بارها دیده شد که نیمه های

در روزگاری که بازارمکاره ، فرهنگ و فرهنگیان را با سنگ بی وزنی میزان می کند ، به گفتهء مردم با سنگ بی وزنی تول می کند و آن گاه آنها را بی تول می فروشد، دیگر چگونه می توان شعر باوزن سرود. دلتنگ شدم که با این کالای سنگین چگونه توانم از دم باد های سوزانی که در راه است رخت به سویی کشم. ” عدیم ” در بهار سال 1283، هجری شمسی درناحیۀ خوف ، یکی از نواحی روشان بدخشان تاجکستان که سابق از توابعات بخارا بود، دیده بجهان کشوده است.او بیشترین روز های پر بار زندگی اش را در شغنان ولایت بدخشان، سپری نموده و بعد از گونه پذیری برخی از دشواری ها که در نتیجۀ فروپاشی نظام شوروی سابق در افغانستان به وجود آمد، بار مجدد رهسپارناحیۀ پا میر بدخشان تاجکستان گردید و الی آخرین مراحل زندکی اش در آنجا باقی ماند.

قابل یاد آوری است که یکی از ویژگی های زندگی خانوادگی بابا و اجداد سید زمان الدین ” عدیم ” این بوده است که همواره در مناطق مختلف جهت خدمت دینی و عقیدتی به انسان ها و دنیای اسلام به لباس درویشی، قلندری و ملنگ منشانه سفر نموده و حقیقت دین و عقیده را تبلیغ و ترویج نموده و در تفکیک دین دوستان از دین ستیزان نقش رسالتمندانۀ شان را ادا نموده اند.

زمانی که هنوز از کشور کشایی های امپراتورهای جهان نامی نبود، خطۀ قطغن و بدخشان همواره در آتش اختلافات حاکمان و سرداران نظام و سیستم حکومت های ملوک الطوایفی میسوخت. سید سهراب ولی در سرزمین ایران کنونی که درآن زمان از دیدگاه جغرافیای سیاسی جز خراسان کبیر بود، و از ایران امروزی بعنوان یک کشور مستقل هنوز نامی بر سر زبان ها نبود، چشم به جهان کشوده است. ببین تا باد های داغ ازسوی جنوب وزیدن گیرد و آتش نفسهایش در کوچه های کابل بپیچد، بی وزنان چنان پرکاهی درآن سوی آبهای شوردر دام کاکل زرینانی خواهند بود؛ اما سنگینی سنگین وزنان سر آنها را سبک خواهد کرد.

از مشخصترین ویژگی های هیمالیا می توان به ارتفاعات سر به فلک کشیده ، قله های دندانه دار و پرشیب ، یخچال های طبیعی آلپی که اغلب دارای ابعاد فوق العاده هستند ، توپوگرافی عمیق بر اثر فرسایش ، تنگه های رودخانه ای به ظاهر غیرقابل تشخیص ، ساختار زمین شناسی پیچیده و مجموعه ای از کمربندهای بلند (یا مناطق) اشاره کرد. این بیشتر مجموعه ای از فیلم های کوتاه است تا یک فیلم بلند، اما اگر سری های ریل راک را تماشا کنید، دیگر آنها را رها نخواهید کرد.

فشرده اینکه روزگار همواره بر خلاف تمایلات آنها بوده است. فرورفتگى نامتقارن یا بالا آمدن سطح آتشفشان ها، نشانه هاى آگاه کننده هستند و معمولاً منطبق با وجود یک ماگماى در حال بالاآمدن مى باشند و یا اینکه دلالت بر انباشته شدن گازها و فشار یا هردو دارند. از دغدغه و کشمکش های زمانه خویشتن را بدور نگه میداشتند و به شیوه های درویشی و بی طرفی، بحیث سادات منطقه نه تنها زیست داشتند، بلکه اسباب تنویر محیط پیرامون را با معرفت خویش، فراهم میساختند. اما محیط پیرامون آنجا از نقطۀ نظر زیست برایش چندان خوش به نظر نمیرسد و تصمیم میگیرد تا به آستان شیوه که از نقطۀ نظر اقتصادی و مالی تمایز نسبی داشت، رهسپار گردیده و در آنجا مسکن گزین میشود.

وارونگى و چرخه فصلى آب دریاچه در اثر تغییر دما باعث رها شدن آن به اتمسفر محیط شده است. پهنای این جنگلهای کمربندی در مغرب به حدود هزارمتر می رسد، و در درة کوکچه 500 ، 1متر است ؛ و هرچه به طرف مشرق پیش می رود اندازة آن افزایش می یابد و سرانجام در قسمت علیای درّة واخان و پامیر، به سبب خشکی ، ناپدید می شود. من هم خرمن از همان سویی باد کردم که باد می آید.دیدم که باد های بی وزنی فرهنگ از سوی مغرب می آیند و به تعبیرمنوچهری بزرگوار باد بی وزنی از جانب مغرب وزان است، من هم در پروای آن نشدم که بیچاره سنگین وزنان فرهنگ به تعجب سر انگشت گزان اند، آمدم و به دهکده که رسیدم کوله بار بی وزنی خود را گشودم، اما اگر خدا بخواهد و این دهکده را نفس بامدادی در رگهایش بدود و تا مردم بیایند و کالای بی وزن مرا ببینند، من آن گاه رفته ام به جای دیگری .

در منابع اسلامی از جمله الجماهر فی معرفة الجواهر (قرن چهارم و پنجم)، معدن لاجورد در جبال کران و پنجهیر ذکر شده و نیز آمده است که آن را از بدخشان به خراسان و عراق میبرند و آنچه به سمت مغرب میبرند از معادن لاجورد ارمنیه (ارمنستان) است. در سفر درازی که به گفتهء استادلطیف ناظیمی با گامهای لرزانی آغاز کرده بودم، تازه رسیده ام به «دهکدهء بی بامداد»، هرچند درتاریکی راه زده ام؛ اما از همان آغاز می دانستم که ضربان نبض خورشید چه قانونی دارد و ماه ، شبانه ها در کدام چشمهء عشق آبتنی می کند! ج: نه، پهلوان احمد جان به عنوان یک پهلوان در بین مردم محبوبیت داشت، او با داکتر نجیب و کارمل رفیق بود و می خواست در داخل دره ی پنجشیر پایگاه داشته باشد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان کوهدشت عنوان کرد: چهار دانشآموز که بهصورت مشترک کیک حاوی قرص را مصرف کردهبودند، راهی بیمارستان امامخمینی(ره) شدند که هماکنون حال عمومی آن رضایتبخش است و مشکل خاصی ندارند. خوب خداوند هیچ چیزی را بی حکمت نیافریده است. اگر سنگ به جای خود سنگین است،پرکاهی را نیزدر بی وزنی حکمتی است. رسید و شاهین پادشاهی افغانستان از شانهء سیاه بارک اوباما پرواز کرد و دور زد و دور زد و نسشت روی شانهء گندمی پاکستان ، آن گاه با این وزنی که دارید چگونه از جای خواهید جنبید؟ اما هنوز هم مردمان مناطق یاد شده در حقیقت امر تحت فرمان دو پادشاه قرار داشتند و از هر دو طرف فرامین و هدایات بدست می آوردند.

تزار روس با وصف آنکه ساحل شرقی رود جیحون را در ظاهر امر به حکومت بخارا واگذار کرد، اما فرمان دهندگان نظامی اش با عساکر محدود خود در ناحیۀ شغنان باقی ماندند و بعد از گذشت چند سال منطقۀ مذکور را الی پامیر بطور کلی به تصرف خود در آورد.بعد از بوجود آمدن شوروی، نسبت به وجود آمدن شرایط جدید، خانوادۀ سید سهراب ولی این تغیرات را بر وفق مراد خود و اخلاف خود ندانسته و گویا جهت حفظ و حراست عقیده و باور های دینی اش به ترک دیار اصلی خود، اقدام نموده و داخل خاک حکومت شاهی افغانستان، میگردد.بمنظور سپری نمودن مراحل ابتدایی زندگی، در دهکده ای موسوم به ده مرغان،ناحیۀ شغنان بدخشان ، مسکن گزین میشود.

همچنین براساس تحقیقات ذکر شده توسط الکساندروف، ری، اشمیت و بونکر در بخش شرایط و مناطق تشکیل سنگ لاجورد براساس نظریات ژئوشیمی و شیمی و کانی شناسی و نیز مقایسە نتایج حاصل از بررسی رنگدانه های لاپیس لازولی (Lapis Lazuli) در سه اثر نقاشی انتخابی (نقاشی روی دیوارە غاری در افغانستان، نقاشی دیواری در ترکیه و یک نقاشی ایتالیایی، از قرون 14 تا 16) با رنگدانه های سنگ لاجورد در مناطق افغانستان، شیلی و سیبری مشخص شد که در نقاشی ایتالیایی و نقاشی دیواری غار های افغانستان از لاجورد متعلق به افغانستان استفاده شده بود، در حالیکه خاستگاه رنگ دانه آبی بکار رفته در نقاشی دیواری ترکیه به احتمال زیاد متعلق به سیبری بوده است.

،مردم این خطه از قدیم الایام نسبت مساعد بودن شرایط مالداری وزراعتی به این سکتورها اشتغال داشته. پنجشیر دو بار به خاطر حملات گستردهٔ ارتش سرخ از سکنه خالی گردید و مردم به ولایت (استان) های همجوار و کشورهای خارجی نظیر پاکستان و ایران مهاجر شدند. استان لرستان هماکنون دارای ۲۴ نقطه شهری و ۲۸۶۴ روستای دارای سکنه میباشد. شهر کوهدشت طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیتی بالغ بر ۸۵٬۵۱۹ داشته است که چهارمین شهر پرجمعیت استان به حساب می آید.

منزل در منزل درسفری ؛ سفری که آن را پایانی نیست.در گزینهءشعری« دهکدهء بی بامداد» چهل وشش سروده از سروده های یکی دو سال پسین گرد آوری شده است، به اضافهء یکی چند سروده از سالهای حاکمیت مجاهدین که در شهر کابل بوی باروت تنفس می کردم و با آتش راکت زمستان خود را گرم می ساختم و پکول قناعت بر سرداشتم! ادم ان پس از برداشتن موانع بیشماری توانست چند بار درخانی را ببیند ، اما درخانی نه تن به شوهر می داد ونه پاسخ به دلد اده . باز افرینی ضرب المثل کوه به کوه نمیرسه اد به ادم میرسه .

آبادیهایی که با واژهٔ درخت ترکیب نام دارند، ابتدا در جنگلی پوشیده از نوع درختان خاص برای اولین بار بنیاد گذاشته میشوند و بهرهبرداری تدریجی با اقدام به قطع درختان طی سدههای طولانی، سبب نابودی جنگلِ پیرامون آنها میگردید و تنها واژهای بیمحتوا درترکیب نام آبادی به جا میماند. آنها در مسایل سیاسی- اجتماعی مردمان مداخلت نداشته و همواره در گوشه نشینی معقول و فارغ از هرگونه دسایس دسیسه بازان به دعا و ثنای باورمندان و پیروان شان می پرداختند. بعضی از مدلها دارای رگولاتور هستند که حرارت یکسانی را در طول عمر کپسول ایجاد می کنند که باعث می شود مناسب ارتفاع بالا باشند.

در بعضی از نقاط تمام جنگلی، و جاهایی خاص می باشد، برای دست یابی به این روستا حدود 5 ساعت زمان لازم است، و قلل گردکوه، زرد سر، کشتمان که هر کدام بیش از 3000 مترند قابل صعود می باشند. بدینگونه صدای من در دهکده پیچید وباشنده گان دهکده هر کدام خواب آلود از پنجره ها سر به در آوردند و تا مرا دیدند همه گان چنان همسریانی صدا بر کشیدند: برادر شب در میان خدا مهربان!

خوانین و حکام در هر منطقه ای که از حاکمیت برخوردار بودند، بر متابعین خود ظلم و استبداد را روا میداشتند. در افغانستان هنوز هم جرگه يک راه گشای سياسی و اجتماعی شمرده می شود و از کار آِيی خوبی برخوردار است. موصوف در درۀ یمگان زیر پرستاری حکیم دانا و طبیب معنوی، ناصر خسرو، شاعرو فیلسوف عصرها قرار میگیرد.با رسیدن به کلبه و کاشانۀ سیدنا از صحت و تندرستی کامل برخوردار گردیده و به مطالعه، تحقیق و خوانش آثار و آفریده های پیر مشغول میشود که منتج به نگارش صحیفه های بزرگ: ” 36 صحیفه در عقاید دینی،علم یزدانی و افاق و انفس” میشود.

دیدگاهتان را بنویسید