اصحاب کهف و مفهوم انتظار – وبسایت آخرین امید

کاخ ناتمام ساسانی و کاروانسرای ایلخانی، کاخ پایین کوه بیستون و مقابل فرهاد تراش جای دارد که سبک معماری و شواهد پیرامونی آن نشان میدهد آثار اواخر دوره ساسانی است که به علل نامعلوم، نیمه کاره رها شده است. از علمای بنام زمان و قاضی و عارف میرزا ابراهیم صدرالدین اصلش از آمل بود او استادی بی مثال و حکیم و عارفی چیره دست و خوش سخن بود.او سفرهای به شهرهای مختلف هم داشته است.از او کتاب های عرفانی و دیوانی نفیسی به جای مانده است. این عناوین که تگام و تأخر وقتی آنان نیز در کل رعایت شده است، جملهند از: «قدمی چند با شاهنامه» چکیده و ریخت تازه ای از چند دیدار دوستانه و کم و بیش آموزشی در سال های متفاوت ـ؛ «موسیقی شعر شاهنامه»؛ «بنیادهای دسته جمعی و اساطیری داستان رستم و اسفندیار» و «تعادل اساطیری داستان اکوان دیو» که رسما به دعوت سه انجمن فرهنگی، موسیقایی و باستان شناسی ترتیب سخنرانی یافتند.

از مجموع هفده عنوانی که در «در دامنه های کوه قاف» طبع مکتوب یافته اند، هشت عنوان به «گفتار و گفت وگوها» هایی اختصاص یافته است که در گردهمایی ها و خوبت های متفاوت به صورت شفاهی یا ندرتا در قالب خطابه عرضه شده اند و بیشتر آنان بعدها در شکلی عملی تر و نمایانست با زبان و شواهدی هماهنگ تر و جامع تر، در نشریات یا در هیأت کتابی که هم اکنون نایاب است و دروقت رواجش نیز گرفتار توزیع مضحکی شد، به چاپ رسیده اند. آنچه با آیینه خواهم گفت آهی دیگر است…

کهنترین آثار موجود در این محوطه، متعلق به دوران پارینه سنگی میانی و جدیدترین آنها مربوط به دوران صفویه است اما شهرتش را بیش از همه مدیون کتیبه و نقش برجسته داریوش اول هخامنشی (۵۲۱-۴۸۶ پیش از میلاد) است که در ارتفاع حدود ۸۰ متری از پای کوه، بر دل صخره نقر شده. وی از تکنوازان و بداههنوازان سرشناس موسیقی ایرانی شناخته میشود.در سن دوازده سالگی نخستین تک نوازی خود را که به صورت زنده از رادیو پخش میشد با موفقیت اجرا کرد و به دنبال آن در اغلب برنامههای گلها به عنوان تک نواز آواز، خوانندگان برنامه را همراهی میکرد.یکی از مهمترین و دلنشینترین سبکهای نوازندگی تار متعلق به اوست.

سرودههای او دربرگیرندهٔ قصیدهها و قطعات و رباعیات است و یک «کارنامه» هم دارد که در قالب مثنوی است. حق تعالى چون مصوّر است اراده فرمود كه اصل مرا به صورت بازى بيافريند و من ابتداء در جايى زندگى مىكردم كه مرغان ديگرى هم آنجا بودند همۀ ما در كنار هم زندگى مىكرديم و زبان همديگر را خوب مىفهميديم روزى از روزها صيّادان قضا و قدر به منطقۀ ما آمدند و دامهاى زيادى پهن كردند و دانه ريختند و بالاخره مرا اسير نمودند پس از آنجا كه آشيانه من بود به جايى ديگر بردند و هر دو چشم مرا بستند و چهار بند مختلف بر من زدند و ده نفر بر من مأمور كردند پنجتاى آنها از پشت و پنجتاى آنها از جلو مرا همراهى میكردند تا مرا به عالم تجريد بردند در آنجا همه دانستههاى من به باد فراموشى سپرده شد.

در افسانهها آمده است که خورشید شبها را در چاهی پشت کوه قاف میگذراند. دو تن از یاران داریوش (هفت تنان)، شامل ویندَفْرَناه کمان دار و گئوبَروَه (گوبریاس) نیزه دار، پشت سر او ایستاده اند. پاسخ داد: تا آنجا که می­دانم در شعر عطار از آن یاد می­شود و کوهی است که پرندگان پس از سختی­های فراوان به آنجا می­رسند و در پی یافتن سیمرغ، متوجه اصل وجودی خودشان می­شوند و به خاطر همین است که گفته­اند: هفت شهر عشق را عطار گشت/ ما هنوز اندر خم یک کوچه­ایم، چون عطار شاعر بزرگی بوده و اهل عرفان که حقیقت زندگی را به ما نشان می­دهد.

به همراه شبان سگی بود بنام قطمیر که هرچند آن سگ را می زد بازنمی گشت و با هفت تن «یاران غار» به درون غار رفت. تا کنون ۲۸ اثر از آثار تاریخی کوه بیستون در فهرست آثار ملی و ۱۳ اثر همراه سنگنبشته بیستون در ۸ ژوئیه ۲۰۰۵ به ثبت جهانی رسیدهاند. معمولا مسافرانی که از کیلومترها آنسوتر مجذوب بلندی و سترگی کوه بیستون و مسحور زیبایی دشت پیرامون آن شدهاند، چارهای جز این نمییابند که لختی پای کوه توقف کنند و به دیدار کتیبه داریوش بشتابند؛ کتیبهای که بزرگترین سنگ نبشته تاریخی ایران و در عین حال، نخستین سند رسمی به زبان پارسی باستان است.

جایی که حیرت تنها حس باقی مانده است. اشعار فاضل نظری : (زادهٔ ۱۰ شهریور ۱۳۵۸ در خمین)، شاعر ایرانی و مدرس دانشگاه است. امام فیلسوف بزرگ جهان،فقیه شافعى، محدث، مفسر و مدرس. شاعر و حکیم بیدل از شاعران بزرگ ایرانی که اصل وی از چلاب مازندران بوده و از بنی اعمام میرزا علینقی، متخلص به اقبال بود.در ایام شیرخوارگی وی، پدرش به کرمانشاه رفت . در بدو ورود به حوزه علمیه مشهد، در یکی از مدارس به برخی از طلاب برخورد که در کسوت روحانیت بودند، ولی نسبت به علمای بزرگ مشهد در آن روزگار، تکریمی نداشتند و تعابیرشان درباره علما همراه با تندی و طعن بود!

در طول این مدت بیش از 3500 متر رسوب از نوع آهک توده ای همراه با سیلیس رادیولارها بطور هم شیب درآن ته نشین می گردد. بر اساس نظر کارشناسان، قدمت این اشیا به دوران اشکانیان باز میگردد و با توجه به نوع وسایل کشفشده، این منطقه در گذشته منطقهای مسکونی بوده است. کوه قاف واژه ای آشناست که ازدیربازدراسطوره هاوآثارادبی ملل ظهوریافته ودربرخی متون غیراسلامی ازجایگاهی درخوربرخورداراست.دردنیای مسلمانان اندیشه وجوداین پدیده ازمرزهای ادبی وعرفانی گذشته وبه متون روایی وتفسیری نیزراه یافته است. در نظر سهروردی کوه قاف که همان جایگاه پیر و آشیان اصلی باز است.

پس گفتم اى پیر از کجا مىآئى؟ پس ار نیل به مقام اجتهاد به آمل برگشت و به تدریس فقه و اصول پرداخت . این مقاله توسط جناب آقای مرتضی هندویی از فعالان عرصه آمل شناسی گرد آوری شده است و برای اولین بار در هراز نیوز در فضای مجازی منتشر می شود ضمن تشکر از این برادر بزرگوار هراز نیوز آمادگی دارد تا نظرات کاربران گرامی را در خصوص این مطلب درج نماید . بیرون محوطه فضای پارک ماشین هست و از ساعت 9 تا 5عصر بازدید داشت. ساعات بازدید از این اثر تاریخی و با ارزش در بهار و تابستان، 8 صبح الی 10 شب و در پاییز و زمستان، 9 صبح تا 5 عصر میباشد.

شب مشاهده چشم آن کمان ابروست! در آن ديار هر روز مدّتى مرا بيرون آورده و مقدارى از چشمهاى مرا باز میكردند و من چيزهايى را مىديدم كه تاكنون نديده بودم تا اينكه روزى تمام چشم مرا باز كردند و من جهان را بدين صفتى كه هست مشاهده نمودم همواره به خود مىگفتم آيا مىشود كه اين موكّلان چهار بند مرا باز میكردند تا من از اين قيد و بندها فارغ شده و در هوا پرواز مىكردم؟ در یک رویا خداوند را به صورت یک شیر درنده بر سر کوه قاف میبیند و یا شیخ صفیالدین اردبیلی در کودکی خود را بر کوه قاف میبیند در حالی که نور ولایت بر او میتابد.

ب: اسم کوهی خاص است که در مورد محل آن در مناطق زیر اختلاف است: 1. کوه جودی در موصل عراق است. پژوهشگران، نان و جایگاه کوه قفقاز را الهامبخش این افسانه میدانند. نام قفقاز که در پهلوی کاپ کوه kapkuh آمده، می­تواند با قاف نیز ارتباط داشته باشد. این چنین کس واجب القتل است یا نه » و اکثر فقهای رسمی زمان فتوی دادند که « باشدسرانجام تبلیغ عقاید شیعی شیخ خلیفه باعث گردید تا وی به فتوای فقیهان سنی مذهب مرتد شمرده شود.بامدادی به مسجدی که شیخ خلیفه بود در آمدند.

وی پس از مراجعه، چهره شهر را دگرگون یافت و از همین رو بسیار شگفتزده شد. وی تحصیلات ابتدایی و مقدماتی را در زادگاه خود نزد پدر بزرگوارش، که از علما بود و نیز نزد برخی از علمای دیگر فرا گرفت و سپس به تهران رفت و در مدرسه سپهسالار سابق ـ شهید مطهری کنونی ـ اقامت گزید و به ادامه تحصیل حوزوی نزد اساتید آن مدرسه پرداخت. و همچنین از ابن عباس نقل مى کنند که معاویه در جنگ مضیق نزدیک روم رفته بود و به غارى که اصحاب کهف در آن مدفون اند نزدیک شد.

برخی مفسران از اين جمله چنين استنباط کردهاند که چشمان اصحاب کهف به هنگام خواب، باز بوده است. با سلام من دانشجوی مرمت بنا هستم از اونجایی که تحقیقی راجع به بنای زیبای طرق دارم و نبود منابع کافی راجع به این بنا خواهشمندم بنده را از اطلاعات خود بی نسیب نگذارید. در خراسان او را در خط نستعلیق بر خود مقدم میداشتند. سر گلوله ی نخ را مزدورها و بچیکس هایی که برای کندن علف امده بودند پیدا می کنند ، ونخ انها را تا دهانه ی غار می کشاند ، دختر نجات پیدا می کند ، شب هنگام خرس به خانه می اید و در غار را باز می بیند ، زنش نیست و می بیند که فرار کرده است .

معیار II: نقش برجسته و کتیبه داریوش که به دستور داریوش اول به وجود آمده نشانه بارزی از ارتباطات مهم ارزشهای بشری در توسعه هنر و نوشتار یادمانی است. پیامبر دستور داد جنازه او را به احد برگردانده، در کنار دیگر شهدا دفن کردند. ارتفاع این کوه 3050 متر میباشد که وجود دیواره بلند و مستحکم در این کوه به شهرت آن افزوده و علاوه بر این در کتاب شاهنامه اثر فردوسی از مردی به نام فرهاد سخن به میان می آید که عاشق زنی به نام شیرین می شود، بر اساس آن افسانه خسروپرویز به فرهاد دستور می دهد که دور کوه بیستون را برش بزند تا به آب برسد و اگر موفق شد می تواند با شیرین ازدواج کند.

اما اکثر ایرانیان کوه بیستون را تنها به نقش برجسته بیستون اثر دوران داریوش هخامنشی می شناسند. 2. کوه جودی در حدود شام است 3. کوه جودی در میان موصل و الجزیره است. به علت اینکه اینگونه بیتها در اشعار طالب زیاد است، شاعران و ادبای دوره ی بازگشت ادبی همچون آذر بیگدلی او را در شمار شاعران فصیح ندانسته و یا رضا قلی خان هدایت حتی از آوردن نام او روی گردانده است؛ اما چه آنهایی که در مورد طالب راه مبالغه پیش گرفته و چه آنان که راه طرد این شاعر را در پیش گرفتند، هر دو از طریق عدالت و انصاف خارج شده اند؛ چرا که گرچه عده ای از اشعار طالب سست و نا مفهوم و حتی بی مزه هستند؛ اما در دیوان او؛ به خصوص در غزلهایش، می توان اشعاری بسیار زیبا و دل انگیز یافت که از نظر لفظ و معنی متناسب، زیبا، گویا، تازه و بدیع است و اینچنین است که توانسته دیوان بزرگی از اشعار دل انگیز؛ به خصوص غزل را فراهم سازد.ازجمله ویژگیهای شعر طالب، توجه و علاقه ی او به آوردن تشبیهات و استعاره هایی است که بیشتر مرکب و خیالی و نیز مبالغه در آوردن آنها است.

دیدگاهتان را بنویسید