به سوی سیاره مشتری

طیفسنجی در ناحیه فرابنفش دور (FUV) است که این ابزار نیز با همکاری آزمایشگاه جو و فیزیک فضا دانشگاه کلرادوی آمریکا و مرکز فضایی محمدبن راشد ساخته شده است. مرکز عملیات ماموریت و مرکز دادههای علمی هم در مرکز فضایی محمدبن راشد قرار دارند. بر اساس آنچه گذشت، نجوم احکامی یکی از جزییات دانشها و در شمار تفننات علمی و دستمایههای شعری مولانا و در عین حال مورد بیاعتقادی وی است. گرچه این مسئله همیشه یکی از عناصرِ معرفِ این سریال در تمامِ طول عمرش بوده است، اما به نظر میرسد که فصل پنجم بیش از همیشه روی روابطِ کاراکترها متمرکز بوده است.

«سوزا-سیلوا» که حدود پنج سال پیش وجود فسفین را نشانهای از حیات میپنداشت در واکنش به این کشف چنین گفت: «برای توضیح وجود این مولکول، باید به دنبال فرایند شیمیایی جدید باشیم یا در بهترین حالت (که البته کمی تخیلی به نظر میرسد) به دنبال میکروارگانیسمهای بیهوازی باشیم». حال دانشمندان در سیارهای که حتی الماس در سطح آن ذوب میشود، نشانهای از حیات را یافتهاند! اما چرا این مولکول نشانهای از حیات است؟

دانشمندان با مطالعه گسترده انواع گونههای حیات در متنوعترین شرایط همچون سرمای قطب و آبهای جوشان اعماق اقیانوسی و همچنین از عمق یککیلومتری معادن غنی از آهن تا ارتفاعات جو زمین و مناطق مجاور با مرز فضا دریافتند که همه ارگانیسمهای زنده موجود در این مناطق از سه فاکتور مشترک آب مایع، انرژی و عناصر اساسی حیات برای بقای خود بهرهمند هستند. اما اگر سرعتش مناسب نباشد و در دام گرانش مریخ نیفتد، سفرش را به اعماق فضا ادامه میدهد.

با نگاه خوشبینانه ممکن است در ارتفاعات 50کیلومتری از سطح ناهید جایی که دمایی مناسب و مشابه زمین دارد، میکروارگانیسمهایی یافت شوند. بررسیها با «آرایه میلیمتری بزرگ آتاکاما» (ALMA) ادامه یافت و پژوهشگران دریافتند مقدار این ماده یک به ازای دو میلیارد است، اما منشأ این گاز چیست؟ الماس های نسبتا درشتتری(ولی باز هم میکروسکوپی) در قطعات متلاشی شده باقی مانده از آن در بیابان نوبیه سودان نیز یافت شده است. داستان هفت گنبد، داستان سیر و سلوک روحانی انسان است که از مبدأ خود دور شده و به واسطه ساختن صورتی از الگو و حقیقت آسمانی بر روی محمل زمینی دوباره به مبدأ وجود باز می گردد.

چنانچه با خوش اقبالی بتوانیم در دوران کودکی و جوانی از اتفاقات متعدد شیطانی جان سالم به در بریم، و به سلامت و با قدرت پا به سالهای مردی نهیم، همچنان باز هم، به زودی داس حریص زمان ساقهیمان را قطع خواهد کرد و در سرزمینی گرد هم جمع میشویم که پدرانمان پیش از ما پا به آن جا نهادهاند. اگر به انتشار گازهای گلخانهای به خصوص گاز کربنیک همچنان ادامه دهیم انتظار میرود که میانگین دمای زمین تا سال ۲۰۳۰، ۱ تا ۲ درجه سانتیگراد افزایش یابد به طوری که تغیرات نواحی قطبی به طور عمدهای بیش از این خواهد بود و پس از ذوب شدن یخهای قطبی و افزایش سطح آب اقیانوسها، مناطق ساحلی و زمینهای کشاورزی زیادی زیر آب فرو روند.

این افزایش دما که به سبب گازهای گلخانهای مانند دیاکسید کربن روی میدهد، دمای سطح ناهید را به حدود ۵۰۰ درجه سانتیگراد افزایش میدهد. دمای هوا در ونوس به لطف فعالیت آتشفشانی و جو غلیظ و سنگین که پر از دی اکسید کربن است از ۴۶۰ درجه سانتیگراد عبور کرده است. در بازی تعداد خیلی زیادی آپگرید وجود دارد که جذابیت آن را بسیار بیشتر کرده است. این فضاپیما در سال ۲۰۰۹ میلادی برای تعیین تعداد سیارههای زمینسان در کهکشان راه شیری، ماموریت خود را آغاز کرده است.

سفر ماموریت مریخی امارات امروز سهشنبه ۲۴ تیر ۹۹ در ساعت ۲۰ و ۵۰ دقیقه به وقت جهانی از جزیره تانیگاشیما ژاپن آغاز و با عبور از اقیانوس آرام راهی مریخ خواهد شد. اما در مارس سال ۲۰۱۹ با استفاده از تلسکوپهای قدرتمند مستقر در شیلی مقدار زیادی فسفین در جو سیاره زهره شناسایی شد. درک تعادل انرژی در شناسایی منابع و چاههای انرژی و چگونگی اندرکنش جو زیرین با نیروی گرانشی خورشید در طول روز و فصلها کمک خواهد کرد. در گذشته قبیله ­ها ارتباط تنگاتنگ اسطوره ­ای با طبیعت داشته ­اند اما بشر مدرن با زندگی ماشینی این ارتباط را از بین برده است و همواره در صدد رسیدن به منابع است و هیچ روح و یا محافظی برای طبیعت نمی­ پندارد.

25 سال بعد محقق جوانی با نام «کلارا سوزا-سیلوا» از دانشگاه امآیتی اثبات کرد که میتوان با مشاهده این مولکول در اتمسفر سیارات خاکی مشابه با زمین، احتمال داد گونهای از حیات مستقل از اکسیژن (حداقل در گذشته نزدیک) وجود داشته است. اکسیژن یک ترکیب زیستی است و در زمین تنها منشأ تولید آن فرایند فتوسنتز در گیاهان، جلبکها و تکیاختههای آبزی است. اتمسفر مریخ بخار آب بسیار کمی را در خود نگه می دارد، اما از ترکیب هوای سرد و فشار جوی کم، ابرهای یخی پدید می آیند. اما تلسکوپ فضایی هابل بارها و بارها با مطالعه جو برخی از سیارات فراخورشیدی نشان داده است سیاراتی که تابش فرابنفش بالایی را از ستارگان خود دریافت میکنند -و در سطحشان لایههای ضخیمی از بخار آب یا یخ دارند- ممکن است دچار پدیده فتولیز آب شوند.

ابزار EMIRS با آینهای دوار که امکان اسکن مریخ را فراهم آورده به وضعیت حرارتی جو زیرین، توزیع جغرافیایی گرد و غبار، بخار آب و یخ نگاه خواهد کرد. در رابطه با مرگ دوسنت اگزوپری خبرهای متفاوتی موجود است ولی گفته مشترک آن است که او در یکی از پروازهای خود، در سال 1944 دیگر بازنگشت و دیگر دیده نشد. قنطورس یکی از صور فلکی نیمه جنوبی آسمان است. ما چه قسمتی از ماه را در آسمان روشن و نورانی می بینیم؟ در وضوح کامل سنسور میتواند ۱۸۰ فریم در ثانیه ثبت و در صورت دلخواه امکان تهیه فیلم ۴K را فراهم کند، بهعلاوه استفاده از فیلترهای مجزا در هر رنگ، تصاویر با وضوح بالاتری نسبت به استفاده از فیلتر رنگی آرایه بایر(RGB Bayer array) به ما میدهد.

فسفین، یک زیستنشانگر است و میتواند برای رسیدن به یک ریشه بیولوژیک ردیابی شود. این ابزار میتواند طول موج فرابنفش گسیلشده از هیدروژن، اکسیژن و منوکسید کربن را رصد و میزان اکسیژن و هیدروژن را به دست آورد. لکهی بزرگ قرمز رنگ معروف آن، در حقیقت طوفانی با وسعت دو برابر سیارهی زمین است و دست کم ۱۵۰ سال است که روی آن جریان دارد. سپس در چند ماه آینده مسیر رسیدن به مریخ با اجرای مانورهای اصلاح مسیر، تصحیح میشود.

رسیدن به مریخ هدف اصلی این ماموریت نیست، بلکه هدف بزرگتر تسریع فرآیند توسعه این کشور در بخش آموزشی و بخش دانشگاهی است. بخش Killstreaks دچار تغییر و تحول شده بود و چالشهای پیشرفته در این نسخه به کمال رسیده بودند. شاید بهترین راهحل این باشد که فضاپیماهایی به زهره فرستاده شوند و نمونههای لازم را جمعآوری کنند. چراکه در هسته این سیارات فشار و دما به قدری است که به صورت خودبهخودی میتوانند فسفین تولید کنند. فسفین بهشدت سمی و بیبو است و بهطور معمول در زمان تولید در کنار گاز دیگری به نام دیفسفان (P2H4) تولید میشود که بوی ناخوشایندی مانند ماهی گندیده دارد.

در دهه 1990 دانشمندان دریافتند که باکتریهای بیهوازی نیز میتوانند چنین ترکیبی را تولید کنند و میزان قابل توجهی از آن در جو زمین وجود دارد. چون جسمی که در قطب باشد به مرکز زمین نزدیک تر است ، وزن آن بیشتر است. عطارد یا تیر، اولین سیاره منظومه شمسی و نزدیک ترین سیاره به خورشید است به همین دلیل بسیار داغ است اما قسمت پشت آن به علت دوری از خورشید، بسیار سرد است.

هوپ با نزدیک شدن به مریخ پس از هفت ماه و پیمودن ۴۹۳ میلیون کیلومتر سرعتش را کم میکند تا بتواند تحتتاثیر گرانش مریخ تغییر مسیر داده و شروع به گردش در مدار کند. اما پدر فکر می کند که پسرش وقتش را با چت کردن با دوستانش یا با جستجو در سایت های بی ارزش تلف می کند. اما سوالی که مطرح میشود این است: نویسندگان ازطریقِ همهی این اتفاقات میخواهند به چه چیزی فکر کنیم؟ دو شخصیت منفی بازی یعنی تروی و تایرین به هیچ عنوان کشش و جذابیت جک خوشتیپ (Handsome Jack) را نداشته و چیزی بیشتر دو کاراکتر اعصاب خرد کن نیستند.

نیروی گرانش این سیاره کم و دارای جو ناچیزی است که ۹۸٪ آن از هلیم و بقیه از هیدروژن،اکسیژن و سدیم ساخته شدهاست.بادهای خورشیدی به شدت به عطارد میدمند و این میرساند که تقریباً هیچ هوایی در آن وجود ندارد. مدت زمان چرخش ماکهماکه به دور خورشید تقریباً 310 سال زمینی است. قطر صفحهٔ کهکشان راه شیری حدود ۱۰۰ هزار سال نوری یا ۳۰۰۰۰ پارسک است (تقریباً ۱۰۱۷ کیلومتر). روزنامه شرق: سیاره Venus یا ناهید که در عربی زهره نامیده میشود، این روزها در کانون توجه بسیاری از اخترشناسان و زیستشناسان علاقهمند به کشف حیات در کیهان قرار گرفته است.

زمانی که مدارگرد در مدار خود قرار بگیرد پشت مریخ خواهد بود و تا زمانی که بیرون نیاید، نمیتوانیم از موفقیت پروژه مطمئن شویم. بر روی ماه هم میتوان خورشید گرفتگی را هنگامی که خورشید به پشت زمین میرود، مشاهده کرد. گاردین نوشته است: همانطور که در تصویر مشخص شده است، این مقارنه امشب ساعت ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ از جنوب غربی لندن قابل مشاهده خواهد بود. گرافیت همانطور که در جو سقوط میکند بر اثر فشار و حرارت بیشتر تبدیل به الماس جامد میشود. تير، مداري بيضوي دارد و حرارت آن بسيار متغير است. در حالی که نفوذ آن اختلال ایجاد می کند و حوادث با این سیاره مرتبط هستند، بحران، تمایل دارد که تمرکز را تیزتر کند، به شما احساس زنده بودن بیشتری می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید