اریس بزرگتر از پلوتو

این شیب باعث فصلهای طولانی میشود که ۲۰ سال اورانوس به طول میانجامد و خورشید به مدت ۸۴ سال زمین به یک قطب آن میتابد. آکاتسوکی (Akatsuki) ژاپن، کاوشگر مدارگرد آژانس هوافضای ژاپن بود که برای بررسی اتمسفر ناهید به این سیاره فرستاده شد. چند هفته پیش فضاپیمای «سیگنوس» و راکت بالابرنده اش یعنی «آنتارس» ـ متعلق به بخش خصوصی ـ فقط شش ثانیه پس از پرتاب از جزیره والوپ ویرجینیا منفجر شد. ت- کهکشان ما بخش بسیار کوچکی از … هنگامیکه گالیئیلو گالیلهی دانشمند برای اولین بار زحل را در اوایل دهه ۱۶۰۰ مورد مطالعه قرار داد، فکر کرد که این یکشی با سه بخش است: یک سیاره و دو قمر بزرگ از هر طرف.

۵- مشخص کنید این جمله درست است یا نادرست:حدود ۴۰۰ سال پیش گالیله با ساختن اسطرلاب و رصد آسمان به وسیله آن پنجره جدیدی به سوی شناخت دقیق تر جهان گشود. امروزه وجود یک مرکز آموزشی یا آموزشگاه معتبر که بتواند نیازهای آموزشی طیف وسیعی از علاقه مندان زبان انگلیسی را پوشش دهد کمی دشوار است. نادرست – در جهان هستی (کیهان) میلیاردها کهکشان وجود دارد. سیاره عطارد با سرعت مداری حدود 47/87 کیلومتر در ثانیه (107,082 مایل در ساعت) بیشترین سرعت چرخش را دارد و یک دور کامل چرخش آن به حول خورشید حدود 87/97 روز زمینی است. هر پنج قمر حركتشان رجعي است كه با چرخش سياره حول محورش سازگار است.

۷- دوران کهکشان چه دورانی است؟ کهکشان مجموعه ای عظیم از ستارگان گازها گرد و غبار و فضای بین ستاره ای است که تحت تاثیر نیروی جاذبه گرانشی متقابل در کنار هم جمع شده اند. بیشتر این سیاره گازی از هیدروژن و هلیوم است و قمرهای بی شماری دارد. این بزرگترین جرم آسمانی است که از زمان کشف نپتون در سال 1846 در مدار خورشید کشف میشود و در فاصله 97 واحد نجومی (فاصله متوسط زمین – خورشید) از ما کشف شده است. یک وسیله نجومی را به همراه کاربرد آن نام ببرید. ۵۳- شهاب سنگ (شخانه) را تعریف کنید؟

ابتدا صورت فلکی دب اکبر را پیدا کنید ستاره ششم را به ستاره هفتم با یک خط وصل کنید و خط را حدود ۵ برابر فاصله بین دو ستاره امتداد دهید (مطابق شکل) به ستاره ای خواهید رسید که چندان هم پرنور نیست آن ستاره قطبی است وقتی رو به آن بایستید به سمت قطب شمال زمین ایستاده اید. همچنین انتخاب روز آدینه، پیوند هر چه بیشتر ستاره ناهید با اقلیم هفتم را نشان میدهد. تصاویر معمولاً بزرگترین آنها – سیارات را نشان می دهند. ۴- سه نمونه از فعالیت های منجمان ایرانی و مسلمان سایر کشورها را در گذشته بنویسید؟

ناهید، رمز و راز باستانی از سالیان بسیار دور محققان و منجمان این سیاره را مورد بررسی قرار داده اند. این ماموریتها میتوانند در دهههای آینده زمینههایی را فراهم کنند که سیاره زهره با دقت بیشتری مشاهده و بررسی شود. پایان این جنگ بزرگ مثل رویایی توخالی بهنظر میرسد و احتمالا پیش از وقوع آن، همه اعضای گروه جان خود را از دست بدهند. فاصله این ستاره ۴ واحد نجومی است.

وسیله ای در گذشته که برای تعیین زاویه ارتفاع ستارگان و سایر مطالعات نجومی استفاده شده است. اگر زمانی توجه به تهدیدات زیست محیطی برای رعایت آسایش و سعادت بشر ضرورت داشت، امروزه این تهدیدات خطری بالفعل و جدی علیه امنیت دولت-ملت ها تلقی می شوند (رومی، 1387 :765). این جو تولید گاز گلخانه ای میکند و مقدار آن تا حدی است که دما را 5 درجه افزایش میدهد . دانشمندان فکر میکنند که اگر مشتری دارای گونهای از حیات باشد، حیات در این سطح ساکن خواهد بود، چنین حیاتی در گاز خواهد بود زیرا در این سطح هیچ قسمت جامدی وجود ندارد.

این سیاره ابرهایی از سولفید هیدروژن دارد که همان ماده شیمیایی است که باعث بوی ناخوشایند تخم مرغ پوسیده میشود. گمان کردیم که این قدیمیترین صخرهها بیشترین شانس را برای حفظ شواهد فرسایش آب دارند که این یک فرایند مهم در زمین است و باید قبل از واقعه بزرگ تغییرات آب و هوایی در ناهید اتفاق میافتاد. این شما و این آسمان نما. ب- به مشاهده آسمان ومطالعه ی اجرام آسمانی علم … مریخ به راحتی قابل مشاهده است و مثل ناهید اتمسفر ضخیمی ندارد. جالب است بدانید که درخشان بودن سیاره زهره باعث شده است که در گذشته نیز این سیاره مورد مطالعه دانشمندان قرار بگیرد که در این میان ابن سینا در سده یازده میلادی گذر سیاره زهره از مقابل قرص خورشید را مشاهده کردهاست.

در جو آن هیدروژن(به شکل H2) و ۱۲ درصد هلیوم و ۲ درصدمتان وجود دارد اما از آنجایی که متان به شدت نور قرمز را جذب میکند این سیاره به رنگ آبی مایل به سبز دیده میشود. ۱۸- چند ثانیه طول می کشد تا نور فاصله خورشید تا زمین را طی کند؟ ۶- از قرن هجدهم میلادی تاکنون را دوران … ازآنجاکه اولیس برای قرار گفتن در مدار خورشید به انرژی زیادی نیاز داشت و زمین قادر به فراهم کردن این انرژی نبود، لازم بود این فضاپیما انرژی خود را از سیارهی دیگری تأمین کند.

در این سیاره طوفانهایی با سرعت 540 کیلومتر بر ساعت در حال وزیدنند که سفینه فضایی ویجر آن را مشخص کرد. این طوفان حداقل طی ۱۵۰ سال گذشته با سرعت بیش از ۴۰۰ مایل در ساعت در خروش بوده است. فضاپیمای کاسینی سرعت این طوفان را 330 مایل بر ساعت (531 کیلومتر) بر ساعت تخمین زده است. بعدازظهر جمعه ، ۲۴ شهریور۱۳۹۶، واپسین سیگنال این کاوشگر از جو زحل به زمین مخابره شد؛ انبوه دادههای خام کاسینی تا سالهای سال همچنان دقیقترین چشمانداز موجود از منظومه زحل خواهد بود؛ سیارهای که کشفیات احتمالاً هیجانانگیزتر نسلهای آینده را در اقمار شگفتانگیز آن بایستی مدیون یافتههای کاوشگری دانست که هماینک به جزئی از آن بدل شده است.

خوشبختانه نشانههایی از این زندگی گذشته – و حتی احتمال وجود شکلهای زندگی فعلی – که ممکن است در سیاره سرخ وجود داشته باشد، مأموریت های کاوش فضایی بیشماری را به سمت آن هدایت کرده است. ۱۰- این جمله درست است یا نادرست: منظومه شمسی تنها منظومه متحرک موجود در کل کیهان است. اما در مورد پلوتو احتمالا تحت دگرگونیهای شیمیایی و تشعشعات خورشیدی، متان سطح كمی به رنگ قرمز گرویده است.

بنابراین متان به طور قابل توجهی از آمونیاک آن بیشتر است.از آن جا که اورانوس نسبت به مشتری و زحل،از خورشید دورتر است، دمای آن خیلی پایین می باشد. اگرچه سرس بزرگترین سیارک است، اما درخشانترین سیارک نیست و این ویژگی متعلق به وستا (دومین سیارک بزرگ) است و سپیدایی آن بیش از سه برابر سپیدایی سرس است. انسان اگر در بهشت می ماند و اگر در بهشت خداوند به زندگی ادامه می داد ، یقینا با عشق ، با وصف کنونی آن آشنا نمی شد ، چرا که عشق به تنهایی می تواند ریشه های خرد آدمی را دگرگون کند و این امر تنها در زمین میسر می شود.

نپتون اولین سیارهای بود که قبل از اینکه بصری تشخیص داده شود، با استفاده از ریاضیات کشف شد. فال هفته اردیبهشت : مجبور خواهید شد که با افراد مهمی به بحث بنشینید تا در رشته فعالیتتان موفقیتی را که شایسته تان است بدست بیاورید. میتوان حدس زد که یک دوره فشرده آتشفشانی به اندازه کافی دیاکسید کربن را به اتمسفر میفرستاد تا باعث این رویداد بزرگ تغییر آب و هوا شود که اقیانوسها را بخار کرده و باعث پایان چرخه آب شد. این سنگها بعداً تبدیل به ۲۷ قمر سیاره شدند.

ششمین سیاره از سمت خورشید در منظومه شمسی ، زحل است که بیشتر به خاطر حلقههایش معروف شده است. در اطراف زحل حدود 63 قمر با قطرهاي از چند کیلومتر تا 5150 كيلومتر يافت شده است كه اكثر آنها دنياهاي سنگي پوشيده از يخ هستند كه گودالهاي برخوردي زيادي بر سطحشان نمود دارد. حلقه های زحل بزرگترین و درخشانترین حلقهها در بین تمام سیارات منظومه شمسی هستند و گسترهای در حدود ۲۸۲۰۰۰ کیلومتر دارند. این سیاره یک هسته آهنی دارد که شعاع آن تقریباً 3200 کیلومتر (2000 مایل) است.

او بر این باور بود که واژههای زبان، ابتدائاً نشانگر تصوراتی هستند که بهطور خصوصی در ذهن هر فردی جریان دارند. لاک، فطری بودن این تصورات را رد میکرد13 ولی معتقد بود که تصورات بسیط ذهنی (و شاید برخی تصورات مرکب و پیچیدهتر ذهنی)، پیش از آنکه فرد اقدام به نشانهگذاری آنها کند، باید ضرورتاً در ذهنش جریان داشته و بهطور خصوصی دردسترس معرفتی او قرار داشته باشند (Locke, III, V, §15). ممکن است کشف او را این اینگونه خطاب کنیم که یک ستارهشناس نادان یک نقاشی کوچک در دفترچه خود ترسیم کرده است: نمادی از یک دایره بزرگ و دو قطعه کوچکتر.

به علت زاویه ی میلی(3.4 درجه)که صفحه ی مدار زهره با مدار زمین می سازد،عبور از مقابل خورشید در هر مقارنه ی داخلی روی نمی دهد.درنتیجه،زهره گاه در یک سو و گاه در سوی دیگر مدار زمین،یعنی نیمی از وقت،اندکی بالای دایره البروج است و در نیم دیگر،اندکی زیر آن.در مقارنه ی داخلی،وقتی که زهره بالا یا زیر دایره البروج است،عبور واقع نخواهدشد.تنها وقتی که (آ)زهره درست بر دایره البروج واقع است و (ب) سیاره در مقارنه ی داخلی است،عبور امکان پذیر می گردد.این دو واقعه به طور متوسط هر 50 سال یک بار همزمان با یکدیگر روی می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید