آتشفشان فعال در ایران کدامند؟

9- برای دعا ونیایش،زمان های خاصّ آثار بیشتری دارد. هزاره های بامیان از لحاظ مذهبی تمامی پیرو مذهب جعفری اند، تعداد اندکی از آنها که در جوار اهل سنت زندگی می کنند، سنی مذهب و عده ای هم جزء فرقهی اسماعیلیه اند. یکی از اقوام ساکن در هزارجات سادات اند، گرچه برادران اقوام دیگر افغانستان بین هزاره و سادات تفکیک قائل نیستند؛ بلکه پیروان مذهب جعفری را هزاره میگویند؛ ولی اگر بخواهیم دقیقتر حرف بزنیم، سادات ازلحاظ نژادی و ساختار چهره و ظاهری با هزارهها فرق دارند.

تمام ساکنان ولسوالی های یکه ولنگ، پنجاب، ورس و شیبر و شمبل مرکز بامیان از نژاد هزاره و شیعهی جعفری اند؛ ولی تعدادی کمی از هزارههای ساکن شمبل پیرو مذهب اسماعیلیهاند. به اثر کنده شدن بند قنبر قسمتهای زیادش پرشده و کمی از آن مانده است؛ ازاینرو اکثر محققان و گردشگران آن را ازنظر انداختهاند و بهحساب نیاورده اند، ولی درواقع به طور جمعی هفتبند موجود است. سادات هم مانند هزارهها در سراسر افغانستان پراکندهاند و ازنظر مذهب اغلب تابع محیط و محل سکونتشان اند. ای چه سادات ازنظر نژادی خود را متمایز از هزارهها میدانند؛ اما ازنظر فرهنگی و اجتماعی جذب جامعهی هزاره شده اند، تنها چهرهی شان با هزارهها کمی تفاوت دارد.

شیوۀ معماری اورارتو در ابنیۀ پاسارگاد، و مقبرۀ داو دختر نزدیکی فهلیان فارس ـکه بر روی صخره ای ساخته شده ـ بی تأثیر نبوده است. ناگفته پیداست که جامعه ملی با تنوع و تغییرات در ارزشها و هنجارها، تقسیم پیچیده ترکار، تفاوتهای منطقه ای، ناهمگونیهای قومی و کثرت موسسات و سازمانهای اختصاصی ای توام می باشد که مانع تصادم ارزشها و هنجارهای مختلف با همدیگرمی گردند. دیری نگذشت که آب رودخانه ی بالا ده خشک شد و این بار ارباب بالا ده بود که سراغ مردم پایین ده رفت برای شکایت، زمانی که او از مردم پایین ده درخواست کرد تا یکی از قنات ها را به طرف روستای بالا ده سرریز کنند پاسخ آن ها این چنین بود: آب از پایین به بالا نمی رود، کوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم می رسد.

و همگی از پشت سر به لشکر مسلمانان که در حال تعقیب پیادگان لشکر مشرکان بودند، تاختند. این پنج رود از درههای نرگس، تگاب برگ، سیاه دره، غرغری، مهر و تره پس، با همین نام ها به این منطقه ریخته و دریای پنجاب را تشکیل میدهند که بعد از پشت سر گذاشتن پنجاب به دریای هیرمند میریزد. سفر در ميان اين طبيعت زيبا و پررمز و راز هر بيننده اي را به وجد مي آورد ولي آنچه که قلب هر ايراني و لرستاني را به درد مي آورد آن است که هرکس هرآنچه بر دست داشته از زغال، اشياء تيز، افشانه و رنگ هاي اسپري برروي اين نگاره هاي بي بديل چندين هزارساله کشيده و نوشته است و تنها چيزي که نمي شود ديد فقط آن نگاره هاي بي نظيري است که قيمتي براي آنها متصور نمي توان شد.

بر اساس دیدگاهای تاریخنگاران گذشته و بررسی محققان جدید، این موضوع محرز شده است که هزارهها ساکنان اصلی و بومی بامیان بودهاند و ادعای اینکه اینان از نسل بقایای لشکر چنگیزند حرف بیپایه و اساس است. شاید وجهتسمیهی این منطقه به این نام، همین موضوع باشد. محوطه تاریخی و مذهبی قره بابا در ۲۰۰ متری غرب شهر خراجو و در مسیر راه اهن مراغه به میانه واقع است. یوج (تنکابن)، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش کوهستان که در استان مازندران واقع شده است.

نارنج داربن، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش مرکزی که در استان مازندران واقع شده است. کترا، روستایی است از روستاهای تنکابن از توابع بخش نشتا که در استان مازندران واقع شده است. طبق برخی از آمارها هزارهها ۳۰٪ از کل جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند و بخش اعظم آنان در مناطق کوهستانی زندگی میکنند و از طریق مالداری و زراعت امور زندگی خود را میگذرانند؛ ولی اکنون در تمام ولایات افغانستان بهخصوص در ولایات بامیان، دایکندی، بادغیس، غور، بدخشان، پروان، کابل، غزنی، مزار شریف، هرات، قندهار، فرا، نیمروز، هیرمند، جوزجان، قندوز، تخار، وردک میدان، بغلان و …

درگذشته محل زیست هزارهها بسیار وسیع و شامل جلگههای قندهار، هیرمند، جلالآباد، ارزگان، زابل و غزنه میشده است؛ ولی بعد از قتلعام توسط عبدالرحمان و اخراج اجباریشان از سرزمینهای اصلی و پدری شان، هزارهها به مناطق کوهستانی محصور و محدود شدند. سادات در بسیاری از مناطق بامیان مانند یکه ولنگ، ورس و مرکز بامیان حضور دارند؛ اما در برخی جاها مانند سولیج و مرکز یکه ولنگ از اکثریت برخوردارند. عبدالحی حیببی، در مقالهای با عنوان «آیا کلمه هزاره قدیمتر است»، در مجلهی آریانا ثابت میکند که یکه ولنگ ساکنین اصلی مملکت هستند، او میکوشد تا کلمه هزاره را با اسم پایتخت دوم (اراکوزی هوزولا) همتا سازد.

و این کمال زهد و پارسایی بوده و به این معنا نیست که انسان چیزی از دنیا نداشته باشد بلکه چیزی از دنیا داشته باشد که برای او حلال است و نصیبش از دنیا را فراموش نکند اما آن را در دستش قرار دهد نه در قلبش؛ و این نکته ی بسیار مهمی است. یکی از چهار فرزند بزرگ یحیی بن ابی منصور منجم بزرگ ایرانی،با صاحببن عباد نیز مدتی معاشر بود. انفجارهای آتشفشانی قادرند چندین تکهی بزرگ سنگ را با سرعت بسیار زیادی تا مسافتهای چند کیلومتری پرتاب نمایند و گاهی اوقات هم با خطراتی طبیعی همچون زمینلرزه، جریان «گل» و سیلابهای ناگهانی، بارانهای اسیدی و در شرایط خاص وقوع سونامی همراه هستند.

این آتشفشان، همراه با سایر قسمتهای جزایر هاوایی نشاندهندهٔ موادی هستند که به وسیله فورانهایی که از یک میلیون سال پیش تاکنون ادامه داشتهاند، بیرون ریخته شدهاند. ناصرالملک نیز مدتی کوتاه نخستوزیر بود تا اینکه واقعه توپخانه پیش آمد و ناصرالملک معزول به اروپا تبعید شد و نظام السلطنه به زمامداری رسید و او نیز پس از پنج ماه نخستوزیری چون نتوانست بین شاه و مجلس را التیام دهد کنار رفت و مشیرالسلطنه بلافاصله نخستوزیر و کابینه خود را تشکیل داد و وزارت کشور را نیز عهدهدار شد و در تهران حکومت نظامی برقرار گردید. فارغ از اینکه به قله اورست یا هر قله دیگری صعود میکنید، باید بدانید که صعود به قله شامل چند مرحله است و پس از رسیدن به بیس کمپ باید به کمپ بعدی بروید و به همین ترتیب به مسیر خود ادامه دهید تا به قله برسید.

2- مردم به درخواستِ اجرت از سوی مبلّغ دین حسّاس هستند،در برنامه های تبلیغی باید به این خصلت توجّه داشت. منظره ی شگفت انگیزی بود، آبی دل انگیز، رنگ سفید برف های دست نخورده و قلوه سنگ ها و صخره ها اورست، شاید به دردسرش می ارزید. یکی از جاذبههای طبیعی و دیدنی بامیان حوضهای آبی است که در بالای کوه بابا قرار دارد. جهیل درهی چاشت که در ابتدای ناوه دره چاشت قرار دارد، یکی از مناظر دیدنی و جالب طبیعی و توریستی است. فیریر، برای اثبات ادعای خود، از نوشتههای مورخ قدیمی یونانی «کورتس» دربارهی حملات زمستانی اسکندر مقدونی، به مناطق مرکزی افغانستان استناد میکند.

دربارهی اصل و منشأ هزارهها نظریههای مختلفی توسط مستشرقان و نویسندگان بیانشده است از جمله (ژ – فیریر) معتقد است که هزارهها از ساکنان اصلی افغانستان اند، طبق نظر وی هزارهها، در زمان اسکندر مقدونی در محلی زندگی میکردند که اکنون در آنجا (هزارستان ساکن هستند. یکی از حوضهای دیدنی، حوض جرگگ است که در بالای کوه بابا قرار دارد. در این جا روی سخنمان با بلندترین کوه کره زمین یعنی اورست است؛ نام اورست همراه خود سختی ها را در ذهن ترسیم می کند و برای بالا رفتن از آن باید به معنای واقعی عاشق باشید.

پس از کنترل گذرنامه ها، ۴۰ دقیقه بعد تمامی اعضای گروه به همراه آقای پورفرزین، از مرز رد شدیم. کوهی ریگ روان، پس از فصل زمستان و پایان بارش برف و آغاز فصل بهار، میزبان علاقهمندان زیادی از سراسر افغانستان است؛ مردم به ویژه هنگام سال نو، عید رمضان، عید قربان و نیز دیگر روزهای جشن و شادی، به آنجا میروند و از دیدن تپه ریگ روان لذت میبرند. به عبارتی هزارههای کنونی باقیماندههای ملوک از بین رفته قبلی اند. پنجاب محل تلاقی و اتصال پنج رودخانه است که از پنج جهت به آن ریخته و به هم پیوند میخورند.

دیدگاهتان را بنویسید