اسمِ جدیدترین اکشنِ اِس

در 25 کیلومتری شمال شرقی مسجدسلیمان در محلی موسوم به بردنشانده، نظیر چنین ساختمانی موجود است و در آنجا هنوز می توان بقایای ستون های سنگی ای که سقف ایوانیِ مثلث را تشکیل می داده مشاهده نمود، که تحت تأثیر معماری اورارتو قرار گرفته است. در آسیا مساجد باشکوهی که از شاهکارهای معماری اسلامی هستند، ساخته شده است. رودی است که بهاندازهی شش آسیاب آب دارد، این آبها از منطقهی موسوم به هفتچشمه که نزدیک قریهی ده سرخک سر درهی چاشت واقعشده است، سرچشمه میگیرد و در طول دره، آبهای زیادی به آن میریزد و در انتهای قریهی «پیشاه» و نارسیاه به دهن درهی چاشت، حوض بسیار کلانی را تشکیل میدهد.

حدود اراضی این ولایت ۱۸۰۲۹ کیلومترمربع است که از آن جمله ۲٪ را زمینهای زراعتی احتوا نموده و بقیه را صخرههای سخت و چراگاه تشکیل میدهد. همچنین واجدین رأیدهی بالای ۱۸ سال، ۲۶۲۰۰۵ نفر، شاگردان مکتب در سطح ولایت ۱۳۶۰۰۰ هزار نفر اعلامشده است که از مجموع دادهها و اطلاعات، نفوس فعلی بامیان بین ۷۰۰۰۰۰ تا ۷۵۰۰۰۰ هزار نفر تخمین زده میشود. در اين زمان است که پس از اعتراض طرف مقابل ميگويند که کوه به کوه نميرسه، ولي آدم به آدم مي رسه. اسکندر پس از تصرف بلخ، کتاب مقدس اوستا را که بر روی دوازده هزار پوست گاو دباغیشده و مکتوب بود و در «گنج شایگان» بلخ نگهداری میشد، به آتش کشید.

گفته میشود بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از اتباع تاجیکی در کشورهای مشترک المنافع بویژه روسیه و قزاقستان به انجام کارهای ساده مشغولند. این سلسله کوه از شرق بامان شروع میشود در جهت غرب کشور کشیده شده و تا ۲۰۰ کیلومتر ادامه مییابد و ازآنجا به سفیدکوه، سیاه کوه، و تیربند ترکستان میپیوندد. آیین بودا از طریق افغانستان تا کنار رود« تارم» در ترکستان چین گسترش یافت. اما رسیدن به این سرزمین مقصودها بدون مشقت و گذشتن از عقبات صعب سلوک ممکن نیست و سالک ناگزیر است برای گذشتن از این راه بی­نهایت، همرهی خضر کند و دل و جان به هدهد سلیمان سپارد، تا او که از سختی­های این طریق هولناک آگاه است، سالک را به قله این کوه بی­زینهار برساند و کیفیت این منزلگاه عجیب را که قلب و دل و فؤاد از آن اصطلاح می­کنند به او نشان دهد.

به شما پیشنهاد میکنیم در اولین زمان ممکن کولهی سفر خود را ببندید و دل به جادههای زیبای غرب ایران بزنید و به کوه بیستون کرمانشاه برسید. صخرههای تندوتیز این منطقه جلوه زیبایی از فرسایش را نمایش گذاشتهاند و چشمه جاری در دل این دره قدمها را به سوی رودخانه سیمره هدایت میکند. به عنوان مثال منطقه تنگه واشی این روزها طرفدار زیادی دارد یا این که رفتن به درکه، شیرپلا و نظایر آنها که بسیار مورد توجه هستند. آتشفشان جاذبه و ابهت زیادی دارد.

کوتل آق رباط: این کوتل در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال غرب شهر بامیان قرار دارد و در مسیر بامیان – سیغان حدفاصل این دو منطقه است. عبدالله ناجی نظری تأکید کرد که در پی سقوط این شهرستان، چندین منطقه دیگر نیز با این خطر روبروست. همچنین ۳۰ آبان سال گذشته در مردی حدود ۴۵ ساله از کوه صُفه اصفهان سقوط کرده و جان خود را از دست داد. نهتنها با کاراکترِ هیل بری و سگهایش، حتی جان ویک را زیر سایهی او قرار میدهد، بلکه با اضافه کردنِ بلدکارانی با مهارتهایی در حد و اندازهی خودِ کیانو ریوز بهعنوان دشمنانِ اصلی ویک، مبارزههایی پیچیدهتر و سریعتر و باظرافتتر و محکمتری در مقایسه با قسمتهای قبلی تحویلمان میدهد.

کوهنوردان مشهور دیگری نیز بودند که در این ترکینگ جان خود را از دست دادند. این کوتل معبری بسیار قدیمی بین شمال و جنوب افغانستان است و بیشتر رفتوآمدها درگذشته از کابل و دیگر ولایتهای جنوب بهطرف صفحات شمال و بامیان و بالعکس بیشتر از این کوتل صورت میگرفت. به دلیل کوهستانی بودن ولایت بامیان، راههای ارتباطی این شهر با دیگر نقاط از طریق گردنههای صعبالعبور میگذرد، که در اصطلاح به این گردنهها «کوتل» میگویند. بینالود که بلندترین نقطه اش بیش از ۳۲۰۰ متر ارتفاع داشته از طریق رشته کوههای شاه جهان و آلا داغ به البرز می پیوند .

بدخشان به عنوان سرزمین مرزی برای جهان اسلام از اهمیت نظامی و تجارتی خاصی برخوردار بود و همین امر موجب میشد تا دستگاه خلافت به قبول تابعیت صوری آن تن در دهد(نک مسعودی.64)اما بناهای چون قلعه و رباطی که توسط زبیده همسر هارون در بدخشان ساخته شده است . در کوه هاى بابا، حيوانات وحشى مانند پلنگ، گرگ، روباه و به ندرت آهو ديده شده است. این گونه سرخ در فهرست سرخ قرارداد حمایت از گونههای طبیعی (سایتس) قرار دارد. آدم سالم باید از این که شهرش یا محله ش جای اوباش و اراذله شرمسار باشه .

باید دانسته شود که کوه قاف یا البرز کوه اساطیری ایران ، همان بهشت ناپیدای زمینی خداوند است که فردوسی آنجا را محل قرار گرفتن زال زر دانسته است. دشته در واقع همان قله حد فاصل تهران و کرج است که در حین گذر از اتوبان آن را می بینیم. بعد از قلهی شاه فولادی قله زرد سنگ» در جنوب یکه ولنگ قرار دارد که ارتفاع آن به ۴۶۷۴ متر میرسد. در مسیر راه، در یکه ولنگ و بلخاب آبهای زیادی به آن میریزد، و درنهایت به بلخ میرسد و در بلخ به هجده نهر، تقسیم میگردد. تجار و بازرگانان راه ابریشم، وقتی بعد از طی سختیها و مسافتهای طولانی به این مکان میرسیدند به شکرانهی آن و نیز برای پیشبرد و کامیابی در کارها، اعانهها و نذرهای زیادی به ارباب معابد تقدیم میکردند و آنان را از طرق گوناگون کمک میکردند، از طرف دیگر زوار فراوانی که برای زیارت و عبادت میآمدند، هرکدام نذورات و هدایای فراوانی تقدیم بودا میکردند.

از دیگر کوههای مرتفع و مشهور ولایت بامیان کوه میخ، کوه قوناق، سیاه کوه، کوه دوشاخ و کوه بینی گاو و سلسله کوههای نیل در منطقه ورس اند. این ولایت از شمال به سمنگان، از شمال غرب به ولایت سرپل و از شمال شرق به ولایت بغلان، از جنوب غرب به ولایت دایکندی، از جنوب شرق به ولایت غزنی از شرق به ولایت میدان و پروان و از غرب به ولایت غور محدود میشود. فاصله این ولایت با کابل از مسیر کوتل آجه گگ و درهی میدان ۱۵۰ کیلومتر و از مسیر کوتل شیبر و درهی غوربند ۲۳۰ کیلومتر است.

بامیان یک ولایت کوهستانی است و سلسله کوههای مهم در طراف آن قرار دارند، که بامیان را محاصره کردهاند و دیوار طبیعی اند. کوتل ها، در بامیان به عنوان حدفاصل یا مرز طبیعی بین مناطق مختلف چه در داخل ولسوالی ها و یا بین ولسوالی هایند و نقش مهمی در ارتباطات و رفتوآمدها دارند، بهطورمعمول کوتل های مهم و مرتفع مرز طبیعی بین ولسوالی هایند. کوهنوردان ایرانی زیادی نیز به قصد صعود به کی2 روانه یخچال بالترو شدند که به دلایل مختلف از صعود بازمانده و در فتح قله ناکام ماندند.

دیدگاهتان را بنویسید