تبدیل معمولان به شهرستان – ایسنا

از جمله این بازآفرینی ها را می توان در کوه صفه اصفهان مشاهده کرد همانگونه که شهرداری با کمک میراث فرهنگی اطراف رودخانه زاینده رود در شهر اصفهان را برای استفاده عموم ساماندهی کرده است، این ساماندهی در دیگر محیط های طبیعی که دسترسی آن شاید برای همه شهروندان ممکن نباشد، لازم است. در خصوص اسناد دوره ی اشکانیان بدبختانه به جایی دسترسی نداریم. و بعض آن ها علی التحقیق متعلق به دوره ی اسلامی است مانند “دَینْ کِرْتْ” تألیف موبد “آذر فرنبغ” معاصر مامون عباسی و غیره، معذلک ممکن است ترجمه هایی از اوستا از قبیل قسمت هایی از یشت ها و قسمت هایی دیگر اوستا که به زبان پهلوی است و فصولی از بندهش که از کتاب های معتبر سنت مَزْدیَسنُی است و “درخت آسوریک”، “خسرو کواتان وریذکی”، “ایاتکار زریران” و غیره در عهد شاهنشاهان تألیف یافته باشد و نیز قسمت عمده از داستان های ملی مانند “کارنامک اردشیر”، “خوتاینامک” و “آیین نامک” محتمل است که به دوره ی ساسانیان به پیوندد.

کتاب ها، نامه ها و مقاله هایی است که بعضی از چند صد صحیفه نیز تجاوز می کند چون “دین کرت”، “بندهش” و بعضی به صد صحیفه نمی رسد چون “ایاتکار زریران” و بعضی از چند سطر نمی گذرد، مجموع این یادگارها با مواظبت ضبط شده است و بعضی مانند “کاروند” و “آیین نامک” معلوم نیست به چه سبب از میان رفته است و بعضی چون “هزار داستان”، “خوتای نامک” و “کلیلک و دمنک” و غیره، ترجمه اش باقی و اصل فانی شده است. سوای این گردآوردها باز هم قسمت هایی هست که یادآوری نشده از قبیل “اندرچ پیشینکان” در 4 فقره و 280 کلمه که جزو متون پهلوی انکلساریا صفحه 39 به طبع رسیده است و “چیتاک اندرچ فریودکیشان” که از صفحه ی 41 تا 50 متون مزبور به طبع رسیده و مجموع آن 1820 کلمه است و “اندرچ ویه زات فرخ پیروژ” در صفحه ی 73 همان کتاب تقریبا 466 کلمه، و “اَپَرْپنج خیم هُوسْروان” در همان کتاب از صفحه ی 129 الی 131 در 260 کلمه، دیگر “اَوَرْپتمانی کتک خوتائیه” از صفحه 141-143 همان کتاب در 459 کلمه ی دیگر “واچکی چند هچ وژرک متر” صفحه ی 85 و “افسون گزندگان” و قسمت های بی سر و ته دیگر که باز در همان کتاب طبع شده است و مهم تر از همه “ماتیکان هزارداتستان” یعنی “گزارش هزار فتوای قضایی” است.

46- اندرچ اتورپات مار سپندان (چهار یک این رساله از میان رفته است به نظر “وست” نسخه ی کامل آن اگر در دست بود شامل تقریبا 3000 کلمه می شد، وست کتاب خاصیت روزها را که با این رساله همراه است نیز در ذیل همین عنوان یاد کرده است و گوید مجموع آن شامل 300 کلمه است اندرز مذکور و سی روزه ی ضمیمه ی آن در متون پهلوی انگلسار یا صفحه 58 تا 71 طبع شده و نگارنده آن را به نثر ترجمه کرده و به بحر متقارب بنظم آورده است و در سال دوم مجله ی مهر به طبع رسیده است.

افغانستان یک کشور کوهستانی است 650 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و نفوس آن در حدود به 39500000 سی و نه ملیون و پنجصد هزار نفر بالغ میشود که در شهر ها و دهات زندگی دارند. افغانستان یک کشور کوهستانی است. جاده کوهستانی و پر پیچ وخم چالوس یکی از نادرترین جاده های کوهستانی در جهان است و جاده کرج که برخی این جاده را یکی از زیباترین جاده های جهان می دانند. کتیبه ی داریوش اول بر سنگ یادگار کانال که در نزدیکی کانال سوئز به دست آمد و شرحش گذشت، این کتیبه در پهلو ی کتیبه ای است که به سه زبان پارسی، عیلامی و آسوری نوشته شده است و به زبان مصری و با خط هیریوغلف می باشد و داریوش را “آن تریوش” نامیده اند و القاب و عناوین فرعونان مصر را بدو داده اند و طرز نوشته با طرز نوشته های پارسی به کلی متفاوت است.

و رساله ای است به پهلوی در مناظره ی نخل و بز به شعر دوازده هجایی، مخلوط به نثر که گویا در آغاز منظوم بوده است و بعد ابیات آن کتاب مغشوش و دست کاری شده است و فعلا نثر و نظمی است مختلط و این کتاب هم برحسب عقیده ی “هرتسفلد” به لهجه ی پهلوی شمالی است و نامش “درخت آسوریک” است. کتیبه ی نرسی در پایکولی (شمال قصر شیرین) که به دو زبان ساسانی و اشکانی نوشته شده است و استاد هرتسفلد آلمانی در (1913-14) آن را خوانده و کتابی به دو جلد در آن باب نوشته است.

کتاب«فهرست آثاردانشمندان ایرانی واسلامی درغنا وموسیقی» وچند مقاله دیگردراین باب ازآثارچاپ شده اوست.از وی صد ها اثار نفیس و گرانبها به جا مانده است. به هر حال با توجه به کتاب مقدس نام ماسیس (از زبان سانسکریت آمده است) نامی است که در کنار نام آرارات برای این کوه استفاده میشده است. نمک های این گنبد دارای رنگ های متنوعی مثل سفید، قرمز، کرم قهوه ای، بنفش و ابری هستند که چشم هر بیننده ای را خیره می کنند.رنگ بندی های منطقه به گونه ای است که در اولین نگاه، سیاره سرخ رنگ مریخ در ذهن تداعی می شود.

مطالبی را فعلا تحت عنوان اداره و ارتباط آن با عنعنات و کلتورا سلامی و افغانی می خوانیم، اصلأ نمونه یی مخلوطی است از سیستم اداره و منجمنت در ساحات خیلی دور از تمدن شرق و تمدن غرب ولی خیلی ها معتبر تر از تمدن غرب .بسیار وسیع بوده مطالب خیلی زیادی را دربر می گیرد، زیرا که هر منطقه از کشور عزیز ما افغانستان دارای یک عنعنه و کلتور ورسم و رواج خاصی است ، بطور مثال اگر به یک ولایت نظر به اندازیم ، در هر والسوالی آن عنعنات جداگانه که شباهت بسیار کم با هم دارند، وجود وجود دارد حتی در یک ولسوالی هر قریه از رواج ورسم مخصوص خودرا دارد، همینطورهر قوم و قبیله ، باز گذشته از آن اقوام کوچی ما رواج و رسم خود را دارند، قبائیل آنطرف خط تحمیلی دیورند هم رسم و رواج بخصوص خودشان را دارا هستند.

دکتر بهرام ستاری دستنایی در حاشیه بازدید دکتر وحیدی، وزیر کشور از شهرستانهای پلدختر و کوهدشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مقدمات تبدیل شدن شهر معمولان به شهرستان فراهم شده است که با موافقت وزارت کشور و مصوبه هیات دولت این شهر به زودی به عنوان شهرستان اعلام خواهد شد. اعتقاد به آزادی به عنوان يک ارزش پايهای، درونی گرديدن جمعی و فردی آزادی در حزب، ايمان به پايداری و پيروزی در مبارزه را صيقل داده و عرصه را بر دشمنان آزادی پيوسته تنگ تر می گرداند. تقریباً در هر نقطهای از شهر اصفهان باشید و روی سطح بلندی مانند پشتبام ساختمان قرار بگیرید میتوانید کوه صفه را مشاهده کنید.

هر دو تعبیر «روشنایی سپید» و «درخشان مینوی» اشاره به ستاره قطبی است. این کسب و کار روی شانه راهنماهای نپالی ساخته شده است که هر سال طناب ثابتهای مسیر، نردبان ها و تجهیزات مورد نیاز در هر کمپ را حمل میکنند و مشتریان را به سمت قله اورست راهنمایی می نمایند. غیر از این نبشته ها نبشته های دیگری هم از شاهنشاهان هخامنشی به زبان های دیگر غیر از پارسی در دست است مانند: بیانیه ی کورش بزرگ در بابل که به زبان و خط بابلی انتشار یافته بود – این کتیبه بر استوانه ای از گل رُس نبشته شده است دارای 45 سطر که قسمتی بزرگی از آن محو شده است.

سوای این آثار بازهم از کنار و گوشه یادگارهایی و اشیایی که دارای کتیبه است به دست آمده و میآید، چنان که گیره ی دری از لاجورد بزرگ تر از کف دست که متعلق به یکی از درهای عمارت اَپَدانه تخت جمشید بوده است پیدا شده و بر لبه ی گیره ی مذکور روی لاجورد به خط سفید میناکاری کتیبه ای نوشته اند، به خط میخی به نام خشایارشا نیز مهرها و پارچه های دیگر. کتیبه دیگر به زبان شوشی جدید در بیستون که هنوز خوانده نشده است و تکرار مختصری است از سه سطر کتیبه ی بزرگ داریوش و کتیبه ای به زبان آرامی از او در نقش رستم و باز سطوری در بیستون به زبان بابلی و شوشی از داریوش هست.

زیستگاه اصلی پلنگ های برفی در اورست ارتفاع 3000 تا 4500 متری است که با صخره های بزرگ و تیز مشخص می شود. 13- بر گلدان های متعددی از مرمر سفید به سه زبان نوشته اند “خشایارشا شاه بزرگ” و این گلدان ها در موزه های لندن و پاریس و فیلادلفی باشند. پرتغال با آب و هوای عالی، سواحل زیبا، قلعه های باستانی و روستاهای دیدنی چون سینترا، یک مقصد عالی برای گردشگران به شمار می رود. علت آن نیز مشخص است چون همانطور که در اخبار روزهای قبل آمده بود، تمام شهرها و روستاهای پنجشیر با آغاز حمله طالبان و به علت عقبنشینی تاکتیکی نیروهای مقاومت تخلیه شدهاند.

در یکی از آن قباله ها خواندم که از طرف دولت قید گردیده و خریدار پذیرفته است که اگر باغی را خریداری می کند آباد نگاه ندارد و آن را ویران سازد مبلغ معینی جریمه بپردازد، و از این قباله اندازه ی اعتنا و توجه پادشاهان ایران را به آبادانی کشور می توان قیاس کرد. این اثر در تاریخ 15/10/1310 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. به این فکر کردم که ارزش دارد که بدون اکسیژن صعود کنم باوجودی که ممکن است به یخزدگی دست و پایم منجر شود؟ قدیم ترین آثاری که از خط و زبان پهلوی در دست است دو قباله ی ملکی است که در ایالت اورامان کردستان چند سال پیش به خط پهلوی اشکانی و به زبان پهلوی بر روی کاغذ پوست به دست آمد و تاریخ آن مربوط به صد و بیست سال پیش از میلاد مسیح است و قبلا بدان اشاره شد.

کهنه ترین سندی که از پهلوی جنوبی در دست است سکه های شاهان پَرَته دار فارس است. بالجمله هرچند زمان تألیف کتاب ها و رساله های پهلوی غالبا در قرون اسلامی است اما مواد آن ها قدیمی است. اما کتاب هایی که به خط و زبان پهلوی موجود است، هرچند یقین نیست که در زمان خود ساسانیان تألیف شده باشد. در این دوره، خط و زبان رسمی خط و زبان پهلوی است که آن را برای تفکیک از پهلوی قدیم “پهلوی جنوبی” می نامند خط پهلوی جنوبی نیز از الفبای آرامی گرفته شده است و با خط شمالی تفاوت هایی داشته است که بعد گفته خواهد شد؛ اما زبان پهلوی جنوبی یکی از شاخه های فارس قدیم محسوب میشود و به واسطه ی دخالت اصطلاحات مذهبی و لغات شکسته بسته ی اوستایی و اختلافات دیگری که از حیث بعض لغات، صرف و نحو با پهلوی شمالی داشته است لهجه ای از لهجه های پهلوی به شمار میآید.

دیدگاهتان را بنویسید