتی با تلسكوپ نسبتاً كوچكی میتوان دنبال كرد.

به هر صورت فراتر از همهی این بحثها، مهم این است که بتوانیم سیارهی ایکس را پیدا کنیم. بزرگی این تلفات توجه مقامات دولتی را جلب کرد تا بر روی کنترل زمین­لعزش­ها تمرکز کرده و در نتیجه اینکه با وقوع بارندگی مشابه در سال 1976، تعداد بی­خانمان­ها به 2 هزار مورد و کشته شدگان به 125 نفر کاهش یافت. در این بخش به این پرسش پاسخ داده میشود که چه ارتباطی میان مفهوم نفسالامر13 از دیدگاه حکمای مسلمان و جهانهای ممکن از دیدگاه فیلسوفان غربی وجود دارد. به گفته محققان این نوع ستاره محیط سیاره را برای وجود هرگونه حیات چالش برانگیز میکند.

ستاره شناسان تاکنون در اطراف سیاره مشتری که به غول گازی منظومه شمسی معروف است 16 قمر کشف کرده اند که 4 قمر اول آن در سال 1610 توسط گالیله کشف شد با نام قمرهای گالیله ای شهرت یافت که ستاره شناسان آنها را با نام های يو، اروپا، گانيميد و كاليستو می شناسند. قمرهای زحل در رده قمرهای کوچک قرار می گیرند به طوری که قطر كوچكترين قمر این سیاره (هبپرون) حدود 480 كيلومتر و بزرگترین قمر آن که تیتان نام دارد حدود 4 هزار و 200 کیلومتر است و سرعت حرکت آن به دلیل جرم بالا و دمای آن به علت فاصله زیادش با خورشید کم است.

تحلیل منحنی نوری یک سیستم سیاره-ستاره بیشترین اطلاعات را در مورد ویژگی های فیزیکی آن سیستم در اختیار ما قرار می دهد. مريخ دارای دو قمر كوچك به نامهای فوبوس و ديموس است که فوبوس با قطر 16 کیلومتر بزرگتر از قمر دیموس با قطر 11 کیلومتر است و هر دوی آنها در مداری همتراز با صفحه استوایی سیاره مريخ در جهت عقربههای ساعت به دور سیاره سرخ منظومه شمسی در حال چرخش هستند.

زمان مورد نیاز برای یک دور کامل چرخیدن به دور سیاره زحل از 23 ساعت براي ميماس تا 550 روز براي فوب طول می کشد و تمامی سیارت به جز فوت در جهت چرخش عقربه های ساعت به دور زحل در حال چرخش هستند. قمر ديموس از مرکز سیاره مریخ 250 هزار كيلومتر فاصله دارد و نیازمند 24 ساعت و 37 دقیقه زمان برای یک دور چرخش کامل به دور سیاره سرخ است.

دیدگاهتان را بنویسید